Psalms 124

Kanto de suprenirado. De David.

Se la Eternulo ne estus kun ni,
Diru nun Izrael,

Se la Eternulo ne estus kun ni,
Kiam homoj leviĝis kontraŭ ni:

Tiam ili englutus nin vivajn,
Kiam ekflamis kontraŭ ni ilia kolero;

Tiam dronigus nin akvo, torento kovrus nian animon;

Tiam kovrus nian animon pereiga akvo.

Benata estu la Eternulo,
Kiu ne fordonis nin kiel rabakiron al iliaj dentoj.

Nia animo liberiĝis, kiel birdo el la reto de kaptistoj;
La reto disŝiriĝis, kaj ni liberiĝis.

Nia helpo estas en la nomo de la Eternulo,
Kiu kreis la ĉielon kaj la teron.
Copyright information for Esperanto