cYoale 2.28-32
dSama 16.8-11
eSama 110.1

Acts 2

Godeïe Gesami digai

Yu udia dolöïe molö nulö segeyo ëi Bëdigosi
2.1 Segeyo edefade Bëdigosi amoïe ëi elöda Sagaia Molö Hëhela Nelo Segeyo. Baagila Asi Segeyo molö nalahilä segeyo nabülasi bia baagilahiläda Bëdigosi Segeyo beselagalalo.
beselagalasebegi, ili sulubadela mosö afädëgi gegedola sefolalo.
Amala gegedola sefolalebegi, fo geloiïe goba gadoi aabela guula maalahilä, mosö ili fifigi sebea ami digala nobai. Amala digala nobalahilä, nulo söale elïle gadoi moge mogela ili sulubadela hïdo hïdolama aliligisebe melï. Amalahilä Gesami Hedabia udia dolö amoli sulubadelama nobalahilä, ilia fii odoaïe ado säla beselagagalamäia Gesami Hedabia sälasisi.

Yalusaleme ami Yu udia dolö Godeïe mala nabelo sege föi sulubadelagi nefolalo amoli bobala asi ami sulo. Udia dolö amolia goba amo nabalahilä, ili sulubadela gegedoi. Gegedoi amolia hïdo hïdolaea nabelebe, ilile ado sälo amo gadola säsebe amo nabalahilä, ili sulubadela fudugi. Amo nabala, ili edefademalä fudugilahilä sähalea, Wae. Nilïle ado säla säha dibego ilida Galili dolö madefa. Ilia nilïle ado elö elöi amo säsebe nihïlï nabasebeweda, abeahäladu. Nilï Badialage, Midialage, Elamalage, nilï Mesobodemia dolöge, Yudialage, Gabadosialage, Bödasalage, Esialage, 10 Filigialage, Bäfilialage, Isibilage, Libiaïe sege Sailinimadilage, Olomola söfë misi amolige, 11 Yu udia dolöge, udia dolö odoaea Yuïe mala gaula mogolo amolige, Gilidilage, Alebialage, nilï sulubadela nefolalebewema, ilia nihïlïle ado adola, Godea hamoi edefade hamoi amoïe säla ïasebegola säi. 12 Ili fudugila asigi säosäolahilä sähalea, Goda edodula säla didigai. 13 Odoa nefolalo amolia gadiabola sähalea, Wani ödä gähe hamola negei amo edefadela naala gagaosebegola säi.

Fidaea Ado Mala Hedabi säla ï

14 Amala säi amo nabalahilä, Fida e abosolo gïdälasi amolibalä nowela nea ea ilima ado gelolafalï sähalea, Yu dolö dilimage Yalusaleme nefolalebe dilimage, amo hamoi amo säla ïdulä. Nïe ado hedabola nabualo. 15 Dilia dolö goweli gagaosebela helësëi amoda amai mademelë. Segeyo walioda, aso, yosemelë
2.15 Yosemelëla säi amoïe mida gomalä, Yu udia dolö amolia wani ödä yose made nulö.
.
16 Go hamose goda dafidi bea sälo Yoalea säla negei amo gausiahamelë. Eada gomalä säla negei.

17 Godea sähalea, Segeyo aligila wagamolö ga madese gaaluda, na nïe Gesami udia dolö sulubadelama söga salimolömelë.
Dilile didiwi diefegelalia nïe mala olelesa namolömelë. Amase, dilile malö malïsä amoliage sosoäla awäla elö elöla bimolömelë. Amase, dolö asigi fädäi neebe amolia simasimolömelë.
18 Segeyo amogimu nïe hamoi hamolasilo udia dolö amolimage na nïe Gesami söga salimolömelë. Ilia nïe mala olelesa namolömelë.
19 Na muugi adogo hïdo elöi hamolasila naga föidaiage dolöea hamomolöi made gadoi hamolasimolömelë. Healege nulo söage höba buguge hamomolömelë.
20 Amase, Dafidilo Geloiïe Segeyo Edefademalä beselagalamolö amo, aso, made beselagalala neëgi, esoge usila aubege bëlahilä heale uii beselagalamolömelë.
21 Amala hamosegi Dafidilo Geloima damula mosöla säsebe amolida damula aulo gaula namolömelëla Godea säila
Yoalea säla negei amo Fidaea säi. c 

22 Fidaea sähalea, Isilale dolöla dilie, ado sähago. Nabualo. Nasalese fii Yesuea geloi melëlo made gadoi hamolage, hïdo elöi hamolage, dolöea hamomolöi made gadoi hamolage, Godea Yesuma aligila dilibalä nea amala hamoi. Amala hamoi ameada e Godea odala ïala hamoi amo hamomolö misi amo olei. Amoda dilia dawadigi nebego. 23 Dolö amoda gaula ïmolömelëla Godea dafidi daiala negei amo gadola hamomäia fisigisi. Dilia e baagomäia dolö nafade hamolo nefolalo amolia e i fügäigi baala negemäia hamolasi. 24 Baagoia e nafodomolö ulï amea Godea baago amoïe sëa e fisigisimäia e nowela ifosi. 25 Debidiage ïe helësëla säi amo gowe.

Na beahamelebe Dafidilo Geloi e nebalä ga madefalï namolöi namolö misi neebe melï. Nafadea ne neala fologolasiloea, ne gelolasimolöïe e nïe naabo dafädimadi ga made misi nea.
26 Amalebe nïe isogi edefade obeägïlo nobalahilä na obeägï ado säi. Amase, nïe domalogi hamomolö amo hamomäia na beaha namolö. 27 Dia nïe gesami baagoi uguli mosöa ami dïgïla made moholö. Dïe hamoi hamolasilo dihï memelela odai amo bauia ami made sïgämolömelë. 28 Dia ne namolöïe idi oleimelë. Dia nebalä namolöi nebegoeada ne obeägïlo nobalahilä obeägïsa namolöla
Debidia säimelëla säi. d 

29 Fidaea amala sälahilä sähalea, Nedoola dilie, nilïle mäu Debidiïe, na dilima fädäla sähago. E baagoige bauige. E baui amo nilï mia wi walio dialea. 30 Dafidi eda bea sälo nebegi, Godea ema ado dofä gelola säla negesalea sähalea, Hobeafalï dïe mäu afädëa beaha aligilo gini filodaia samialamolömelëla säla negei amo Debidi hï dawadigi nelo. 31 Godea Afädë Memelei amo baagolahilä nowela ifosimolö amoïe Debidia bea sähalea, Ïe gesami uguli mosöa dïgïla made moholö, ïe domalo bauia ami sïgämolö madela bea säla negei. 32 Amaimo, Yesu amoda Godea nowela ifosi. Amo nilïa beaha maadei amo säla ïahamelë. 33 Godea Yesu neala gauia adala fedalasila ïe naabo dafädimadi ifosilahilä, ïe Gesami ï. Eedoea Gesami ïmolömelëla dafidi säla negei amo ï. Ea amo walio söga sali amo dilia siia beala gëhea nabi amomelë. 34 Debidi eda selesaia mosöa fedai made gaso, ea säla negesalea sähalea,

Dafidilo Geloia nïe Dafidilo Geloima sähalea, Na dïe ado nii amoli dïe emoea emosala namiäia, di nïe naabo dafädimadi awäla salea beaha samialola säimelëla
säi. e 

36 Fidaea amala sälahilä sähalea, Isilale udia dolö nefolalebe dili sulubadelaea hedabola helësëmalo. Yesu e dofä dilia i fügäigi baala negei amoda Godea e Dafidilo Geloi namiäiage Afädë Memelei namiäiage ifosi amo hedabola helësëmalola Fidaea säi.

Udia dolö yafie asigi besula ödägi gei

37 Ado säi amo nabalahilä, ilile isogi awäla gäwilebe Fidala abosolo odoa amolima nabahalea, Nedoola dilie, nilïa abilia hamomolödula nabi. 38 Amala nabelebe Fidaea säla obëgësalea, Dili asigi besula hïdo hïdola Yesu Gelesoïe ëigi ödägi gemalo. Amala hamosegida, dilia nafade hamoi amo hëladigila diligali Gesami Hedabi ïmolömelë. 39 Godea ïmolömelëla säla negei amo gadola dilimage, dilile malö amolimage, udia dolö wagadi made nefolalebe amoli sulubadelamage ïmolömelëla säla negei. Dafidilo Geloi Godea e neebea misiäia wemolö amoli sulubadelama ïmolömelëla säla negeila Fidaea säi.

40 Fidaea ado geloi odoage häila nabulöi hamoi odoage ilima gelola säla ïalahilä sähalea, Udia dolö nafade memelela made sulubadela hamolo walio nefolalebe welia së molö amogi dilila nulöea fisäla awäla asigi besumalola säi. 41 Ea amala säi amo hedabola häila nabi amoli ödägi gei. Segeyo amo gala udia dolö dausini ohodoa baai. 42 Abosolo dolö amolia mala olelei amo bëgëla hamoladigi, Geleso sosogo odoabalä dila nea, molö gedola nadigi, Godema adoladigi, amo sulubadela ilia gelola hamosamu nelo.

Geleso sosogo nea mala hedabi hamoi

43 Udia dolö sulubadela fudugila bedäi. Godea abosolo dolö amolima aligila hïdo elöi hamolasila, dolöea hamomolöi made gadoi hamola nawei amogi. 44 Amase, asigi afädë negei nefolalo amolige afädëdi nelo. Hïdo hïdolaïe nelegei dilo amoda ili sulubadelaïe ua gadoi dilo. 45 Segege, nelegeige bidi nealahilä, mogela nelegei made amoligali ïlo. 46 Amase, segeyo sulubadelagi ilida gobela ïlo mosöamu gegedolahilä, hilile mosöa afufusa neada ilile iso asigi falagasei nea hiligila obeägïla molö gegedola naala, 47 Godeïe ëi gauia adaha neebe amo bealahilä, udia dolö nefolalo amoli sulubadelaea obeägïla melëlo. Segeyo sulubadelagi Dafidilo Geloia odoa asigi afädë negei amolida neala baalasi.

Copyright information for `ETR