Psalms 70

Al la ĥorestro. De David. Pro memoro.

Volu, ho Dio, savi min;
Ho Eternulo, rapidu helpi min.

Hontiĝu kaj konfuziĝu tiuj, kiuj serĉas mian animon;
Retiriĝu kaj estu mokataj tiuj, kiuj deziras al mi malbonon.

Kun honto iru returne tiuj,
Kiuj diras al mi: Ha, ha!

Gaju kaj ĝoju pro Vi ĉiuj Viaj serĉantoj;
Kaj la amantoj de Via savo diru ĉiam:
Granda estas Dio.

Kaj mi estas mizera kaj malriĉa;
Ho Dio, rapidu al mi.
Vi estas mia helpo kaj mia savanto;
Ho Eternulo, ne malrapidu.
Copyright information for Esperanto