1 Timothy 1سلام و درود از پولس

1از طرف‌ من‌، پولس‌، رسول‌ و فرستاده‌ء عيسی مسيح‌ كه‌ طبق‌ حكم‌ نجات‌ دهنده‌ء ما خدا و خداوند و اميدمان‌ عيسی مسيح‌، برای اين‌ خدمت‌ تعيين‌ شده‌ام‌،
2به‌ فرزند حقيقی‌ام‌ در ايمان‌، تيموتائوس‌.

از درگاه‌ پدرمان‌ خدا و خداوندمان‌ عيسی مسيح‌، طالب‌ فيض‌ و رحمت‌ و آرامش‌ برای تو هستم‌.مبارزه‌ با تعاليم‌ غلط

3همانطور كه‌ هنگام‌ عزيمت‌ به‌ "مقدونيه‌" خواهش‌ كردم‌، همچنان‌ از تو می‌خواهم‌ كه‌ در "اَفَسُس‌" بمانی و از تعاليم‌ غلطی كه‌ بعضی‌ها می‌دهند، جلوگيری كنی، و اجازه‌ ندهی كه‌ مردم‌ به‌ داستانها و افسانه‌ها روی آورند و يا خود را با شجره‌نامه‌های طولانی و بی‌پايان‌ مشغول‌ سازند. اينگونه‌ مسايل‌، جز ايجاد بحث‌های بی‌ثمر، نتيجه‌ء ديگری ندارند. اين‌ عقايد و بحث‌های پوچ‌ مانع‌ نقشه‌ء الهی كه‌ بوسيله‌ء ايمان‌ آشكار می‌شود، می‌گردد.
5اما منظور من‌ از اين‌ حكم‌ اينست‌ كه‌ مسيحيان‌ آنجا، از محبتی لبريز شوند كه‌ از دلی پاک و انگيزه‌ای درست‌ و ايمانی اصيل‌ سرچشمه‌ می‌گيرد.
6اما اين‌ قبيل‌ افراد، اصلاً توجهی به‌ اين‌ امور روحانی ندارند و فقط‌ در پی ايجاد بحث‌ و جدل‌ هستند؛
7دلشان‌ می‌خواهد معلم‌ احكام‌ و شريعت‌ شوند، در حاليكه‌ كوچكترين‌ دركی از مفهوم‌ واقعی آن‌ ندارند.
8البته‌ شريعت‌ و احكام‌ مذهبی خوب‌ است‌، بشرطی كه‌ بطرز صحيح‌ و آنگونه‌ كه‌ خدا در نظر دارد، بكار رود.
9اما بهرحال‌ اين‌ احكام‌ به‌ ما كه‌ بوسيله‌ء خدا نجات‌ يافته‌ايم‌ مربوط‌ نمی‌شود، بلكه‌ برای قانون‌شكنان‌، جنايتكاران‌، خدانشناسان‌، گناهكاران‌ و بی‌دينان‌ است‌؛ برای آنانی است‌ كه‌ پدر و مادر خود را مورد ضرب‌ و شتم‌ قرار می‌دهند و يا آدم‌ می‌كشند.
10بلی، اين‌ احكام‌ داده‌ شد تا نشان‌ دهد كه‌ مرتكبين‌ اين‌ اعمال‌، جزو گناهكارانند، يعنی زناكاران‌، همجنس‌بازان‌، آدم‌ دزدان‌، دروغگويان‌ و تمام‌ كسانی كه‌ مرتكب‌ اعمالی برخلاف‌ تعليم‌ صحيح‌ می‌گردند،
11تعليمی كه‌ مطابق‌ انجيل‌ پرجلال‌ خدای متبارک است‌، و من‌ نيز برای اعلام‌ آن‌ تعيين‌ شده‌ام‌.لطف‌ خدا نسبت‌ به‌ پولس‌

12بنابراين‌، خداوندمان‌ عيسی مسيح‌ را شكر می‌گويم‌ كه‌ قدرت‌ انجام‌ اين‌ خدمت‌ را به‌ من‌ داد، و مرا لايق‌ شمرد و به‌ اين‌ خدمت‌ گمارد.
13گرچه‌ قبلاً به‌ مسيح‌ كفر می‌گفتم‌ و مسيحيان‌ را تعقيب‌ می‌كردم‌ و آزار و شكنجه‌ می‌دادم‌، اما خدا بر من‌ رحم‌ فرمود، زيرا نمی‌دانستم‌ چه‌ می‌كنم‌ و هنوز مسيح‌ را نشناخته‌ بودم‌.
14وه‌ كه‌ خداوند ما چه‌ مهربان‌ و پر محبت‌ است‌! او نشان‌ داد كه‌ چگونه‌ به‌ او ايمان‌ بياورم‌ و از محبت‌ مسيح‌ عيسی لبريز شوم‌.
15اين‌ حقيقت‌ چقدر عالی است‌ و چقدر آرزو دارم‌ همه‌ آن‌ را بپذيرند كه‌ عيسی مسيح‌ به‌ جهان‌ آمد تا گناهكاران‌ را نجات‌ بخشد. من‌ خود، بزرگترين‌ گناهكاران‌ هستم‌،
16اما خدا بر من‌ رحم‌ كرد، تا به‌ اين‌ ترتيب‌ عيسی مسيح‌ بتواند مرا بعنوان‌ نمونه‌ای برای ديگران‌ بكار ببرد و نشان‌ دهد كه‌ حتی نسبت‌ به‌ بدترين‌ گناهكاران‌ صبور است‌، تا ديگران‌ نيز دريابند كه‌ می‌توانند زندگی جاويد داشته‌ باشند.
17پس‌ تا زنده‌ام‌ می‌گويم‌ جلال‌ و حرمت‌ شايسته‌ء خدايی است‌ كه‌ پادشاه‌ تمام‌ دورانهاست‌. او ناديدنی و غيرفانی است‌. تنها او خداست‌، و اوست‌ دانای كل‌. آمين‌!وظائف تيموتائوس

18و حال‌، پسرم‌، "تيموتائوس‌"، حكمی كه‌ به‌ تو می‌دهم‌ اينست‌: برای خداوند خوب‌ بجنگ‌، همانگونه‌ كه‌ خداوند قبلاً توسط‌ نبوتها و پيغامها اين‌ را در مورد تو فرموده‌ بود.
19به‌ ايمانی كه‌ به‌ مسيح‌ داری محكم‌ بچسب‌ و وجدان‌ خود را پاک نگاه‌ دار و مطابق‌ ندای آن‌ عمل‌ كن‌. زيرا بعضی از ندای وجدان‌ خود سرپيچی كرده‌، به‌ انجام‌ كارهايی دست‌ زدند كه‌ می‌دانستند درست‌ نيست‌. به‌ همين‌ علت‌، بعد از مدتی مخالفت‌ با خدا، ايمان‌ خود را به‌ مسيح‌ از دست‌ دادند.
20"هيمينائوس‌" و "اسكندر"، دو نمونه‌ از اين‌ قبيل‌ افراد می‌باشند. ايشان‌ را در چنگ‌ شيطان‌ رها كردم‌ تا تنبيه‌ شوند و درس‌ عبرت‌ گيرند و ديگر باعث‌ رسوايی نام‌ مسيح‌ نگردند.

Copyright information for FCB