ESVSBLGLXXOHB
Exod 20:1
aAnd bGod spoke all these words, saying,

Καὶ ἐλάλησεν κύριος πάντας τοὺς λόγους τούτους λέγων
וַיְדַבֵּ֣ר אֱלֹהִ֔ים אֵ֛ת כָּל־הַדְּבָרִ֥ים הָאֵ֖לֶּה לֵאמֹֽר׃ ס
Exod 20:2
c“I am the  Lord your God, who brought you out of the land of Egypt, out of the house of slavery.

Ἐγώ εἰμι κύριος θεός σου, ὅστις ἐξήγαγόν σε ἐκ γῆς Αἰγύπτου ἐξ οἴκου δουλείας.
אָֽנֹכִ֖י
 אָֽנֹכִ֖י

אָֽנֹכִי֙

יְהוָ֣ה אֱלֹהֶ֑יךָ
 אֱלֹהֶ֑יךָ

אֱלֹהֶ֔י/ךָ

אֲשֶׁ֧ר הוֹצֵאתִ֛יךָ מֵאֶ֥רֶץ מִצְרַ֖יִם מִבֵּ֥ית
 מִבֵּ֥ית

מִ/בֵּ֣ית

עֲבָדִֽים
 עֲבָדִֽים

עֲבָדִ֑ים

׃
Exod 20:3
h“You shall have no other gods before
Or besides
me.

οὐκ ἔσονταί σοι θεοὶ ἕτεροι πλὴν ἐμοῦ.
לֹֽ֣א יִהְיֶֽה־לְךָ֛
 לְךָ֛

לְ/ךָ֩

BHS has been faithful to the Leningrad Codex where there might be a question of the validity of the form and we keep the same form as BHS.
אֱלֹהִ֥ים
 אֱלֹהִ֥ים

אֱלֹהִ֨ים

אֲחֵרִ֖ים
 אֲחֵרִ֖ים

אֲחֵרִ֜ים

עַל־פָּנָֽיַ
 פָּנָֽיַ

פָּנָ֗/יַ

׃
BHS has been faithful to the Leningrad Codex where there might be a question of the validity of the form and we keep the same form as BHS.
Exod 20:4
p“You shall not make for yourself a carved image, or any likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth.
οὐ ποιήσεις σεαυτῷ εἴδωλον οὐδὲ παντὸς ὁμοίωμα, ὅσα ἐν τῷ οὐρανῷ ἄνω καὶ ὅσα ἐν τῇ γῇ κάτω καὶ ὅσα ἐν τοῖς ὕδασιν ὑποκάτω τῆς γῆς.
לֹֽ֣א תַֽעֲשֶׂ֨ה־לְךָ֥
 לְךָ֥

לְ/ךָ֣

פֶ֙סֶל֙
 פֶ֙סֶל֙

פֶ֣סֶל׀

BHS has been faithful to the Leningrad Codex where there might be a question of the validity of the form and we keep the same form as BHS.
וְכָל־תְּמוּנָ֔ה
 תְּמוּנָ֔ה

תְּמוּנָ֡ה

אֲשֶׁ֤ר
 אֲשֶׁ֤ר

אֲשֶׁ֣ר

בַּשָּׁמַ֙יִם֙
 בַּשָּׁמַ֙יִם֙

בַּ/שָּׁמַ֣יִם׀

מִמַּ֔עַל
 מִמַּ֔עַל

מִ/מַּ֡עַל

וַאֲשֶׁ֥ר
 וַאֲשֶׁ֥ר

וַ/אֲשֶׁר֩

בָּאָ֖רֶץ
 בָּאָ֖רֶץ

בָּ/אָ֨רֶץ

מִתָּ֑חַת
 מִתָּ֑חַת

מִ/תָּ֜חַת

BHS has been faithful to the Leningrad Codex where there might be a question of the validity of the form and we keep the same form as BHS.
וַאֲשֶׁ֥ר
 וַאֲשֶׁ֥ר

וַ/אֲשֶׁ֣ר

בַּמַּ֖יִם
 בַּמַּ֖יִם

בַּ/מַּ֣יִם׀

מִתַּ֥חַת
 מִתַּ֥חַת

מִ/תַּ֣חַת

לָאָֽרֶץ
 לָאָֽרֶץ

לָ/אָ֗רֶץ

׃
BHS has been faithful to the Leningrad Codex where there might be a question of the validity of the form and we keep the same form as BHS.
Exod 20:5
agYou shall not bow down to them or serve them, for I the  Lord your God am aha jealous God aivisiting the iniquity of the fathers on the children to the third and the fourth generation of those who hate me,
οὐ προσκυνήσεις αὐτοῖς οὐδὲ μὴ λατρεύσῃς αὐτοῖς· ἐγὼ γάρ εἰμι κύριος θεός σου, θεὸς ζηλωτὴς ἀποδιδοὺς ἁμαρτίας πατέρων ἐπὶ τέκνα ἕως τρίτης καὶ τετάρτης γενεᾶς τοῖς μισοῦσίν με
לֹֽא־תִשְׁתַּחֲוֶ֥ה
 תִשְׁתַּחֲוֶ֥ה

תִשְׁתַּחֲוֶ֣ה

BHS has been faithful to the Leningrad Codex where there might be a question of the validity of the form and we keep the same form as BHS.
לָהֶ֖ם
 לָהֶ֖ם

לָ/הֶם֮

וְלֹ֣א תָעָבְדֵ֑ם
 תָעָבְדֵ֑ם

תָעָבְדֵ/ם֒

כִּ֣י אָֽנֹכִ֞י יְהוָ֤ה אֱלֹהֶ֙יךָ֙ אֵ֣ל קַנָּ֔א פֹּ֠קֵד עֲוֺ֨ן אָבֹ֧ת עַל־בָּנִ֛ים עַל־שִׁלֵּשִׁ֥ים וְעַל־רִבֵּעִ֖ים לְשֹׂנְאָֽי
 לְשֹׂנְאָֽי

לְ/שֹׂנְאָ֑/י

׃
Exod 20:6
but showing steadfast love to thousands
Or  to the thousandth generation
of those who love me and keep my commandments.

καὶ ποιῶν ἔλεος εἰς χιλιάδας τοῖς ἀγαπῶσίν με καὶ τοῖς φυλάσσουσιν τὰ προστάγματά μου.
וְעֹ֥שֶׂה
 וְעֹ֥שֶׂה

וְ/עֹ֤שֶׂה

חֶ֖סֶד
 חֶ֖סֶד

חֶ֙סֶד֙

לַאֲלָפִ֑ים
 לַאֲלָפִ֑ים

לַ/אֲלָפִ֔ים

לְאֹהֲבַ֖י וּלְשֹׁמְרֵ֥י מִצְוֺתָֽי׃ ס
Exod 20:7
as“You shall not take the name of the  Lord your God in vain, for the  Lord will not hold him guiltless who takes his name in vain.

οὐ λήμψῃ τὸ ὄνομα κυρίου τοῦ θεοῦ σου ἐπὶ ματαίῳ· οὐ γὰρ μὴ καθαρίσῃ κύριος τὸν λαμβάνοντα τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐπὶ ματαίῳ.
לֹ֥א תִשָּׂ֛א אֶת־שֵֽׁם־יְהוָ֥ה אֱלֹהֶ֖יךָ לַשָּׁ֑וְא כִּ֣י לֹ֤א יְנַקֶּה֙ יְהוָ֔ה אֵ֛ת אֲשֶׁר־יִשָּׂ֥א אֶת־שְׁמ֖וֹ לַשָּֽׁוְא׃ פ
Exod 20:8
atRemember the Sabbath day, to keep it holy.
μνήσθητι τὴν ἡμέραν τῶν σαββάτων ἁγιάζειν αὐτήν.
זָכ֛וֹר
 זָכ֛וֹר

זָכוֹר֩

אֶת־י֥וֹם
 י֥וֹם

י֨וֹם

הַשַּׁבָּ֖ת
 הַשַּׁבָּ֖ת

הַ/שַּׁבָּ֨ת

לְקַדְּשֽׁוֹ
 לְקַדְּשֽׁוֹ

לְ/קַדְּשׁ֗/וֹ

׃
BHS has been faithful to the Leningrad Codex where there might be a question of the validity of the form and we keep the same form as BHS.
Exod 20:9
azSix days you shall labor, and do all your work,
ἓξ ἡμέρας ἐργᾷ καὶ ποιήσεις πάντα τὰ ἔργα σου·
שֵׁ֤שֶׁת
 שֵׁ֤שֶׁת

שֵׁ֣שֶׁת

יָמִים֙
 יָמִים֙

יָמִ֣ים

תַּֽעֲבֹ֔ד
 תַּֽעֲבֹ֔ד

תַּֽעֲבֹד֮

וְעָשִׂ֖יתָ
 וְעָשִׂ֖יתָ

וְ/עָשִׂ֣יתָ

כָּל־מְלַאכְתֶּֽךָ
 מְלַאכְתֶּֽךָ

מְלַאכְתֶּ/ךָ֒

׃
BHS has been faithful to the Leningrad Codex where there might be a question of the validity of the form and we keep the same form as BHS.
Exod 20:10
but the bgseventh day is a Sabbath to the  Lord your God. On it you shall not do any work, you, or your son, or your daughter, your male servant, or your female servant, or your livestock, or the bhsojourner who is within your gates.
τῇ δὲ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ σάββατα κυρίῳ τῷ θεῷ σου· οὐ ποιήσεις ἐν αὐτῇ πᾶν ἔργον, σὺ καὶ υἱός σου, καὶ θυγάτηρ σου, παῖς σου καὶ παιδίσκη σου βοῦς σου καὶ τὸ ὑποζύγιόν σου καὶ παν κτηνος σου και προσήλυτος παροικῶν ἐν σοί.
וְי֙וֹם֙ הַשְּׁבִיעִ֔י
 הַשְּׁבִיעִ֔י

הַ/שְּׁבִיעִ֜י

שַׁבָּ֖ת
 שַׁבָּ֖ת

שַׁבָּ֣ת׀

לַיהוָ֣ה אֱלֹהֶ֑יךָ
 אֱלֹהֶ֑יךָ

אֱלֹהֶ֗י/ךָ

לֹֽ֣א־תַעֲשֶׂ֨ה
 תַעֲשֶׂ֨ה

תַעֲשֶׂ֣ה

כָל־מְלָאכָ֜ה
 מְלָאכָ֜ה

מְלָאכָ֡ה

אַתָּ֣ה ׀ וּבִנְךָֽ֣־וּבִתֶּ֗ךָ
 וּבִתֶּ֗ךָ

וּ֠/בִתֶּ/ךָ

עַבְדְּךָ֤
 עַבְדְּךָ֤

עַבְדְּ/ךָ֨

וַאֲמָֽתְךָ֙
 וַאֲמָֽתְךָ֙

וַ/אֲמָֽתְ/ךָ֜

וּבְהֶמְתֶּ֔ךָ
 וּבְהֶמְתֶּ֔ךָ

וּ/בְהֶמְתֶּ֗/ךָ

וְגֵרְךָ֖
 וְגֵרְךָ֖

וְ/גֵרְ/ךָ֙

אֲשֶׁ֥ר
 אֲשֶׁ֥ר

אֲשֶׁ֣ר

בִּשְׁעָרֶֽיךָ
 בִּשְׁעָרֶֽיךָ

בִּ/שְׁעָרֶ֔י/ךָ

׃
BHS has been faithful to the Leningrad Codex where there might be a question of the validity of the form and we keep the same form as BHS.
Exod 20:11
For bvin six days the  Lord made heaven and earth, the sea, and all that is in them, and rested on the seventh day. Therefore the  Lord blessed the Sabbath day and made it holy.

ἐν γὰρ ἓξ ἡμέραις ἐποίησεν κύριος τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν καὶ τὴν θάλασσαν καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτοῖς καὶ κατέπαυσεν τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ· διὰ τοῦτο εὐλόγησεν κύριος τὴν ἡμέραν τὴν ἑβδόμην καὶ ἡγίασεν αὐτήν.
כִּ֣י שֵֽׁשֶׁת־יָמִים֩ עָשָׂ֨ה יְהוָ֜ה אֶת־הַשָּׁמַ֣יִם וְאֶת־הָאָ֗רֶץ אֶת־הַיָּם֙ וְאֶת־כָּל־אֲשֶׁר־בָּ֔ם וַיָּ֖נַח בַּיּ֣וֹם הַשְּׁבִיעִ֑י עַל־כֵּ֗ן בֵּרַ֧ךְ יְהוָ֛ה אֶת־י֥וֹם הַשַּׁבָּ֖ת וַֽיְקַדְּשֵֽׁהוּ׃ ס
Exod 20:12
bwHonor your father and your mother bxthat your days may be long in the land that the  Lord your God is giving you.

τίμα τὸν πατέρα σου καὶ τὴν μητέρα, ἵνα εὖ σοι. γένηται, καὶ ἵνα μακροχρόνιος γένῃ ἐπὶ τῆς γῆς τῆς ἀγαθῆς, ἧς κύριος θεός σου δίδωσίν σοι
כַּבֵּ֥ד אֶת־אָבִ֖יךָ וְאֶת־אִמֶּ֑ךָ לְמַ֙עַן֙ יַאֲרִכ֣וּן יָמֶ֔יךָ עַ֚ל הָאֲדָמָ֔ה אֲשֶׁר־יְהוָ֥ה אֱלֹהֶ֖יךָ נֹתֵ֥ן לָֽךְ׃ ס
Exod 20:13
by“You shall not murder.
The Hebrew word also covers causing human death through carelessness or negligence

LXX: Exo.20:15
οὐ φονεύσεις.
לֹ֖א
 לֹ֖א

לֹ֥א

תִּרְצָֽח
 תִּרְצָֽח

תִֿרְצָ֖ח

׃ ס
Exod 20:14
cd“You shall not commit adultery.

LXX: Exo.20:13
οὐ μοιχεύσεις.
לֹ֖א
 לֹ֖א

לֹ֣א

תִּנְאָֽף
 תִּנְאָֽף

תִֿנְאָ֑ף

׃ ס
Exod 20:15
ch“You shall not steal.

LXX: Exo.20:14
οὐ κλέψεις.
לֹ֖א
 לֹ֖א

לֹ֣א

תִּגְנֹֽב
 תִּגְנֹֽב

תִֿגְנֹ֔ב

׃ ס
Exod 20:16
cl“You shall not bear false witness against your neighbor.

οὐ ψευδομαρτυρήσεις κατὰ τοῦ πλησίον σου μαρτυρίαν ψευδῆ.
לֹֽא־תַעֲנֶ֥ה בְרֵעֲךָ֖ עֵ֥ד שָֽׁקֶר׃ ס
Exod 20:17
cm“You shall not covet cnyour neighbor’s house; coyou shall not covet your neighbor’s wife, or his male servant, or his female servant, or his ox, or his donkey, or anything that is your neighbor’s.”

οὐκ ἐπιθυμήσεις τὴν γυναῖκα τοῦ πλησίον σου. οὐκ ἐπιθυμήσεις τὴν οἰκίαν τοῦ πλησίον σού οὔτε τὸν ἀγρὸν αὐτοῦ οὔτε τὸν παῖδα αὐτοῦ οὔτε τὴν παιδίσκην αὐτοῦ οὔτε τοῦ βοὸς αὐτοῦ οὔτε τοῦ ὑποζυγίου αὐτοῦ οὔτε παντὸς κτήνους αὐτοῦ οὔτε ὅσα τῷ πλησίον σου ἐστιν.
לֹ֥א תַחְמֹ֖ד בֵּ֣ית רֵעֶ֑ךָ לֹֽא־תַחְמֹ֞ד אֵ֣שֶׁת רֵעֶ֗ךָ וְעַבְדּ֤וֹ וַאֲמָתוֹ֙ וְשׁוֹר֣וֹ וַחֲמֹר֔וֹ וְכֹ֖ל אֲשֶׁ֥ר לְרֵעֶֽךָ׃ פ
Exod 20:18
Now when all the people saw cpthe thunder and the flashes of lightning and the sound of the trumpet and the mountain smoking, the people were afraid
Samaritan, Septuagint, Syriac, Vulgate; Masoretic Text  the people saw
and trembled, and they stood far off
καὶ πᾶς λαὸς ἑώρα τὴν φωνὴν καὶ τὰς λαμπάδας καὶ τὴν φωνὴν τῆς σάλπιγγος Καὶ τὸ ὄρος τὸ καπνίζον· φοβηθέντες δὲ πᾶς λαὸς ἔστησαν μακρόθεν.
וְכָל־הָעָם֩ רֹאִ֨ים אֶת־הַקּוֹלֹ֜ת וְאֶת־הַלַּפִּידִ֗ם וְאֵת֙ ק֣וֹל הַשֹּׁפָ֔ר וְאֶת־הָהָ֖ר עָשֵׁ֑ן וַיַּ֤רְא הָעָם֙ וַיָּנֻ֔עוּ וַיַּֽעַמְד֖וּ מֵֽרָחֹֽק׃
Exod 20:19
and said to Moses, cr“You speak to us, and we will listen; but do not let God speak to us, lest we die.”
καὶ εἶπαν πρὸς Μωυσῆν Λάλησον σὺ ἡμῖν, καὶ μὴ λαλείτω πρὸς ἡμᾶς θεός, μήποτε ἀποθάνωμεν.
וַיֹּֽאמְרוּ֙ אֶל־מֹשֶׁ֔ה דַּבֵּר־אַתָּ֥ה עִמָּ֖נוּ וְנִשְׁמָ֑עָה וְאַל־יְדַבֵּ֥ר עִמָּ֛נוּ אֱלֹהִ֖ים פֶּן־נָמֽוּת׃
Exod 20:20
csMoses said to the people, “Do not fear, for God has come to cttest you, that the fear of him may be before you, that you may not sin.”
καὶ λέγει αὐτοῖς Μωϋσῆς Θαρσεῖτε· ἕνεκεν γὰρ τοῦ πειράσαι ὑμᾶς παρεγενήθη θεὸς πρὸς ὑμᾶς, ὅπως ἂν γένηται φόβος αὐτοῦ ἐν ὑμῖν, ἵνα μὴ ἁμαρτάνητε.
וַיֹּ֨אמֶר מֹשֶׁ֣ה אֶל־הָעָם֮ אַל־תִּירָאוּ֒ כִּ֗י לְבַֽעֲבוּר֙ נַסּ֣וֹת אֶתְכֶ֔ם בָּ֖א הָאֱלֹהִ֑ים וּבַעֲב֗וּר תִּהְיֶ֧ה יִרְאָת֛וֹ עַל־פְּנֵיכֶ֖ם לְבִלְתִּ֥י תֶחֱטָֽאוּ׃
Exod 20:21
The people stood far off, while Moses drew near to the cuthick darkness where God was.

εἱστήκει δὲ λαὸς μακρόθεν, Μωϋσῆς δὲ εἰσῆλθεν εἰς τὸν γνόφον, οὗ ἦν θεός.
וַיַּעֲמֹ֥ד הָעָ֖ם מֵרָחֹ֑ק וּמֹשֶׁה֙ נִגַּ֣שׁ אֶל־הָֽעֲרָפֶ֔ל אֲשֶׁר־שָׁ֖ם הָאֱלֹהִֽים׃ פ
Exod 20:22
And the  Lord said to Moses, “Thus you shall say to the people of Israel: ‘You have seen for yourselves that I have cvtalked with you from heaven.
Εἶπεν δὲ κύριος πρὸς Μωυσῆν Τάδε ἐρεῖς τῷ οἴκῳ Ιακωβ καὶ ἀναγγελεῖς τοῖς υἱοῖς Ισραηλ Ὑμεῖς ἑωράκατε ὅτι ἐκ τοῦ οὐρανοῦ λελάληκα πρὸς ὑμᾶς·
וַיֹּ֤אמֶר יְהוָה֙ אֶל־מֹשֶׁ֔ה כֹּ֥ה תֹאמַ֖ר אֶל־בְּנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֑ל אַתֶּ֣ם רְאִיתֶ֔ם כִּ֚י מִן־הַשָּׁמַ֔יִם דִּבַּ֖רְתִּי עִמָּכֶֽם׃
Exod 20:23
cwYou shall not make gods of silver to be with me, nor shall you make for yourselves gods of gold.
οὐ ποιήσετε ἑαυτοῖς θεοὺς ἀργυροῦς καὶ θεοὺς χρυσοῦς οὐ ποιήσετε ὑμῖν αὐτοῖς.
לֹ֥א תַעֲשׂ֖וּן אִתִּ֑י אֱלֹ֤הֵי כֶ֙סֶף֙ וֵאלֹהֵ֣י זָהָ֔ב לֹ֥א תַעֲשׂ֖וּ לָכֶֽם׃
Exod 20:24
An altar of earth you shall make for me and sacrifice on it your burnt offerings and your peace offerings, your sheep and your oxen. cxIn every place where I cause my name to be remembered I will come to you and cybless you.
θυσιαστήριον ἐκ γῆς ποιήσετέ μοι καὶ θύσετε ἐπ' αὐτοῦ τὰ ὁλοκαυτώματα καὶ τὰ σωτήρια ὑμῶν, τὰ πρόβατα καὶ τοὺς μόσχους ὑμῶν ἐν παντὶ τόπῳ, οὗ ἐὰν ἐπονομάσω τὸ ὄνομά μου ἐκεῖ, καὶ ἥξω πρὸς σὲ καὶ εὐλογήσω σε.
מִזְבַּ֣ח אֲדָמָה֮ תַּעֲשֶׂה־לִּי֒ וְזָבַחְתָּ֣ עָלָ֗יו אֶת־עֹלֹתֶ֙יךָ֙ וְאֶת־שְׁלָמֶ֔יךָ אֶת־צֹֽאנְךָ֖ וְאֶת־בְּקָרֶ֑ךָ בְּכָל־הַמָּקוֹם֙ אֲשֶׁ֣ר אַזְכִּ֣יר אֶת־שְׁמִ֔י אָב֥וֹא אֵלֶ֖יךָ וּבֵרַכְתִּֽיךָ׃
Exod 20:25
czIf you make me an altar of stone dayou shall not build it of hewn stones, for if you wield your tool on it you profane it.
ἐὰν δὲ θυσιαστήριον ἐκ λίθων ποιῇς μοι, οὐκ οἰκοδομήσεις αὐτοὺς τμητούς· τὸ γὰρ ἐγχειρίδιόν σου ἐπιβέβληκας ἐπ' αὐτούς, καὶ μεμίανται.
וְאִם־מִזְבַּ֤ח אֲבָנִים֙ תַּֽעֲשֶׂה־לִּ֔י לֹֽא־תִבְנֶ֥ה אֶתְהֶ֖ן גָּזִ֑ית כִּ֧י חַרְבְּךָ֛ הֵנַ֥פְתָּ עָלֶ֖יהָ וַתְּחַֽלְלֶֽהָ׃
Exod 20:26
And you shall not go up by steps to my altar, that your nakedness be not exposed on it.’

οὐκ ἀναβήσῃ ἐν ἀναβαθμίσιν ἐπὶ τὸ θυσιαστήριόν μου, ὅπως ἂν μὴ ἀποκαλύψῃς τὴν ἀσχημοσύνην σου ἐπ' αὐτοῦ.
וְלֹֽא־תַעֲלֶ֥ה בְמַעֲלֹ֖ת עַֽל־מִזְבְּחִ֑י אֲשֶׁ֛ר לֹֽא־תִגָּלֶ֥ה עֶרְוָתְךָ֖ עָלָֽיו׃ פ
Copyright information for ESV, SBLG, LXX, OHB