Matthew 17

Yesuïe domalo bedefala elöi neebe melï amo

(Maga 9.2-13, Ulugu 9.28-36)

Segeyo gafeia nelolahilä, Yesuea Fidage, Yemesege, amase, Yemeseïe edoo Yonege, ili sigi awäla segebi edefadedaia gadogofalï fedala hilidofalï nefolalo. Ami nefolalea beahaleamelebe, ilile sidaia Yesuïe domalo bedefala hïdo elöi neebe melï. Ïe odagi eso si gadoi neela, ïe fagulo gäi amoge falela yo digai hïdo elöi neebe melï. Amo bealahilä, ilia beahaleamelebe, Mosesele Elaiale maala ulufadigilahilä, Yesubalä adosa neebe melï. Amo bealahilä, Fidaea Yesuma sähalea, Dafidilo Geloie, nilï wi neebeweda hedabi gabu. Na sege mosö ohodoa oledule. Elöda dïe, elöda Moseseïe, amase, elöda Elaiaïela nabi. Ea ado amo, aso, säha nebegi wäla, gelë häu faleifalï hïdo elöi amo ili neebeadi maala dabelahilä, gelë amoïe isogila ado afädë sähalea, Egoweda nïe malöfalï, nihï boba hamosa neawe. Dilia ïe ado nabualola säi. Ado säi amo nabala, bëgëla aulo amoli edefademalä fudugila bedälahilä, nagadaia gumusula diadidigafui. Amala difolalebegi, Yesu e ili difolalebea ami maala didiigisalea, Bedämabu. Nowemola säi. Amala didiigisebegi, sida adogola beahaleamelebe, dolö elö maade, Yesu hïdomu neebe melï.

Ili segebidaia amila digafiaha dialea, Yesuea ilima gelola sähalea, Dolöïe Malö amo bauia amila, aso, made nowela neëgida, dilia melï amo odoama säla ïmabiola säi.

10 Amala säsebegi, bëgëla aulo amolia Yesuma nabahalea, Mala dawadigi nefolalebe amoliada Elaiadale dafidi moholöla sälo amoda mi edoïela nabi. 11 Amala nabasebegi, ea säla obëgësalea, Elaia eda dofä moholö. Eada nelebo sulubadela hahamogisa namolömelë. 12 Gaso, na dilima sähago. Elaia eda misi. Misi gaso, udia dolö nefolalo amolia e gabulada helësëla made, ilia hamomolö helësëi amo gadola hamosa nelomelë. Amo hamosa nelo amo gadola wäla, Dolöïe Malö amoge neala sëlasimolömelëla säi. 13 Amala säsebegi, bëgëla aulo amolia helësësalea, ado ilima säsebe amoda ödägi gelo Yoneïe säsebela helësëi.

Yesuea maalïbu afädëma mugabe fedai nesiladigi amo

(Maga 9.14-29, Ulugu 9.37-43)

14 Ili afiala, udia dolö gegedoi dibea ami beselagalasebegi, dolö afädë maala Yesu mia emo gumu sasagala salea 15 sähalea, Dafidilo Geloie, nïe malö bobasëmo. E amulämelahilä, së yafie nulömelë. E amulämesalea nulo gobeiage, ödägige neala digalasisamu aligilomelë. 16 Amaimo, dïe bëgëla aulo amoli nefolalebea sigi misi gaso, ilia e wahilasimolöi made gabiola säi. 17 Amala säsebegi, Yesuea säla obëgësalea, Udia dolö asigi afädë made negela asiala hamolo walio nefolalebela dili, ne dilibalä segeyo aboläia namolödu. Segeyo aboläiagi na dilile yöi gaula namolödu. E ne neebea sigi misiëla säi. 18 Sigi maasebegi, Yesuea ema nemoi. Nemosebegi, mugabe amo doadigila asi. Amala asi amole, malö maalïbu amo fodolofalï wahii.

19 Hobeala, bëgëla aulo amoli Yesu e hïdomu neebea ami maalahilä, ema nabahalea, Amai nilïa mugabe nesiladigilibe ïliawai amoda edoeadula nabi. 20 Amala nabasebegi, ea ilima sähalea, Dilia asigi afädë negei nebegoda, holöfalï negei nebegoea amaimelë. Na dilima dofä sähago. I masada gägä holöfalï dibe amo gadoi asigi afädë negela nea, segebi gowema sähalea, Guilahilä gagowedi gasi gamola säseda, gasi gamolömelë. Amase, dilia afädë hamomolö asusugai ïliawaida maade bimolömelëla säi.
17.20-21 Dawadigi dolö odoaea helësësaleada, damo 21da Madiu hï dëdëi made, goda hobeala dolö elöea ado Maga 9.29gi dibe amobalä gaalumäiaïe dëdëila helësëi. Amoda gomalä [Nelebo afädë hamosebe amea made, molö made naala nea, Godema adosebe ameamu mugabe fedai gowe gadoi nesiladigimolöi dialeamelëla säi.]


Yesuea e baagola nowemolömelëla bu elö säi

(Maga 9.30-32, Ulugu 9.43-45)

22 Ili Galili segea gegedosebegi, Yesuea ilima sähalea, Dolöïe Malö amoda dolögali gaula ïmolö segeyo hä beselagalasebewe. 23 Gaula ïasegi, ilia e nufudala baagomolö gasoda, segeyo äudä nelolahilä, osodagi e nowela moholömelëla säi. Amala säsebegi, ili asigia yöia ididogoi.

Gobela ïlo mosöïe dagisi muni negei

24 Yesuge, ïe bëgëla aulo amolali awäla, Gabaniama gaamugi beselagalai. Ami nebegi, gobela ïlo mosöïe dagisi muni nelo nefolalo amolia, Fida neebea maalahilä ema nabahalea, Dïe säla olelelo neebe ameada dagisi muni negelolela nabi. 25 Amala nabasebegi, Fidaea säla obëgësalea, Ä, negelomelëla säi.

Amala sälahilä, Fida e mosö mumusogi digala adola made nebegi, Yesuea dafidi Fidama nabahalea, Saimono, nagadaiaïe beaha aligilo gini nefolalebe amolia dagisi muni elö elöla negesebe amo negelo amolida nowëadu. Dia edo helësësebe. Ilile malöealedu, ma odoaealedula nabi.
26 Amala nabasebegi, ea säla obëgësalea, Amoda odoaea gabiola säi. Amala sälebegi, Yesuea ema sähalea, Amai galëda, amolile malöea dagisi muni negemolöi made gabu. 27 Amai gaso, alïa ili neala habobalasiloea, dia oeabo dibea ami seme däamolö mosalo. Amaimo, seme dafidi dease amoïe nafigida, muni giwi afädë dië bimolömelë. Ameada gobela ïlo mosöïe dagisi muni dïege nïege negemolö dofea bimolömelë. Amo neala gaulahilä, alïle dagisi muni ilima ïa mosalola säi.

Copyright information for `ETR