Acts 6

Abosolo ili ugila negemäia ilia dolö gifalädalïa memelei

Segeyo amo gaaluda, Yesu bëgëla aulo malei maala bahamu nelo. Giligi ado sälo amolia Alamege ado sälo amolibalä gëgësalea sähalea, Dilia segeyo sulubadelagi mogela ïlo amogida nilïle udia didalo sebe amoligali made ïlomelëla säla gëgëi. Amala gëgësebegi abosolo giwilasi amolia Yesu bëgëla aulo odoa amoli sulubadela gegedomalolahilä ilima sähalea, Nilïa Godeïe ado amo fisilahilä molö mogemolö amo dofea made gabumelë. Amai gabugi, nedoola, dilia dili nebegogi dolö gifalädalïa mogoi neala sälo, Godeïe Gesami nobai, hedabola dawadigi, amomu memelemalo. Memelelahilä, hamoi amo ilia sigi namiäia ifosidelä. Amalahiläda, nilïamu Godema adosa namolö amoge udia dolöma Godeïe ado mala säla ïmolö amoge hamosamu namolölamelëla säi. Amolia säi amo udia dolöea nabalahilä sulubadelaea dofea gabula säi. Amalahilä, ilia Sidibeni memelei. Sidibeni eda asigi afädë negelahilä gelola nea Gesami Hedabige ema nobai nelo. Amase, Filibige, Bologolusage, Niganologe, Dimonoge, Bamenasage, Nigolasage ili memelei. Nigolasa eda Ädiago fii. Eda Yu fii made gaso, dafidi Yu udia dolöïe mala neala gaulahilä ilibalä dila nelo. Dolö memelei amoli abosolo ili neebea sigi maala ifosisebegi, Godema adolasila ilia ilima naabo negesi.

Amala hamolahilä Godeïe ado mala säla daidoi. Yalusaleme ami Yesu bëgëla aulo udia dolö yafie, sämolö asusugai awäla baai. Gobela ïlo dolö yafieage Yesuïe mala gaula mogola asigi afädë negei.

Yu ilia Sidibenibalä gudi

Godeïe ugila negeloge geloige Sidibenima nobalasisebegi, e udia dolöbalä nea hïdo elöige dolöea hamomolöi made gadoige gelola hamosa nelo. Amala hamosebegi, dolö odoaea Sidibenibalä gëgësa nelo. Yu udia dolö amolile gedolo mosö afädë amoïe ëida Fisigäi Amoli Dilo Mosöla sälo amoligi nelo. Dolö amolida Salinialage Alegisädalialage misi. Ilibalä odoage Silisiala Esialage misi amoli sulubadelaea Sidibenibalä gëgësa nelo. 10 Gëgësalea Gesami Hedabia Sidibeni hedabola dawadigilasi amea ilia ado säi amea e aulo dabemolöi made nelo. 11 Ilile adoea aulo dabemolöi made bealahilä, geleä hado musügä awälahilä dolö odoama sähalea, Sidibenia Mosesele Godele gagadela säse nabimelëla sämalola säi. 12 Amala säi amogi udia dolö nefolalo amoliage, dolö dafidilo nefolalo amoliage, mala dawadigi nefolalo amoliage habobala mihalälahilä, ilia Sidibeni sigi gaula Galïsolö dolö neebea ami asi. 13 Amalahilä ema ilia wäfalï babala säsäla sämäia dolö odoa sigi maalahilä amolia sähalea, Dolö neebe egoeada sege Godea hïle nafolai goge
6.13 Sege Godea hïle nafolaila säi amoda gobela ïlo mosö amoïe sähalea säi.
Ado säla negei dibe amoge gagadesamu nelomelë.
14 Eada gomalä säimelë. Nasalese fii Yesuea mosö go haila fisila, mala Mosesea säla negei amo nalaba maaha nelo nilïa nabaha neebewege neala bedefamolömelëla säi amo nilïa nabimelëla säi. 15 Amo säi amo nabalahilä, Galïsolö dolö sefolalo amolia Sidibeniïe migalï sila beahamelebe selesaia fiïe migalï gadoi neebe melï.

Copyright information for `ETR