Matthew 20

Dolöea gelebi sagai dibea ami hamoi hamoiïe ado besula säi

Yesuea ado aso, sähamu neamu sähalea, Hebeni Beaha Maadela Sigi Neebea amida gowe gadoi dialea. Segeyo afädëgi yosefalï sagai eedo afädëa, dolö odoaea ïe i gägä negelo gelebi ëfë sagaia ami bidi nimolöïe hamoi hamolasimäia hogola asi. Amala nea, dolö odoabalä ado afädë negela sähalea, Segeyo walioïe bidida, muni giwi siliba afädë afädëla sogodeläla sälahilä, ïe gelebi sagaia ami afiamaloi.
20.2Muni giwi silibala säi amoda dolö afädëa segeyo afädëgi hamoi hamola muni bidi nelo amo gadoi. Giligi adoeada denaliusala sälo.
Amaimo, eso neela udigise amo gaalu, magaia gaamugi awäla beahaleamelebe, dolö odoa memalä nefolalebe melï. Bealahilä, ea ilima sähalea, Na muni bidi mogola ïdulä, dilige gelebi sagaia ami afiamaloi. Amo nabalahilä, ilige afiai.

Amase, eso mogogige, eso bëgisebegige, ea bu elö amo gadola wäla hamoi.
Hä, deadise amo gaalu bu awähamelebe, dolö odoa, aso, memalämu nefolalebe melï. Bealahilä ea ilima nabahalea, Segeyo sedade amoda memalä aligila waeaseigoda mi edoïela nabi. Amala nabasebegi, ilia säla obëgësalea, Afädëa nilïma hamoi hamomolö made säsebegi nefolaleawela säi. Amala säla obëgësebegi, ea ilima sähalea, Dilige gelebi sagaia ami afiamalola säi.

Hä, deadi së gämolö amo gaalu, sagai eedo amea ïe hamoi sigi aligilo amoma sähalea, Hamoi hamosa nefolalo amoli mofiamalolahilä, deadi maala hamoi amolidale bidi ïïa nedala, yose maala hamoi amoli ïala wagamalola säi. Dolö odoa deadifalï misi amoli maala, ilia muni giwi siliba afädë afädëla nii. 10 Amala neasebegi, dafidi awäla hamolo amolia maala helësësaleada, muni baagila awäla nimolö gabula helësëi. Gaso, iliage muni giwi siliba afädë afädëla nii. 11 Muni amo neala gaula awälahilä, ilia sagai eedo amoma habobala 12 sähalea, Dolö hobea deadifalï misi amolia aoa afädëmu hamoi hamolo amolige, dia nilïbalä dafidi misi gadoi hamola, muni afädëdila sogosio. Nilïada yosefalï awäla hamosa nea, eso neea hëgïsebe amoma bibisa hamosa nelola säha dilo. 13 Amala säha dibegi, sagai eedo amea iligi dolö afädëma sähalea, Nedoo, na dima asiala made hamoi. Dia muni giwi siliba afädë afädëla nimolöïe nebalä ado afädë negei madele. 14 Di hä, ïgo gaula mosalo. Dolö gowe hobeafalï misi amoma, digali ï amo gadola ïmolö hamesamelë. 15 Nihïle munia nihï hamese amo gadola hamomolö dialea madele. Ma, na mala hedabi hamosa nebegi, dia mudiahalela säi.

16 Amo gadola sälahilä, Yesuea säla wagala sähalea, Hobeala nefolalebe amolida neala dafidisalea, dafidila nefolalebe amolida neala hobeamolömelëla säla ï.

Yesuea e baagola nowemolömelëla bu elö säi

(Maga 10.32-34, Ulugu 18.31-34)

17 Yesu e Yalusaleme moholöïe afiahalea, ea bëgëla aulo giwilasi amolima hilidomu aliga gala nea sähalea, 18 Nabahale. Nilï Yalusaleme afiahamelë. Ami neëgi, Dolöïe Malö amo gobela ïlo busa nefolalebe amolimage, mala dawadigi nefolalebe amolimage gaula ïmolömelë. Amala gaula ïasegi, ilia e baagomäia nufualola sämolömelë. 19 Amala hamolahilä, fii odoaea e gadiabola, ëfë damuia fëgälahilä, e baagomäia i fügäigi baala negemäiaïe, ilia iligali gaula ïmolömelë. Amala hamoseda, segeyo äudä nelolahilä, osodagi e nowemolömelëla säi.

Dafidilo namolöïe nabi amo

(Maga 10.35-45)

20 Sebediïe malö äudä amolele emela ïe malölali, Yesu neebea maalahilä, udia amea emo gumu sasagala salea, ema afädë ëdëgëi. 21 Amalebe, Yesuea ema nabahalea, Dia edo hamesala nabi. Udia amea säla obëgësalea, Dïe Beaha Maadela Sigi Neebea amida, nïe malö äudä, elöda dïe naabo dafädimadi, elöda dïe naabo fefeädimadila samiäiala sämola säi. 22 Amala säsebegi, Yesuea sähalea, Dilia nabasegoda dawa made nea, fuduia säsebe. Na ödä iigi usi molö neebewe gadola, alia molöi gabulela nabi. Amala nabasebegi, elea ema säla obëgësalea, Alïada molöi neawela säi. 23 Molöila säsebegi, ea elema sähalea, Aliada nïe ödä iigi usi dibe amo dofä molömelë. Gaso, ali elöda nïe naabo dafädimadi, elöda nïe naabo fefeädimadila samiäiala sämolöda, nïe made. Nadoea gowe samiäiala daiai amea sämolömelëla säi.

24 Amo säi amogi, bëgëla aulo nabülasi amolia nabalahilä, elema habobai. 25 Habobasebegi, Yesuea ili mofiamolahilä sähalea, Fii odoa beaha aligilo neebe amoliada, udia dolö gelola beaha aligilo nea, amase, ilile ëi sälo neebe amoliada, udia dolö bobasëla made, gelola sigi aligilo amoda dilia dawa. 26 Ilia hamolo amo gadola, dilia made hamomolö. Dili neebe gogi afädëa ëi sälo namolöila helësëseda, ea dilile hamoi ugila negelasila hamolasilo namolömelë. 27 Amase, afädëa dafidilo namolöla helësëseda, eda dilile memalä galabaia hamoi gadoi hamolasilo namolömelë. 28 Amo gadola, Dolöïe Malöda udia dolöea ïe hamoi hamolasimäia made misi. Ea ilile hamoi hamolasimäiage, ïe namolö amo udia dolö yafiegali fisiga gala, ili sigi obëgëmolöge misimelëla säi.

Yesuea dolö si golai äudä wahilasi amo

(Maga 10.46-52, Ulugu 18.35-43)

29 Ili Yaligola äudulä afiasebegi, udia dolö yafie ili bëgëla afiai. 30 Afiahalea beahamelebe, dolö si golai äudä idi agesua ami sebe melï. Elea Yesu baagila awäsebela säi amo nabalahilä, uuala sähalea, Dafidiloo, Debidiïe malöo, alï bobasëmola säha sulo. 31 Elea amala uuasebegi, udia dolö gegedoi amolia elema nemola sähalea, Adomabu. Gameläla säla nemoi. Nemosebegi gaso, elea gelola uuahalea, Dafidiloo, Debidiïe malöo, alï bobasëmola säha sulo. 32 Amala säsebegi, Yesu e maala beaha nea, ele welahilä sähalea, Na alima edo hamomäia helësësebela nabi. 33 Amala nabasebegi, elea ema sähalea, Dafidiloo, dia alïle si fisigälasimäiamelëla säi. 34 Amala säsebegi, Yesuea ele bobasëla, elele sihidoa diigi. Diigi amole fodolofalï si fisigäla fädäla bealahilä, ele Yesu bëgëla asi.

Copyright information for `ETR