1 Corinthians 16

Mis puutub korjandusse pühade heaks, siis tehke teiegi nõnda, nagu ma olen korraldanud Galaatia kogudustes. Igal esimesel nädalapäeval pangu igaüks teie seast midagi tallele sedamööda, kuidas temal on jõudu, et mitte alles siis raha ei kogutaks, kui ma tulen. Aga kui ma saabun, läkitan ma kirjadega need, keda te arvate kõlbavaks viima teie anni Jeruusalemma. Ja kui asi on seda väärt, et minagi läheksin, siis nad tulgu ühes minuga. Ent ma mõtlen tulla teie juurde, kui ma olen käinud läbi Makedoonia; sest Makedooniast ma lähen läbi. Teie juures ma ehk viibin mõne aja või vahest kogu talvegi, et te mind siis saadaksite, kuhu ma iganes lähen. Sest ma ei taha teid seekord näha mitte ainult mööda minnes, vaid ma loodan jääda tükiks ajaks teie juurde, kui Issand lubab. Aga Efesosse ma jään nelipühani, sest mulle on seal avanenud suur uks viljarikkaks tööks ja seal on palju vastaseid. 10 Kui Timoteos tuleb, siis katsuge, et ta võiks olla ilma kartuseta teie juures, sest ta teeb Issanda tööd nõnda nagu minagi. 11 Ärgu siis ükski teda halvaks pangu, vaid saatke ta rahus teele, et ta tuleks minu juurde, sest ma ootan teda ühes vendadega. 12 Mis aga puutub vend Apollosesse, siis olen ma temale sageli peale käinud, et ta tuleks teie juurde ühes vendadega, aga tal ei olnud üldse tahtmist nüüd tulla; ta tuleb, kui tal leidub parajat aega. 13 Valvake, seiske usus, olge mehed, saage tugevaks! 14 Kõik teie asjad sündigu armastuses! 15 Ma palun teid, vennad: teie teate Stefanase peret, et see on Ahhaias esimene pöördunu ja et nemad on andunud pühade abistamisele; 16 olge teiegi sõnakuulelikud niisugustele ja igaühele, kes töötab ühes ning näeb vaeva. 17 Ma rõõmustun Stefanase ja Fortunaatuse ja Ahhaikose tulekust, sest nemad täidavad minule teie aset; 18 nemad on ju jahutanud minu ja teie vaimu. Pidage siis niisugustest lugu! 19 Aasia kogudused tervitavad teid. Teid tervitavad Issandas Akvila ja Priska ühes kogudusega nende majas. 20 Teid tervitavad kõik vennad. Tervitage üksteist püha suudlusega! 21 Tervitus on minu, Pauluse käega. 22 Kui keegi Issandat Jeesust Kristust ei pea armsaks, siis olgu ta ära neetud! Maaran ata. 23 Issanda Jeesuse Kristuse arm olgu teiega! 24 Minu armastus on teie kõikidega Kristuses Jeesuses!
Copyright information for Est