Matthew 19

Dolöea udia nii fisiloïe säi

(Maga 10.1-12, Ulugu 16.18)

Yesuea ado amoli säha maadelahilä, Galili sege dïgïla awäla, ödä Yodona dëgëla alömodi, Yudia segeamadi asi. Awäsebegi, udia dolö yafie e awäsebe amo gadola bëgëla afiai. Amasebegi, ami ea ili neala wahilasisa nelo.

Felesi dolö nefolalo amoli Yesu neebea maalahilä, ilia e fedogola beala sähalea, Galonegige, galone madegige, dolö afädëa ïe udia fisimolö amo dofeale, ma, dofea madelela nabi. Amala nabasebegi, Yesuea säla obëgësalea, Mi gäwila hamosolo amo gala, Hamolo ameada udiale dolöle hamoila dëdëla negei amo dilia made melï neale. Amase, ea elö sähalea, Amoïe mida, dolöea ïe eedole emele dïgïla, udia neaseda, ele afädëfalï aligilomelëla dëdëla negei amoge made melï neale. Amalo amo, ele äudä nelo amo fisila, eleda afädëfalï aligilomelë. Amoïe mida, Godea gedola dila afädëfalï namiäia hamoi amo, dolöea hïdo hïdolasimabiola säi. Amala säsebegi, ilia ema nabahalea, Amai galëda, Mosesea sähaleada, Dolö afädëa beba dëdëla ïalahilä, udia nii amo fisila mosalamalola säi amoda, abilia säidula nabi. Amala nabasebegi, ea säla obëgësalea, Dilile iso asigi geloi dibe amoïe, Mosesea udia nii fisimolö dialeala säi gabio. Gaso, mi gäwila hamoia amida made fisilomelë. Amoïe mida na dilima sähago. Dolö afädëa ïe udia amo dolö elöbalä mala nafade hamosegi made, memalä fisilahilä, udia elö neaseda, ea udia elö amoda fa nimolömelëla säi. 10 Amala säsebegi, ïe bëgëla aulo amolia ema säla obëgësalea, Dolöea udiama mala amo gadola hamomolö galëda, udia nimolöda dofea made gabula säi. 11 Amala säsebegi, Yesuea säla obëgësalea, Ado walio säsebeweda, sulubadelaea nabala dofea gabula neala gaumolöi made. Iligali helësëlo ï amoliamu dofea gabula neala gaumolöimelë. 12 Dolö odoa mi elö elöla diëda, udia made neala aligilomelë. Odoada, emea neegela ägüsolo amo gala udia nimolöi made, neegela ägüi. Odoada, dolöea ili iso neadigi. Amase, odoaeada, Hebeni Beaha Maadela Sigi Neebe amomu asigisalea, udia made neala aligilo. Olelesebe amo nabalahilä, dofea gabula neala gaumolöi galëda, neala gaumalola säi.

Yesuea malësä e mia misiäiala säi

(Maga 10.13-16, Ulugu 18.15-17)

13 Udia dolö odoa nefolalo amolia, ilile malö Yesuea naaboea diigilahilä, Godema adomäia e neebea sigi maasebegi, ïe bëgëla aulo amolia ilima nemoi. 14 Amala nemosebegi, Yesuea sähalea, Malësä ne neebea misiäia beasimo. Dofogamabu. Hebeni Beaha Maadela Sigi Neebea amida malësä goli gadoi ilile dialea. 15 Amala sälahilä, malësä amoli naaboea diigilahilä, e sege amo dïgïla asi.

Malïsä nelegei yafie negeloea Yesuma nabi

(Maga 10.17-31, Ulugu 18.18-30)

16 Segeyo afädëgi, afädëa Yesu neebea maalahilä ema nabahalea, Säla Olelelo, ne namolöi namolö neala gaumolöïe, hamoi hedabi abodo gadola hamomolö dialeadula nabi. 17 Amala nabasebegi, Yesuea ema säla obëgësalea, Dia hedabi amoïe nema nabi amoda edoïe. Afädëmu hedabi nea. Di namolöi namolö dibea ami nogila digamolöila helësëseda, nilïa hamomalai amoli hamosa namialola säi. 18 Amala säsebegi, dolö amea naba obëgësalea, Amoda abodowedula nabi. Amala nabasebegi, Yesuea säla obëgësalea, Baagomäia nufuabio, udia dolö fa nimabio, nelegei fa nimabio, wäfalï sämabio, 19 amase, dïe diadole diemele hedabola helësëla, elele ado nabala hamomalo, dihïdi boba hamolo amo gadola, odoa dibalä nefolalebe amoli boba hamomalola säi. 20 Amala säsebegi, malïsä amea sähalea, Amoli sulubadela na hamosa maadei. Nema maade amoda edodula nabi. 21 Amala nabasebegi, Yesuea ema sähalea, Di hedabi mogoifalï namolöila asigiseda, dïe nelegei dibe amo bidi neaha maademolö mosö. Amalahilä, bidi nease muni amoda, dolö busadäoi nefolalebe amoligali ïmalo. Amala hamoseda, di Hebeni ami bidi nimolömelë. Amalahilä, ne bëgëla misialola säi. 22 Ado säi amo nabalahilä, malïsä amea asigigi yöia idogolahilä asi. Mida, ïe nelegei yafie dilo amogi.

23 Amala yösebegi, Yesuea ïe bëgëla aulo amolima sähalea, Na dilima dofä sähago. Nelegei yafie negelo nefolalebe amolida, Hebeni Beaha Maadela Sigi Neebea ami nogila digamolöda, baagi sëi dialeamelë. 24 Na bu elö dilima sähago. Sugua gameleda nusi galabagi doadigila moholöda, baagi sëi holöfalï made. Gaso, nelegei negelo nefolalebe amoli, Godea Beaha Maadela Sigi Neebea ami nogila digamolöda, baagi sëi baagila asi dialeamelëla säi. 25 Amala säi amo nabalahilä, bëgëla aulo amoli edefademalä fudugila sähalea, Amai damula auloda nowëa gaula namolödula säi. 26 Yesuea ilima siilamu nea sähalea, Udia dolöea gowe hamomolöi made. Gaso, Godeada sulubadela hamomolöimu neamelëla säi.

27 Amala säsebegi, Fidaea ema naba obëgësalea, Amai, nilïada nilïle nelegei sulubadela fisila, di bëgëla misi amo, nilïleda edo dialeadula nabi. 28 Yesuea ilima sähalea, Na dilima dofä sähago. Namolö gähegi aligisolo amo gala, Dolöïe Malö amo ïe sigi aligiloïe filo hedabi hïdo elöidaia seëgida, ne bëgëla mulo dilige sigi aligiloïe filo giwilasidaia salea, Isilale sosogo giwilasi amoli sigi aligimolömelë. 29 Amase, sulubadelaea nïe ëi helësëla, ilile mosöge, edooge, elefige, eedoge, emege, malöge, segege, fisila dïgïla misi amoliada, dïgïla misi amo gadola hädali afädë nealahilä, namolöi namolöge nimolömelëla säi. 30 Yafie dafidila nefolalebe amolida neala hobeahalea, hobeala nefolalebe amolida neala dafidimolömelëla säi.

Copyright information for `ETR