Psalms 84

Al la ĥorestro. Por la gitito. Psalmo de la Koraĥidoj.

Kiel ĉarmaj estas Viaj loĝejoj, ho Eternulo Cebaot!

Mia animo deziras kaj sopiras al la kortoj de la Eternulo;
Mia koro kaj mia korpo sentas ravon pri la viva Dio.

Eĉ birdo trovas domon kaj hirundo neston por si,
En kiu ĝi tenas siajn idojn:
Viajn altarojn, ho Eternulo Cebaot, mia Reĝo kaj mia Dio.

Feliĉaj estas tiuj, kiuj loĝas en Via domo:
Ili laŭdas Vin konstante.

Sela.

Feliĉaj estas la homoj, kies forto estas en Vi,
Kaj en kies koro estas Viaj vojoj;

Kiuj pasas tra la Valo de Ploro kaj faras tie fontojn,
Kaj la printempa pluvo ĝin kovras per benoj;

Ili iras de forto al forto,
Aperas antaŭ Dio sur Cion.

Ho Eternulo, Dio Cebaot, aŭdu mian preĝon;
Aŭskultu, ho Dio de Jakob!

Sela.

Nia ŝildo, vidu, ho Dio,
Kaj rigardu la vizaĝon de Via sanktoleito.

10 Ĉar tago en Viaj kortoj estas pli bona, ol mil aliaj:
Mi preferas stari sur la sojlo de la domo de mia Dio,
Ol loĝi en tendoj de malvirto.

11 Ĉar Dio, la Eternulo, estas suno kaj ŝildo;
Favoron kaj honoron donas la Eternulo;
Li ne domaĝas bonon al tiuj, kiuj iras en virto.

12 Ho Eternulo Cebaot, bone estas al la homo, kiu Vin fidas.
Copyright information for Esperanto