eAisaea 53.4

Matthew 8

Yesuea dolö gudubu hamoi afädë wahilasi

(Maga 1.40-45, Ulugu 5.12-16)

Yesu e segebidaia amila digasebegi, udia dolö yafie nefolalo amoli e bëgëla asi. Amala awäha nebegi, dolö afädë gudubu hamoi nelo amo Yesu neebea maalahilä, emo gumu sasagaia idogola salea sähalea, Dafidilo Geloie, dia ne wahimäiala helësëseda, hä dia ne wahilasimolöi nebegola säi.
8.2 Yu ilile ado säla negei ameada, afädë olo amo gadoi gudubu hamoi galëda, eda Godeïe siigi nigime baaila sälo. Hä, hï helësësalea, e olo amo hogosa helesa maadeila helësëseda, gobela ïlo neebe amo bea aulo. Ilia beahaleamelële, oloi wahii galëda, ilia sähalea, Dolö amoda Godeïe siigi hä hëimelëla sälo. Gobela Ïlo 13-14gi bimalo.
Amala säsebegi, ïe naabo mogodigia gala, dolö amo diigisalea sähalea, Na amala helësësa, wahimola säi. Amala säsebegi, dolö gudubu hamoi amo hä fodolofalï wahii.
8.3 Yu ilile ado afädë säla negei amea sähaleada, Dia gudubu hamoi amoma diigiseda, dige Godeïe siigi nigime baaila sälo. Amala sälo gasoda, amo gala Yesuïe naaboea dolö amoma diigisebegi, hï eda nigime made baai. Eada dolö amoïe olo amomu wahilasila nigime hëi.
Amala hamolahilä, Yesuea ema sähalea, Dofä asiala elöma säloeo. Gobela ïlo dolö neebea ami di siia bimäia olemolö mosalo. Amalahilä, di wahii go ilima olemolöïe, Mosesea nelebo odala ïmalala säla negei dibe amo gadola, nelebo amo odala ïmalola säla ï.

Yesuea ami sigi aligilo afädëïe hamoi hamolasilo wahilasi

(Ulugu 7.1-10)

Amila awälahilä, Yesu e Gabaniama beselagalasebegi, Olomo ilile ami hädali afädë beaha aligilo afädë Yesu neebea maalahilä, ema hähäfilïla sähalea, Dafidiloo, nïe hamoi hamolasilo e nïe mosöa oloi dialea. Ïe naabo emo baagola së edefademalä sëlahilä, fologomolö ulï dialeamelëla säla ï. Amala säsebegi, Yesuea ema sähalea, Na e wahilasimolö awähamelëla säi.
8.7 Yu ilida dolö fii odoaïe mosöada aulo made. Mida, Godeïe siigi ilima nigime baalola helësësalea. Abosolo 10.28 bimalo. Amalo gaso, Yesuea amogi fudugila made helësëla, ea Olomo dolöea mosöa awähala säi.
Amala säsebegi, ami sigi aligilo amea säla obëgësalea, Ai. Dafidiloo, neda dofea made. Na mosöa di nogila digamolö holöbö dofea made gabugi, dia adoeamu sämäia. Säseda, nïe hamoi hamolasilo amo wahimolö. Nage ami beahamu aligilo geloi nefolalebe amoli hawa aligilomelë. Amase, ami dolö odoa nefolalebe amoliage ne hawala aligilomelë. Na afädëma mosöla säseda, e aulomelë. Amase, elöma misiëla säseda, e mulomelë. Na nïe galabaia hamoi gadoi hamolasiloma gowe hamomola säseda, amo hamolomelëla säi. 10 Amala säi amo nabala Yesu e edefademalä fudugilahilä, udia dolö e bëgëla maaha difolalo amolima sähalea, Na dilima dofä sähago. Isilale segea afädëa asigi afädë egowe gadola gelola negei neebe na made melï neawe. 11 Na dilima gowe sähago. Udia dolö yafie sege eso maasidolage, amase, eso digasidolage maala, ilia Hebeni Beaha Maadela Sigi Neebea ami Abalahamala Aisagala Yeigabala ilibalä molö gegedola naha sefolamolömelë. 12 Gasoda, Hebeni Beaha Maadela Sigi Neebe amoïe malö nefolalebe amoli gasimi sagai dibea ami, segea sogobala sadia idogomolömelë.
8.12 Hebeni Beaha Maadela Sigi Neebe amoïe malöla säi amolida Isilale udia dolöïe säi.
Amida, ili dïisalea bese ali nalëgësa namolömelëla säi.

13 Amala sälahilä, Yesuea ami sigi aligilo amoma sähalea, Hä, mosalo. Dia asigi afädë negei neebe go gadola hamomolömelëla säi. Amala säi amole, ami sigi aligilo amoïe hamoi hamolasilo amo hä, wahii.

Yesuea udia dolö yafie wahilasisa nelo

(Maga 1.29-34, Ulugu 4.38-41)

14 Yesu e Fidaïe mosöa awälahilä, Fidaïe esöa hëgï olo oloi dibe melï. 15 Bealahilä, ea udia amoïe naabogi diigisebegi, dafidi hëgï olo dilo amo damulebe, udia amea nowelahilä, Yesu e molö muäia neala ï.

16 Deadi eso digase gaalu, udia dolö nefolalo amolia mugabe fedai nefolalo amoli Yesu neebea sigi mofiai. Sigi mofiasebegi, Yesuea ado säi ameamu mugabe yafie nesiladidigiladigi. Amase, udia dolö oloi difolalo amoli sulubadela wahisa maadesa nelo. 17 Ea amala hamoi amoda, Godea ïe bea sälo Aisaeama aligila, bea säla negei amo gausiala digai.

Nilïle oloi amo hï neala gaui.
Olo elö elöla nilïma baai amoli ea neala gaula asila
säi amo dëdëla negei dialea. e 

Yesuea e bëgëla moholöïe mala säi

(Ulugu 9.57-62)

18 Udia dolö yafiea e amalela nefolalebe amo bealahilä, Yesuea sähalea, Ödä edefade dibe gowe dëgëla alogodigogi afiadila säi. 19 Amala säsebegi, mala dawadigi afädë Yesu neebea maalahilä, ema sähalea, Säla Olelelo, di awäsebe go gadola, ne di bëgëla maahagola säi. 20 Amala säsebegi, Yesuea ema säla obëgësalea, Ilua ügülo neebe amolida hili naga hagali hawa diaha. Amase, haea sefolalebe amolige hili mosöa diaha. Amalo gaso, Dolöïe Malö eda busa fugulo negela dilo mosöda maademelëla säi. 21 Amala säsebegi, bëgëla aulo elöea ema nabahalea, Dafidiloo, na nïe nado dafidi baumolö obëgëmalamolö dofealela nabi. 22 Amala nabasebegi, Yesuea ema säla obëgësalea, Baagoi difolalebe amolia hilile baagoi baumäia. Dida ne bëgëla misiëla säi.

Yesuea fole ödälema nemoi amo

(Maga 4.35-41, Ulugu 8.22-25)

23 Yesu e ödä duugi awäsebegi, ïe bëgëla aulo amolige e bëgëla asi. 24 Awäha dibegi, oeabo amogi fo edefademalä fodolofalï gelola maalahilä, ödä aidagula maala, du dabedelä hamosebe melï. Amasebegi gaso, Yesu e adi elaboi dilo. 25 Adi elaboi dibegi, ïe bëgëla aulo amolia awälahilä Yesu e didiigisalea, Dafidilo Geloie, ödäea nilï hä nudulä hamosebegi, dia ugila negemola säi. 26 Amala säsebegi, ea säla obëgësalea, Asigi holöfalï negei nefolalebela dilie, edogi bedäha dialeala säi. Amala sälahilä e nowela, fole ödälema nemosebegi, hä, dofä gadaeala aumalasi. 27 Dolö amolia fudugilahilä sähalea, Dolö goweda nowë gadoidu. Folea ödäleada ïe ado nabelo gabula säi.

Yesuea dolö äudä mugabe fedai nebegi nesiladigi amo

(Maga 5.1-20, Ulugu 8.26-39)

28 Hä, oeabo amo dëgëla näiadodi awäla, e Gadala segea beselagalai. Beselagalaha nebegi, baagoi baulo igi äbä difolalebeamadila, dolö äudä mugabe fedai maaha nebegi, Yesuea gausiala digai. Dolö äudä amolea udia dolö nufudala ïalalemolöi gabugi, idi amogida udia dolö aulo made. 29 Elea Yesu gausialahilä, gelola üalala sähalea, Godeïe malö, dia alïma abilia hamomolö misi. Së ïmolö segeyo fu aso, made beselagalaia, alïdale hä, së dafidi ïmolö misilela säi.

30 Amo gaalu, holöbö ga madela amida sugua yafie moosa nefolalo. 31 Hä, dolö äudä amolema mugabe fedai amolia Yesuma sähalea, Dia nilï nesiladigimolö galëda, nilï sugua nefolalebe gagowelima nogila fedamolö mosöla sämola säi. 32 Amala säsebegi, ea mugabe amolima mosöla säi. Amala säsebegi, mugabe amolia dolö äudä amole amilahilä, sugua amolima fedai. Fedasebegi, sugua nefolalo amoli sulubadela gau domaladi gelola baluluia digafulahilä, oeabogi digafusebegi, ödäea naha maadei. 33 Amo bealahilä, sugua sigi aligilo nefolalo amoli baluluia fisäla asi. Fisäla awäla, gaamugi beselagalalahilä, hamoi amo sulubadela säla ïalahilä, dolö dafidi mugabe fedai äudä amolege, säla ïaha maadei. 34 Säla ï amo nabalahilä, udia dolö gaamugi nefolalo amoli sulubadela Yesu neebea ami afiai. Afiala e bealahilä, ilia ema sähalea, Dida nilïle segeawi namolö made. Bahïla mosöla säi.

Copyright information for `ETR