Mark 15

Ja kohe vara hommikul pidasid ülempreestrid ühes vanemate ja kirjatundjatega ja kõik Suurkohus nõu ja sidusid Jeesuse kinni ning viisid Tema ära ja andsid Ta Pilaatuse kätte. Ja Pilaatus küsis Temalt: "Oled Sa Juutide Kuningas?" Tema vastas ning ütles Temale: "Jah, olen!" Ja ülempreestrid kaebasid palju Tema peale. Aga Pilaatus küsis Talt jälle ning ütles: "Kas Sa midagi ei vasta? Vaata, kui raskesti nad Sind süüdistavad!" Kuid Jeesus ei vastanud enam midagi, nõnda et Pilaatus imestas. Aga igaks pühaks laskis ta neile vabaks ühe vangi, keda nad talt palusid. Ja seal oli mees nimega Barabas, vangi pandud ühes mässulistega, kes olid mässus toime pannud mõrva. Ja rahvas läks üles ja hakkas paluma teha nii, nagu ta ikka neile oli teinud. Aga Pilaatus vastas neile ning ütles: "Kas tahate, et ma teile lasen vabaks Juutide Kuninga?" 10 Sest ta teadis, et ülempreestrid Tema olid annud ta kätte kadedusest. 11 Aga ülempreestrid kihutasid rahvast, et ta neile laseks vabaks pigemini Barabase. 12 Siis vastas Pilaatus jälle ning ütles neile: "Mis ma siis teen Temaga, keda te nimetate Juutide Kuningaks?" 13 Aga nemad kisendasid taas "Löö Ta risti!" 14 Pilaatus ütles neile: "Mis kurja Ta siis on teinud?" Aga nad kisendasid veel enam: "Löö Ta risti!" 15 Ent Pilaatus, tahtes teha rahva meele järele, andis neile vabaks Barabase, aga Jeesust ta laskis rooskadega peksta, et Teda risti lüüa. 16 Siis viisid sõjamehed Ta siseõue, see on kohtukotta, ja kutsusid kokku terve sõdurite salga. 17 Ja nad riietasid Ta purpurkuuega ja punusid kibuvitsakrooni ning panid Temale pähe 18 ja hakkasid Teda teretama: "Tere, Juutide Kuningas!" 19 Ja nad lõid Teda pähe pillirooga ja sülitasid Tema peale, heitsid põlvili maha ja kummardasid Teda. 20 Ja kui nad Teda olid naernud, võtsid nad purpurkuue Tema seljast ära ja panid Tema Omad riided Temale selga ja viisid Ta välja risti löödavaks. 21 Ja nad sundisid üht möödaminevat meest, Siimonat Küreenest, kes tuli väljalt, Aleksandrose ja Ruufuse isa, kandma Tema risti. 22 Ja nad viisid Ta Kolgata paika, see on meie keeli: Pealae ase. 23 Ja nad pakkusid Temale juua mürriga segatud viina. Kuid Tema ei võtnud. 24 Ja nad löövad Ta risti ja jagavad Ta riided, heites liisku selle kohta, mis keegi saab. 25 Ent see oli kolmas tund, kui nad Ta risti lõid. 26 Ja pealkirjaks oli kirjutatud Tema süü: "Juutide Kuningas!" 27 Ka lõid nad ühes Temaga risti kaks röövlit, ühe paremale ja teise vasakule poolele. 28 Siis läks täide Kiri, mis ütleb: "Ja Teda arvati üleastujate hulka!" 29 Ja möödaminejad pilkasid Teda, vangutasid pead ja ütlesid: "Oh Sind, Kes Sa maha kisud templi ja ehitad üles kolme päevaga, 30 aita Iseennast ja astu ristilt maha!" 31 Samuti naersid Teda ka ülempreestrid isekeskis ühes kirjatundjatega ja ütlesid: "Muid Ta on aidanud, Iseennast ta ei saa aidata! 32 Kristus, Iisraeli Kuningas, astugu nüüd ristilt maha, et me näeksime ja usuksime!" Ja need, kes olid ühes Temaga risti löödud, teotasid Teda. 33 Ja kuuendal tunnil tekkis pimedus üle kogu maa ja kestis üheksanda tunnini. 34 Ja üheksandal tunnil kisendas Jeesus suure häälega ning ütles: "Eloii, Eloii, lamaa sabahtaani!" see on meie keeli: Mu Jumal, Mu Jumal, miks Sa Mind maha jätsid? 35 Kui mõned juuresseisjaist seda kuulsid, ütlesid nad: "Vaata, Ta kutsub Eelijat!" 36 Siis jooksis keegi ja täitis käsna äädikaga, pistis selle pilliroo otsa ja jootis Teda ning ütles: "Oodake, saame näha, kas Eelija tuleb Teda maha võtma!" 37 Aga Jeesus kisendas suure häälega ja heitis hinge. 38 Ja templi eesriie kärises lõhki kahest servast, ülemast alamani! 39 Aga kui pealik, kes Tema ees seisis, nägi, et Ta nõnda kisendades hinge heitis, ütles ta: "Tõesti, See Inimene oli Jumala Poeg!" 40 Seal oli ka naisi kaugelt vaatamas, nende seas ka Maarja Magdaleena ja Maarja, noorema Jakoobuse ja Joosese ema, ja Saloome, 41 kes olid Teda järginud ja Teda teeninud, kui Ta Galileamaal oli, ja palju muid naisi, kes ühes Temaga olid läinud üles Jeruusalemma. 42 Aga kui päev juba oli jõudmas õhtule, kuna käes oli pühade valmistuspäev, see on hingamispäeva eelpäev, 43 siis tuli Joosep Arimaatiast, lugupeetud kohtunõunik, kes ka ise ootas Jumala Riiki, ja julges minna Pilaatuse juure ja paluda enesele Jeesuse ihu. 44 Siis Pilaatus imestas, et ta juba oli surnud, ja kutsus enese juure pealiku ning küsis temalt, kas Ta ammu suri. 45 Ja kui ta pealikult oli saanud teate, andis ta surnukeha Joosepile. 46 Tema ostis lõuendit, võttis Ta keha ning mähkis Ta lõuendisse ja asetas Ta hauda, mis oli raiutud kaljusse, ja veeretas kivi uksele. 47 Aga Maarja Magdaleena ja Maarja, Joosese ema, vaatasid, kuhu Ta asetati.
Copyright information for Est