2 Corinthians 10

Aga mina, Paulus, manitsen teid isiklikult Kristuse tasase ja järeleandliku meele pärast, kes ma teie silma ees olles küll olen alandlik, kuid ära olles julge teie vastu, ja palun, et mul ei oleks tarvis teie juures viibides südi olla selle julgusega, millega ma mõtlen südikas olla nende vastu, kes meist arvavad, nagu käiksime meie liha järgi. Sest kuigi me käime lihas, ei sõdi me mitte liha viisi järgi. Sest meie võitluse relvad ei ole lihalikud, vaid nad on vägevad Jumala ees maha lõhkuma kindlustusi, hävitades kõik mõistuse targutused. Ja me lükkame ümber kõik kõrgistused, mis tõstetakse Jumala tunnetuse vastu, võttes vangi iga mõtte Kristuse sõnakuulelikkuse alla ja olles valmis nuhtlema kõike sõnakuulmatust, kui teie sõnakuulelikkus enne on saanud täielikuks. Vaadake õieti seda, mis on silme ees! Kui keegi on eneses veendunud, et ta on Kristuse päralt, siis ta mõelgu iseeneses ka seda, et otsekui tema on Kristuse päralt, nõnda oleme ka meie. Sest kui ma ka rohkem hakkaksin kiitlema meie meelevallast, mis Issand on andnud teie ehitamiseks ja mitte mahalõhkumiseks, siis ma ei jääks mitte häbisse, et ei näiks, nagu tahaksin ma teid hirmutada kirjadega. 10 Sest öeldakse: "Tema kirjad on küll ranged ja võimsad, kuid ihulikult meie juures olles on ta nõrk ja ta kõne on kõhn!" 11 Nõnda ütleja mõtelgu, et millised me oleme eemal olles kirjade kaudu sõnadelt, sellised me oleme ka teie juures olles tegudelt! 12 Sest me ei julge arvata iseendid mõningate sekka või võrrelda nendega, kes iseendid soovitavad; ent nad ei saa aru, et nad endid mõõdavad iseenestega ja võrdlevad iseenestega. 13 Aga me ei taha ennast kiita ülemäära, vaid seda mõõdupuud mööda, mille Jumal meile on mõõduks määranud, et me ulatuksime ka teieni. 14 Sest me ei pinguta ennast liialt, nagu ei saakski me teie juurde, sest me oleme juba ulatunud teieni Kristuse Evangeeliumiga. 15 Me ei kiida ennast ülemäära võõra vaevaga, vaid meil on lootus, et teie usu kasvades ka meie oma mõõdupuule vastavalt saame üliväga suureks teie seas, 16 et me neisse maadesse, mis on teist tagapool, saaksime viia Evangeeliumi ega kiitleks sellega, mis on korda saadetud võõral tegevusalal. 17 Aga kes kiitleb, see kiidelgu Issandast! 18 Sest mitte see ei ole kõlvuline, kes ennast ise soovitab, vaid keda Issand soovitab.
Copyright information for Est