1 Corinthians 4

Nõnda pidagu meid igaüks Kristuse sulaseiks ja Jumala saladuste majapidajaiks. Ent majapidajailt nõutakse sel juhul kõigepealt, et igaüks leitaks ustav olevat. Aga minule ei tähenda see midagi, et teie või mõni inimlik kohtupäev minu üle kohut mõistate; ja mina isegi ei mõista kohut enese üle. Sest mina ei tea enesel ühtki süüd olevat; aga sellega ei ole ma veel õigeks mõistetud. Sest Issand on See, Kes minu üle kohut mõistab. Sellepärast ärge mõistke ühtki kohut enneaegu, enne kui Issand tuleb, Kes ka pimeduse salajased asjad toob valge ette ja südamete nõud teeb avalikuks; ja siis saab igaüks kiituse Jumalalt. Seda olen mina, vennad, tähendanud enese ja Apollose kohta teie pärast, et te meist õpiksite - mitte üle selle, mis on kirjutatud -, et keegi teist ei uhkustaks teise vastu. Sest kes eesõigustab sind? Ja mis on sinul, mida sina ei oleks saanud? Aga kui sa selle oled saanud, mis sa siis kiitled, otsekui ei oleks sa seda mitte saanud? Juba te olete täis söönud, juba olete saanud rikkaks; te olete saanud kuningaiks ilma meieta. Kui te ometi tõesti oleksite kuningad, et ka meie võiksime ühes teiega olla kuningad! Sest mulle näib, et Jumal meid, Apostleid, on asetanud viimasteks, otsekui surmamõistetuiks; sest me oleme saanud silmaimeks maailmale, nii inglitele kui ka inimestele; 10 meie oleme ogarad Kristuse pärast, aga teie olete arukad Kristuses; meie oleme nõdrad, aga teie olete tugevad; teie ausad, aga meie autud. 11 Praeguse hetkenigi kannatame nälga ja janu ja oleme alasti, ja meid pekstakse rusikatega ja meil ei ole kuskil asu. 12 Ja me näeme vaeva tööd tehes oma kätega; kui meid sõideldakse, siis me õnnistame; kui meid taga kiusatakse, siis me kannatame ära; 13 kui meid sõimatakse, siis me räägime lahkesti. Me oleme saanud otsekui maailma pühkmeks ja kõikide roistuks tänapäevani. 14 Mina ei kirjuta seda teie häbistamiseks, vaid noomin teid kui oma armsaid lapsi. 15 Sest ehkki teil oleks kümme tuhat kasvatajat Kristuses, ometi ei ole teil mitut isa, sest mina sünnitasin teid Evangeeliumi läbi Kristuses Jeesuses. 16 Sellepärast ma manitsen teid: võtke mind eeskujuks! 17 Otse sellepärast ma läkitasin teile Timoteose, kes on mu armas ja ustav poeg Issandas. Tema tuletab teile meelde minu teed, mida ma käin Kristuses Jeesuses, nõnda nagu ma igal pool koguduses õpetan. 18 Mõned on hakanud suurustama, otsekui ma ei tulekski teie juurde. 19 Aga ma tulen varsti teie juurde, kui Issand tahab, ja siis saan selgusele mitte suurustajate sõnade, vaid väe kohta! 20 Sest Jumala Riik ei ole mitte sõnades, vaid väes! 21 Mis te tahate: kas pean tulema teie juurde vitsaga või armastuse ning tasase vaimuga?
Copyright information for Est