Matthew 24

Gobela ïlo mosö nafademolömelëla säi amo

(Maga 13.1-2, Ulugu 21.5-6)

Yesu e gobela ïlo mosöamadila awäha nebegi, ïe bëgëla aulo amoli e neebea maalahilä, ilia ema, gobela ïlo mosö amoli bimola säi. Amala säsebegi, ea ilima säla obëgësalea, Egoweli beahale. Na dilima dofä sähago. Igi elö daia dadagulula fedai golida, sulubadela mugulula digaha maademolömelëla säi.
24.2 Yesuea ado sedadela bia säi Madiu bebagi dëdëi dibe amoligida, biida go. Ea segeyo aligila wagamolö amoïe säha nelo. Ado amoda 24.2-25.46 amogi dialea.


Yöi yafie moholömelëla säi

(Maga 13.3-13, Ulugu 21.7-19)

Yesu e Olibebidaia sebegi, ïe bëgëla aulo amoli hilidomu maalahilä nabahalea, Dia nilïma säla ïmo. Dia säi amo abola beselagalamolödu. Dafidi nelebo edodale beselagalasegi, nilïa amo bealahilä, di hä, ulufadigimolö amoge, aligila wagamolö amoge, ga made gabula helësëmolöla nabi. Amala nabasebegi, Yesuea ilima säla obëgësalea, Odoaea dili dahila neloea, idihë namialo. Mida, dolö yafie maalahilä nïe ëi säla, Afädë Memelei Geleso amo ne misi neawela sälahilä, udia dolö yafie dahila nimolö moholömelë. Amase, sege ga madefalï nudusalea ado goba nabase amogige, sege wagadi made nudusalea wabula säse amo nabase amogige, dili fudugila bedäloea, asigi sigi namialo. Nelebo amala hamomolö dialea gaso, amoda aso, aligila wagamolö mademelë. Fii elöle elöle nuduladigi, gamane elöle elöle nuduladigisa namolömelë. Amase, sïdë ige, fogolige sege odoagi moholömelë. Nelebo amoli sulubadela hamomolö amoda, udiaea malö ägümolö salea, mi gäwila sëlo amo gadoi bimolömelë.

Amo gala, dili gaula neala sëlasila, nufudala baagomolömelë. Nïe ëigi nefolalebego bealahilä, udia dolö fii odoa amoli sulubadelaea dilima bimolö habobamolömelë. 10 Segeyo amo gala, yafiea nema asigi afädë negei amo dïgïla awälahilä, ilia hilimu bimolö habobala, odoama gaula ïmolömelë. 11 Amase, wäfalï bea sälo yafiege maalahilä, udia dolö yafie dahila nimolömelë. 12 Mala nafade edese amea, udia dolö yafiea boba hamolo amo gögïla badilimolömelë. 13 Amamolö gaso, afädëa aso madelahilä, wagamäiala gelola aligiseda, e damula moholömelë. 14 Fifii asi sefolalebe amoli sulubadelaea nabaha maademäia, Beaha Maadela Sigi Neebe amoïe Ado Mala Hedabi amo sege föi sulubadelagi säla daidosa maademolömelë. Amala daidosa maadeseda, aligila wagamolömelëla säi.

Nelebo yöi ayägöloi bimolö amoïe säi

(Maga 13.14-23, Ulugu 21.20-24)

15 Yesuea ado aso, sähamu neamu sähalea, Amamolö gabugi, dilia bea sälo Danialoea nelebo yöi ayägöloi amoïe säla negei amo Godeïe mosöa dië beaseda, (ado egowe nidese ameada hedabola helësëmalo) 16 Yudia segea sefolalebe amolida, segebi dibea ami fisäla baluluia afufumalo. 17 Amo gala, afädë mosö fïgïdaia sebe amea digalahilä, mumusogi ïe nelegei nea digamabio. 18 Amase, afädë sagaia neebe amea, fagulo daia salugalo negei amo mosöa nea obëgëmabio. 19 Segeyo amo gala, udia fagulo hagui sefolalebe amolige, malö dubo dodo ïaha sefolalebe amolige, asigii gabu. 20 Fisäla moholö amoda i bäu gisalea gögï mulo amo gala galëge, amase, hele filo segeyo Sabada gafegi galëge muloea, dilia Godema adosa namialo. 21 Mida, segeyo amo gala yöi edefade elö elöla yafie maala negei dië bimolömelë. Sege föi dibe sulubadela mi gäwila hamoia amila yöi amo gadoi made melï. Amase, hobeage bu elö made bimolömelë. 22 Amaimo, amo gala Godea segeyo obobagilasi made galebeda, udia dolö sulubadela fisilabio. Amalabio gaso, udia dolö hï memelei amoli helësëlahilä, obobagilasimolömelë.

23 Segeyo amo gala, afädëa dilima sähalea, Bimo. Afädë Memelei amo misi neala säsege, gagowei misi neamelëla säsege, dofä gabula helësëmabio. 24 Amoïe mida, wäfalï Afädë Memelei gadoi odoage, wäfalï bea sälo odoage moholömelë. Amala maalahilä, ilia udia dolö Godea memelei nefolalebe amoli dahila neala hamomabelela bimolöïe, dolöea dofä hamomolöi made gadoige, hïdo elöige hamosa namolömelë. 25 Nabuö. Amo made hamola neebe amo gaalu, na dilima säla ïahagomelë.

26 Amaimo, afädëa dilima sähalea, Nabuö. Sege udia dolö aligilo made dibea ami neala säseda, ami mosabio. Amase, afädëa sähaleada, Mosö hogoli afädëgi nogila digai saleala säseda, dofä gabula helësëmabio. 27 Mida, sege yabagelela eso maasidola maala, eso digasido amige yo digalo amo gadola, Dolöïe Malö amo ulufadigisolo amo gala, amo gadola wäla ulufadigimolömelë. 28 Baagoi domalo dibea ami haea säsalï gadoi gegedomolömelëla säi.

Hobeala Dolöïe Malö ulufadigimolö amo

(Maga 13.24-27, Ulugu 21.25-28)

29 Yesuea ado aso, sähamu neamu sähalea, Segeyo amogi yöi yafie elö elöla amo hamosa maadei amole, eso usila, aube made neela, amase, gasumilï mudaiala besela didigafulahilä, muugi nelebo geloi hïdo elöi amoge neala fogolasimolömelë. 30 Amala hamosegi, Dolöïe Malö amoïe nofe elöi amo mudaia ulufadigisegi, sege dibe sulubadelagi nefolalebe amoli didigaomolömelë. Ilia beahalea, Dolöïe Malö amo geloi amole, yo digalo hïdo elöifalï amolebalä, mu baidilidaia maala neë bimolömelë. 31 Amase, fuloea gelola fuse amo gaalu, ea ïe selesaia fii amolima mosalolahilä, udia dolö hï memelei sege föi sulubadelagi, agesu näiado nefolalebe amolige, näiado nefolalebe amolige, neala gegedolasimalola sämolömelëla säi.

Yesuea äfäeoïe ado säi amo

(Maga 13.28-31, Ulugu 21.29-33)

32 Yesuea ado aso, sähamu neamu sähalea, Diliada äfäeoïe mala amogi helësëmalo. Äfäeo fësëgësisila, bäu gähe bobagiseda, dilia helësësalea, sege esomolöda ga made gabula helësëlomelë. 33 Amo gadola wäla, nelebo sulubadela säsewe gadoi hamose dilia beaseda, amoda hä, ga made, suägïsa gabula helësëmalo. 34 Na dilima dofä sähago. Udia dolö walio nefolalebego baagola made nefolalegi wäla, nelebo säi amoli sulubadela hamosa maademolömelë. 35 Mu giwige, naga föige hogosa helemolö gaso, nïe adoda dofä made hogosa helemolömelëla säi.

Dolö afädëa gowe gala hamomolöla dawa madela säi amo

(Maga 13.32-37, Ulugu 17.26-30, 17.34-36)

36 Yesuea ado aso, sähamu neamu sähalea, Amala hamomolö amoda segeyoge, aoage afädëa dawa mademelë. Selesaia fii iliage, Malöeage dawa mademelë. Nadoea hïdomu dawadigi neamelë. 37 Dolöïe Malö ulufadigisolo amo gala, Noaïe segeyogi hamoi amo gadola wäla hamomolömelë. 38 Ödä bëi made maala nebegi, ilia molö ödäge nadigi, udia neadigi, dolö fila awäladigisa nebegi, Noa duugi fila fedamolö segeyo amo beselagalaimelë. 39 Ilia dawa made nebegi, ödä bëi maala ödäea sulubadela mai. Dolöïe Malö ulufadigisolo amo galage, amo gadola wäla hamomolömelë. 40 Segeyo amo gala, dolö äudä sagaia neëgi, elö amo neahalea, elö amo dïgïla moholömelë. 41 Udia äudä wahalo däilaha neëgi, elö amo neahalea, elö amo dïgïla moholömelë.

42 Amai gabugi, dilile Dafidilo segeyo gomo gala moholö gabula, dilia dawa made ameada, dili idihë namialo. 43 Ado gowe helësëmalo. Mosö eedoea fa nelo dolö gasigi gowe gala moholöla helësëi galebeda, ea idihë neëgi, ïe mosö dagabola fa nea digamäia fu made ïalabiomelë. 44 Amai amea, diliage daiala namialo. Mida, Dolöïe Malö moholö amoda, dilia gowe gala moholö gabula helësëi made neëgi, e moholömelëla säi.

Ado besula hamoi hamolasilo hedabiïege nafadeïege

(Ulugu 12.41-48)

45 Yesuea ado aso, sähamu neamu sähalea, Hamoi hamolasilo asigi falagaseige, nulügäige neebe amea, ïe dafidiloea hïle mosöa hamoi hamolasilo odoa sigi namiäia, ilile molö segeyo hï daiala negeifalïgi mogela ïlo amoda abodowedu. 46 Ïe dafidiloea maala beahalea, hamoi hamolasilo amea hamoi amo gadola wäla hamosa neë beaseda, hamoi hamolasilo amo obeägïlomelë. 47 Na dilima dofä sähago. Dafidilo amea hamoi hamolasilo amoma ïe nelegei sulubadela sigi namialamolömelë. 48 Amaimo, hamoi hamolasilo nafadea asigiamu helësësalea, nïe dafidilo aso, deegela, fodolo made moholöledula helësëlahilä, 49 ea hamoi gaalu hamolasilo nefolalebe amoli nufudala, gagaolo ödä nulö dolöbalä molö ödäle naha aligilomelë. 50 Amai gabugi, hamoi hamolasilo amea e segeyo gowegi, aoa gowegi moholöla helësëi made neëgi, ïe dafidilo amo moholömelë. 51 Maalahilä, ea hamoi hamolasilo amo neala nafademolöi nafadelasila, e asigi fea negelobalä namialamolömelë. Amida, ili dïisalea bese ali nalëgësa namolömelëla säi.

Copyright information for `ETR