ESVSBLGLXXOHB
Ps 22:0

To the choirmaster: according to The Doe of the Dawn. A Psalm of David.

לַ֭מְנַצֵּחַ עַל־אַיֶּ֥לֶת הַשַּׁ֗חַר מִזְמ֥וֹר לְדָוִֽד׃
Ps 22:1
aMy God, my God, why have you forsaken me?
Why are you so bfar from saving me, from the words of my cgroaning?
LXX: Psa.21:1
Εἰς τὸ τέλος, ὑπὲρ τῆς ἀντιλήμψεως τῆς ἑωθινῆς· ψαλμὸς τῷ Δαυιδ.
LXX: Psa.21:2
θεὸς θεός μου, πρόσχες μοι· ἵνα τί ἐγκατέλιπές με; μακρὰν ἀπὸ τῆς σωτηρίας μου. οἱ λόγοι τῶν παραπτωματων μου
KJV:Ps.22.1
אֵלִ֣י אֵ֭לִי לָמָ֣ה עֲזַבְתָּ֑נִי רָח֥וֹק מִֽ֝ישׁוּעָתִ֗י דִּבְרֵ֥י שַׁאֲגָתִֽי׃
Ps 22:2
O my God, I cry by gday, but you do not answer,
and by night, but I find no rest.
LXX: Psa.21:3
θεός μου, κεκράξομαι ἡμέρας, καὶ οὐκ εἰσακούσῃ, καὶ νυκτός, καὶ οὐκ εἰς ἄνοιαν ἐμοί.
KJV:Ps.22.2
אֱ‍ֽלֹהַ֗י אֶקְרָ֣א י֭וֹמָם
We read one or more accents in L differently than BHS. Often this notation indicates a typographical error in BHS.
וְלֹ֣א תַעֲנֶ֑ה וְ֝לַ֗יְלָה וְֽלֹא־דֽוּמִיָּ֥ה לִֽי׃
Ps 22:3
Yet you are kholy,
lenthroned on mthe praises
Or dwelling in the praises
of Israel.
LXX: Psa.21:4
σὺ δὲ ἐν ἁγίοις κατοικεῖς, ἔπαινος Ισραηλ.
KJV:Ps.22.3
וְאַתָּ֥ה קָד֑וֹשׁ י֝וֹשֵׁ֗ב תְּהִלּ֥וֹת יִשְׂרָאֵֽל׃
Ps 22:4
In you our fathers trusted;
they trusted, and you delivered them.
LXX: Psa.21:5
ἐπὶ σοὶ ἤλπισαν οἱ πατέρες ἡμῶν, ἤλπισαν, καὶ ἐρρύσω αὐτούς·
KJV:Ps.22.4
בְּ֭ךָ בָּטְח֣וּ אֲבֹתֵ֑ינוּ בָּ֝טְח֗וּ וַֽתְּפַלְּטֵֽמוֹ׃
Ps 22:5
To you they scried and were rescued;
in you they ttrusted and were not put to shame.
LXX: Psa.21:6
πρὸς σὲ ἐκέκραξαν καὶ ἐσώθησαν, ἐπὶ σοὶ ἤλπισαν καὶ οὐ κατῃσχύνθησαν.
KJV:Ps.22.5
אֵלֶ֣יךָ זָעֲק֣וּ וְנִמְלָ֑טוּ בְּךָ֖ בָטְח֣וּ וְלֹא־בֽוֹשׁוּ׃
Ps 22:6
But I am wa worm and not a man,
xscorned by mankind and ydespised by the people.
LXX: Psa.21:7
ἐγὼ δέ εἰμι σκώληξ καὶ οὐκ ἄνθρωπος, ὄνειδος ἀνθρώπου καὶ ἐξουδένημα λαοῦ.
KJV:Ps.22.6
וְאָנֹכִ֣י תוֹלַ֣עַת וְלֹא־אִ֑ישׁ חֶרְפַּ֥ת אָ֝דָ֗ם וּבְז֥וּי עָֽם׃
Ps 22:7
All who see me abmock me;
they make mouths at me; they acwag their heads;
LXX: Psa.21:8
πάντες οἱ θεωροῦντές με, ἐξεμυκτήρισάν με ἐλάλησαν ἐν χείλεσιν, ἐκίνησαν κεφαλήν
KJV:Ps.22.7
כָּל־רֹ֭אַי יַלְעִ֣גוּ לִ֑י יַפְטִ֥ירוּ בְ֝שָׂפָ֗ה יָנִ֥יעוּ רֹֽאשׁ׃
Ps 22:8
af“He trusts in the Lord; let him agdeliver him;
let him rescue him, for he ahdelights in him!”
LXX: Psa.21:9
Ἤλπισεν ἐπὶ κύριον, ῥυσάσθω αὐτόν· σωσάτω αὐτόν, ὅτι θέλει αὐτόν.
KJV:Ps.22.8
גֹּ֣ל אֶל־יְהוָ֣ה יְפַלְּטֵ֑הוּ יַ֝צִּילֵ֗הוּ כִּ֘י חָ֥פֵֽץ בּֽוֹ׃
Ps 22:9
Yet you are he who aktook me from the womb;
you made me trust you at my mother’s breasts.
LXX: Psa.21:10
ὅτι σὺ εἶ ἐκσπάσας με ἐκ γαστρός, ἐλπίς μου· ἀπὸ μαστῶν τῆς μητρός μου
KJV:Ps.22.9
כִּֽי־אַתָּ֣ה גֹחִ֣י מִבָּ֑טֶן מַ֝בְטִיחִ֗י עַל־שְׁדֵ֥י אִמִּֽי׃
Ps 22:10
On you was I cast from my birth,
and from anmy mother’s womb you have been my God.
LXX: Psa.21:11
ἐπὶ σὲ ἐπερρίφην ἐκ μήτρας, ἐκ κοιλίας μητρός μου θεός μου εἶ σύ.
KJV:Ps.22.10
עָ֭לֶיךָ הָשְׁלַ֣כְתִּי מֵרָ֑חֶם מִבֶּ֥טֶן אִ֝מִּ֗י אֵ֣לִי אָֽתָּה׃
Ps 22:11
Be not aqfar from me,
for trouble is near,
and there is arnone to help.
LXX: Psa.21:12
μὴ ἀποστῇς ἀπ' ἐμοῦ, ὅτι θλῖψις ἐγγύς, ὅτι οὐκ ἔστιν βοηθῶν.
KJV:Ps.22.11
אַל־תִּרְחַ֣ק מִ֭מֶּנִּי כִּי־צָרָ֣ה קְרוֹבָ֑ה כִּי־אֵ֥ין עוֹזֵֽר׃
Ps 22:12
Many bulls encompass me;
austrong bulls of avBashan surround me;
LXX: Psa.21:13
περιεκύκλωσάν με· μόσχοι πολλοί, ταῦροι πίονες περιέσχον με
KJV:Ps.22.12
סְ֭בָבוּנִי פָּרִ֣ים רַבִּ֑ים אַבִּירֵ֖י בָשָׁ֣ן כִּתְּרֽוּנִי׃
Ps 22:13
they ayopen wide their mouths at me,
like a ravening and roaring lion.
LXX: Psa.21:14
ἤνοιξαν ἐπ' ἐμὲ τὸ στόμα αὐτῶν ὡς λέων ἁρπάζων καὶ ὠρυόμενος.
KJV:Ps.22.13
פָּצ֣וּ עָלַ֣י פִּיהֶ֑ם אַ֝רְיֵ֗ה טֹרֵ֥ף וְשֹׁאֵֽג׃
Ps 22:14
I am bbpoured out like water,
and all my bones are bcout of joint;
my bdheart is like bewax;
it is melted within my breast;
LXX: Psa.21:15
ὡσεὶ ὕδωρ ἐξεχύθην, καὶ διεσκορπίσθη πάντα τὰ ὀστᾶ μου, ἐγενήθη καρδία μου· ὡσεὶ κηρὸς τηκόμενος ἐν μέσῳ τῆς κοιλίας μου
KJV:Ps.22.14
כַּמַּ֥יִם נִשְׁפַּכְתִּי֮ וְהִתְפָּֽרְד֗וּ כָּֽל־עַצְמ֫וֹתָ֥י הָיָ֣ה לִ֭בִּי כַּדּוֹנָ֑ג נָ֝מֵ֗ס בְּת֣וֹךְ מֵעָֽי׃
Ps 22:15
my strength is bhdried up like a potsherd,
and my bitongue sticks to my jaws;
you lay me in the dust of death.
LXX: Psa.21:16
ἐξηράνθη ὡς ὄστρακον ἰσχύς μου, καὶ γλῶσσά μου, κεκόλληται τῷ λάρυγγί μου καὶ εἰς χοῦν θανάτου κατήγαγές με.
KJV:Ps.22.15
יָ֘בֵ֤שׁ כַּחֶ֨רֶשׂ ׀ כֹּחִ֗י וּ֭לְשׁוֹנִי
We read one or more accents in L differently than BHS. Often this notation indicates a typographical error in BHS.
מֻדְבָּ֣ק מַלְקוֹחָ֑י וְֽלַעֲפַר־מָ֥וֶת תִּשְׁפְּתֵֽנִי׃
Ps 22:16
For bmdogs encompass me;
a company of evildoers bnencircles me;
they have bopierced my hands and feet
Some Hebrew manuscripts, Septuagint, Vulgate, Syriac; most Hebrew manuscripts like a lion [they are at] my hands and feet

LXX: Psa.21:17
ὅτι ἐκύκλωσάν με, κύνες πολλοί, συναγωγὴ πονηρευομένων περιέσχον με ὤρυξαν χεῖράς μου καὶ πόδας.
KJV:Ps.22.16
כִּ֥י סְבָב֗וּנִי כְּלָ֫בִ֥ים עֲדַ֣ת מְ֭רֵעִים הִקִּיפ֑וּנִי כָּ֝אֲרִ֗י יָדַ֥י וְרַגְלָֽי׃
Ps 22:17
I can count all my bones
they bsstare and gloat over me;
LXX: Psa.21:18
ἐξηρίθμησα πάντα τὰ ὀστᾶ μου, αὐτοὶ δὲ κατενόησαν καὶ ἐπεῖδόν με.
KJV:Ps.22.17
אֲסַפֵּ֥ר כָּל־עַצְמוֹתָ֑י הֵ֥מָּה יַ֝בִּ֗יטוּ יִרְאוּ־בִֽי׃
Ps 22:18
bvthey divide my garments among them,
and for my clothing they cast lots.
LXX: Psa.21:19
διεμερίσαντο τὰ ἱμάτιά μου ἑαυτοῖς καὶ ἐπὶ τὸν ἱματισμόν μου ἔβαλον κλῆρον.
KJV:Ps.22.18
יְחַלְּק֣וּ בְגָדַ֣י לָהֶ֑ם וְעַל־לְ֝בוּשִׁ֗י יַפִּ֥ילוּ גוֹרָֽל׃
Ps 22:19
But you, O Lord, bydo not be far off!
O you my help, bzcome quickly to my aid!
LXX: Psa.21:20
σὺ δέ, κύριε, μὴ μακρύνῃς τὴν βοήθειάν μου, εἰς τὴν ἀντίλημψίν μου πρόσχες.
KJV:Ps.22.19
וְאַתָּ֣ה יְ֭הוָה אַל־תִּרְחָ֑ק אֱ֝יָלוּתִ֗י לְעֶזְרָ֥תִי חֽוּשָׁה׃
Ps 22:20
Deliver my soul from the sword,
my precious life from the power of ccthe dog!
LXX: Psa.21:21
ῥῦσαι ἀπὸ ῥομφαίας τὴν ψυχήν μου· καὶ ἐκ χειρὸς κυνὸς τὴν μονογενῆ μου
KJV:Ps.22.20
הַצִּ֣ילָה מֵחֶ֣רֶב נַפְשִׁ֑י מִיַּד־כֶּ֝֗לֶב יְחִידָתִֽי׃
Ps 22:21
Save me from cfthe mouth of the lion!
You have rescued
Hebrew answered
me from the horns of chthe wild oxen!
LXX: Psa.21:22
σῶσόν με ἐκ στόματος λέοντος καὶ ἀπὸ κεράτων μονοκερώτων τὴν ταπείνωσίν μου.
KJV:Ps.22.21
ה֭וֹשִׁיעֵנִי מִפִּ֣י אַרְיֵ֑ה וּמִקַּרְנֵ֖י רֵמִ֣ים עֲנִיתָֽנִי׃
Ps 22:22
ckI will tell of your name to my clbrothers;
in the midst of the congregation I will praise you:
LXX: Psa.21:23
διηγήσομαι τὸ ὄνομά σου τοῖς ἀδελφοῖς μου, ἐν μέσῳ ἐκκλησίας ὑμνήσω σε
KJV:Ps.22.22
אֲסַפְּרָ֣ה שִׁמְךָ֣ לְאֶחָ֑י בְּת֖וֹךְ קָהָ֣ל אֲהַלְלֶֽךָּ׃
Ps 22:23
You who cofear the Lord, praise him!
All you offspring of Jacob cpglorify him,
and stand in awe of him, all you offspring of Israel!
LXX: Psa.21:24
Οἱ φοβούμενοι κύριον, αἰνέσατε αὐτόν, ἅπαν τὸ σπέρμα Ιακωβ, δοξάσατε αὐτόν, φοβηθήτωσαν αὐτὸν ἅπαν τὸ σπέρμα Ισραηλ,
KJV:Ps.22.23
יִרְאֵ֤י יְהוָ֨ה ׀ הַֽלְל֗וּהוּ כָּל־זֶ֣רַע יַעֲקֹ֣ב כַּבְּד֑וּהוּ וְג֥וּרוּ מִ֝מֶּ֗נּוּ כָּל־זֶ֥רַע יִשְׂרָאֵֽל׃
Ps 22:24
For he has not despised or abhorred
the affliction of csthe afflicted,
and he has not cthidden his face from him,
but has heard, when he cucried to him.
LXX: Psa.21:25
ὅτι οὐκ ἐξουδένωσεν οὐδὲ προσώχθισεν τῇ δεήσει τοῦ πτωχοῦ οὐδὲ ἀπέστρεψεν τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ἀπ' ἐμοῦ καὶ ἐν τῷ κεκραγέναι με πρὸς αὐτὸν εἰσήκουσέν μου.
KJV:Ps.22.24
כִּ֤י לֹֽא־בָזָ֨ה וְלֹ֪א שִׁקַּ֡ץ עֱנ֬וּת עָנִ֗י וְלֹא־הִסְתִּ֣יר פָּנָ֣יו מִמֶּ֑נּוּ וּֽבְשַׁוְּע֖וֹ אֵלָ֣יו שָׁמֵֽעַ׃
Ps 22:25
From you comes my praise in the great cxcongregation;
my cyvows I will czperform before those who fear him.
LXX: Psa.21:26
παρὰ σοῦ ἔπαινός μου ἐν ἐκκλησίᾳ μεγάλῃ, τὰς εὐχάς μου ἀποδώσω ἐνώπιον τῶν φοβουμένων αὐτόν.
KJV:Ps.22.25
מֵ֥אִתְּךָ֗ תְֽהִלָּ֫תִ֥י בְּקָהָ֥ל רָ֑ב נְדָרַ֥י אֲ֝שַׁלֵּ֗ם נֶ֣גֶד יְרֵאָֽיו׃
Ps 22:26
dcThe afflicted
Or  The meek
shall deeat and be satisfied;
those who seek him shall praise the Lord!
May your hearts dflive forever!
LXX: Psa.21:27
φάγονται πένητες καὶ ἐμπλησθήσονται, καὶ αἰνέσουσιν κύριον οἱ ἐκζητοῦντες αὐτόν· ζήσονται αἱ καρδίαι αὐτῶν εἰς αἰῶνα αἰῶνος.
KJV:Ps.22.26
יֹאכְל֬וּ עֲנָוִ֨ים ׀ וְיִשְׂבָּ֗עוּ יְהַֽלְל֣וּ יְ֭הוָה דֹּ֣רְשָׁ֑יו יְחִ֖י לְבַבְכֶ֣ם לָעַֽד׃
Ps 22:27
All dithe ends of the earth shall remember
and turn to the Lord,
and all djthe families of the nations
shall worship before you.
LXX: Psa.21:28
μνησθήσονται καὶ ἐπιστραφήσονται πρὸς κύριον πάντα τὰ πέρατα τῆς γῆς καὶ προσκυνήσουσιν ἐνώπιόν σου πᾶσαι αἱ πατριαὶ τῶν ἐθνῶν,
KJV:Ps.22.27
יִזְכְּר֤וּ ׀ וְיָשֻׁ֣בוּ אֶל־יְ֭הוָה כָּל־אַפְסֵי־אָ֑רֶץ וְיִֽשְׁתַּחֲו֥וּ לְ֝פָנֶ֗יךָ כָּֽל־מִשְׁפְּח֥וֹת גּוֹיִֽם׃
Ps 22:28
For dmkingship belongs to the Lord,
and he rules over the nations.
LXX: Psa.21:29
ὅτι τοῦ κυρίου βασιλεία, καὶ αὐτὸς δεσπόζει τῶν ἐθνῶν.
KJV:Ps.22.28
כִּ֣י לַ֭יהוָה הַמְּלוּכָ֑ה וּ֝מֹשֵׁ֗ל בַּגּוֹיִֽם׃
Ps 22:29
All dpthe prosperous of the earth eat and worship;
before him shall dqbow all who go down to the dust,
even the one who could not drkeep himself alive.
LXX: Psa.21:30
ἔφαγον καὶ προσεκύνησαν πάντες οἱ πίονες τῆς γῆς, ἐνώπιον αὐτοῦ προπεσοῦνται πάντες οἱ καταβαίνοντες εἰς τὴν γῆν. καὶ ψυχή μου αὐτῷ ζῇ,
KJV:Ps.22.29
אָכְל֬וּ וַיִּֽשְׁתַּחֲוּ֨וּ ׀
BHS has been faithful to the Leningrad Codex where there might be a question of the validity of the form and we keep the same form as BHS.
כָּֽל־דִּשְׁנֵי־אֶ֗רֶץ לְפָנָ֣יו יִ֭כְרְעוּ כָּל־יוֹרְדֵ֣י עָפָ֑ר וְ֝נַפְשׁ֗וֹ לֹ֣א חִיָּֽה׃
Ps 22:30
Posterity shall serve him;
it shall be told of the Lord to the coming dvgeneration;
LXX: Psa.21:31
καὶ τὸ σπέρμα μου δουλεύσει αὐτῷ· ἀναγγελήσεται τῷ κυρίῳ γενεὰ ἐρχομένη,
KJV:Ps.22.30
זֶ֥רַע יַֽעַבְדֶ֑נּוּ יְסֻפַּ֖ר לַֽאדֹנָ֣י לַדּֽוֹר׃
Ps 22:31
they shall dycome and proclaim his righteousness to a people yet dzunborn,
that he has done it.
LXX: Psa.21:32
καὶ ἀναγγελοῦσιν τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ λαῷ τῷ τεχθησομένῳ, ὅτι ἐποίησεν κύριος.
KJV:Ps.22.31
יָ֭בֹאוּ וְיַגִּ֣ידוּ צִדְקָת֑וֹ לְעַ֥ם נ֝וֹלָ֗ד כִּ֣י עָשָֽׂה׃
Copyright information for ESV, SBLG, LXX, OHB