bMaiga 5.2
eHosea 11.1
fYelemaea 31.15

Matthew 2

Sege wagadi made eso maasidola dawadigi dolöea bea misi

Heledo eda beaha aligilo gini nelo amo gaalu, Yudia segea gaamu afädë ëi Bedeleheme ami Melia Yesu neegela ägüi.
2.1 Gini Heledo ameada, Yudia segege, sege odoa Yudia ga madela dilo amoge, Heledo eamu beaha nelo gasoda, eda Olomoïe Gini edefade ëi Sisala sälo amo hawa nelo.
Ägüsebegi, dolö odoa gasumilï melëlo mala dawadigi nefolalo amoli sege wagadi made eso maasidola maala Yalusaleme beselagalai.
Beselagalalahilä, ilia sähalea, Yu udia dolöïe beaha aligilo gini namolö malö dubo neegela ägüi amoda, abidi dialea. Ïe gasumilï eso maasido neebe amo bealahilä, nilïa ïe ëi gauia adamolö mofiaimelëla säi. Ado amala säi amo nabalahilä, beaha aligilo Gini Heledo e asigi säosäosa nelo. Amase, Yalusaleme ami nefolalo amoli sulubadelaeage, amalamu helësësa nefolalo. Säosäolahilä, Heledoea Yu udia dolöïe gobela ïlo busa nefolalo amolige, amase, mala dawadigi nefolalo amolige gegedomalolahilä, ilima nabahalea, Afädë Memelei amoda sege abidi neegela ägümolöla nabi. Amala nabasebegi, ilia säla obëgësalea, Yudia segeamadi gaamu afädë ëi Bedeleheme amimelë. Amala säsebe amoïe mida, bea sälo nelo amea säla dëdëla negei dibe amoda gowe.

Bedelehemee, Yudia segegida, dida Yudia segeïe gaamu ilibia edefade difolalebe amoli hawa made. Dige sege edefademelë. Amoïe mida, dima aligila sigi aligilo afädë beselagalamolömelë. Eada sugua sibi sigi aligilo amo gadola, nïe Isilale udia dolö sigi namolömelëla
säla dëdëla negei dialeala säi. b 

Amala säi amo nabalahilä, Heledoea geleä musügä dolö dawadigi eso maasidola mofiai amoli welahilä, dilia gasumilï amoda abola melïla ea ilima fädäla nabi. Nabala ili Bedeleheme mosalolahilä, ea ilima sähalea, Dilia malö amo hedabolafalï hogolahilä beagoleseda, nage ïe ëi gauia adamolö moholöïe nema säla ïmalola säla ï. Gini amea amala säi amo nabalahilä, ili awäha nebegi, gasumilï dafidi eso maasido melï amo dafidi awäla, malö dibea ami aumala aligisi.
2.9 Yalusalemela Bedelehemeda mia made made, holöbö gilomida gödölasi gadoi, Dodomonala Aya gadola.
10 Ilia gasumilï amo bealahilä, ilile iso asigigila edefademalä obeägïmolö beselagalai. 11 Aumala aligisi neebe amo bealahilä, dolö amoli mosö afädë neebe amoïe mumusogi digai. Nogila digalahilä, ilia malöge ïe eme Melige bealahilä, emo gumu sasagala fia idogolahilä sefolalea, malö amoïe ëi gauia adaha sefolalo. Amalahilä, ilia igi gologe, i heale gobesegi höba gafisigä hedabi baëla aligilo amoge, amase, i afädëïe heale sïgä gäha made misiäia hëlo ëi muwege, amoli ägüi amo Yesugali somodala ï.
2.11 Nelebo ohodoa ï amolida gädili elögi bidi edefadea nea aulo.


12 Amala somodala ïalahilä, ili misi idi amogi made, idi elögi obëgëi. Amoïe mida, ilia simasia beahaleamelebe, Godea ilima sähalea, Heledo neebeamadida obëgëmabiola säi amo nabalahilä, hilile segea amala obëgëi.

Fisäla Isibi asi

13 Dawadigi dolö amoli afiaibua, Yosebea simasia beahaleamelebe, Dafidilo Geloiïe selesaia fii afädë maala ulufadigilahilä sähalea, Di nowela malöle emele sigi, dili fisäla Isibi mosalo. Awäla neëgi, na dima bu elö säla ïmolöïe ami beaha namialo. Mida, Heledoea malö go nufudadigimolöïe hogomolömelëla säi. 14 Amala säsebegi, Yosebe nowela malöle emele sigi, ili gasigi fisäla Isibi asi. 15 Isibi awälahilä, eda Heledo baagomäialahilä Isibimu nelo. Amoda dafidi Dafidilo Geloia ïe bea säloma aligila bea säla negei amo gausiala digamolöïe, amala hamoi. Bea säla negei amoda gowe.

Nïe nafege Isibi segeala na weimelëla
säla dëdëla negei dialea. e 

Malësä malei nufudadidigisa maadei

16 Heledoeada dolö dawadigi amolia e gadiaboi gabula helësëlahilä, e edefademalä mihaläi. Edefademalä mihalälahilä, Bedeleheme amige, amase, sege Bedeleheme ga madela sebea amige, dolö malësä gäheo i äudä sulo amolige, gäheo i äudä, aso, made baagi sulo amolige, ea sulubadela baagomäia nufudaha maademalola säi. Dolö dawadigi amolia gasumilï mi gäwila neia idogoimelëla säla ï amo helësëlahilä, amala nufualai. 17 Amo hamoi amoda bea sälo Yelemaeaea dafidi bea säla negei amo gausiala digai. Amoïe säla negei dibe amoda gowe.

18 Alama gaamugi ado afädë säsebe, ado amoda edefade didigaola dïisa neebe amoda nabaha nea. Eleseloea ïe malölaligi dïisebe amo. Ili hä maade amea, afädëa e neala adoea aeasisila made sämäiala helësësa saleala
säla dëdëla negei dialea. f 

Yosebelali Isibila obëgëi amo

19 Heledo baagoibua, Yosebe Isibi ami nea simasia beahaleamelebe, Dafidilo Geloiïe selesaia fii afädë maala ulufadigilahilä 20 ema sähalea, Di nowela malöle emele sigi Isilale segea mosalo. Mida, malö amo nufulöla helësësa nefolalo amolida, hä, baagosa maadeimelëla säi. 21 Amala säsebegi, Yosebe e nowela malöle emele sigi, Isilale segea obëgëi. 22 Ili obëgësalea, Yosebea Agelausada ïe eedo bedefala Yudiaïe beaha aligilo gini neamelëla säi amo nabalahilä, eda ami obëgëmolö bedäi. Bedäla nebegi, ea simasia beahaleamelebe, Godea ema mosabiosebegi, e Galili segea ami awäla 23 bobala Nasalese gaamugi asi. Amala hamoi amoda bea sälo nefolalo amolia bea säla negesalea, Eda Nasalese fii neala sämolömelëla dafidi säla negei amo gausiala digai.

Copyright information for `ETR