Ephesians 1سلام و درود از پولس

1از طرف‌ من‌، پولس‌، كه‌ به‌ خواست‌ خدا رسول‌ عيسی مسيح‌ می‌باشم‌، به‌ شما مسيحيان‌ عزيز شهر افسس‌ كه‌ هميشه‌ به‌ خداوند ما عيسی مسيح‌ وفاداريد.

2از درگاه‌ پدرمان‌ خدا، و خداوندمان‌ عيسی مسيح‌، طالب‌ رحمت‌ و آرامش‌ برای شما هستم‌.بركات‌ روحانی در عيسی مسيح‌

3چقدر بايد خدا را شكر كنيم‌، خدايی كه‌ پدر خداوند ما عيسی مسيح‌ است‌، و همه‌ ء بركات‌ آسمانی را به‌ ما ارزانی داشته‌، به‌ اين‌ دليل‌ كه‌ ما از آن‌ مسيح‌ هستيم‌.
4خدا از زمانهای بسيار دور، حتی پيش‌ از آنكه‌ جهان‌ را بيافريند، ما را برگزيد تا در اثر آن‌ فداكاری كه‌ مسيح‌ در راه‌ ما كرد، از آن‌ او گرديم‌. خدا از همان‌ زمان‌، اراده‌ نمود تا ما را در نظر خود پاک سازد بطوری كه‌ حتی يک لكه‌ نيز در ما يافت‌ نشود، تا وقتی در حضور او حاضر می‌شويم‌، سراپا مديون‌ محبت‌ او باشيم‌.
5نقشه‌ء غيرقابل‌ تغيير خدا همواره‌ اين‌ بوده‌ است‌ كه‌ ما را در خانواده‌ء الهی خود به‌ فرزندی بپذيرد؛ و برای اين‌ منظور، عيسی مسيح‌ را فرستاد تا جانش‌ را در راه‌ ما فدا كند. علت‌ اين‌ تصميم‌ فقط‌ اين‌ بود كه‌ خدا اراده‌ كرده‌ بود اين‌ لطف‌ را در حق‌ ما بكند!

6پس‌ خدا را ستايش‌ می‌كنيم‌ كه‌ تا اين‌ حد ما را دوست‌ داشته‌ و تا اين‌ اندازه‌ در حق‌ ما لطف‌ كرده‌ است‌، آن‌ هم‌ فقط‌ بخاطر اينكه‌ متعلق‌ به‌ فرزند عزيز او مسيح‌ هستيم‌.
7لطف‌ و فيض‌ خدا نسبت‌ به‌ ما بقدری زياد بود كه‌ حتی حاضر شد به‌ قيمت‌ خون‌ فرزندش‌ تمام‌ گناهان‌ ما را ببخشد و ما را نجات‌ دهد،
8و سيل‌ بركات‌ و الطاف‌ خود را بسوی ما جاری سازد. آه‌، كه‌ حكمت‌ او چه‌ عظيم‌ است‌ و درک او از نياز ما چه‌ عالی است‌!

9خدا نقشه‌ء نهان‌ خود را بر ما آشكار ساخت‌، نقشه‌ای كه‌ در اثر لطف‌ خود، از زمانهای دور طرح‌ كرده‌ بود؛ او نقشه‌ء خود را آشكار ساخت‌ تا ما نيز بدانيم‌ كه‌ او به‌ چه‌ منظور مسيح‌ را به‌ جهان‌ فرستاد.
10قصد خدا اين‌ بود كه‌ وقتی زمان‌ معين‌ فرا برسد، همه‌ء ما را در هر جا كه‌ باشيم‌، چه‌ در آسمان‌ و چه‌ بر زمين‌، با هم‌ در مسيح‌ گرد آورد تا همواره‌ با خدا بسر بريم‌.
11علاوه‌ بر اين‌، بخاطر آن‌ فداكاری كه‌ مسيح‌ در راه‌ ما كرده‌ است‌، ما برای خدا همچون‌ هديه‌ای‌ شده‌ايم‌ كه‌ مورد پسند اوست‌، زيرا نقشه‌ء عالی خدا از همان‌ ابتدا اين‌ بود كه‌ ما را برگزيند تا از آن‌ او گرديم‌، و چنانكه‌ ملاحظه‌ می‌كنيم‌، او اين‌ نقشه‌ را تحقق‌ بخشيده‌ است‌.
12مقصود خدا از اين‌ عمل‌ اين‌ بود كه‌ ما بعنوان‌ نخستين‌ كسانی كه‌ به‌ مسيح‌ ايمان‌ آورديم‌، او را برای لطفی كه‌ در حق‌ ما نموده‌ است‌، تمجيد و ستايش‌ كنيم‌.

13بسبب‌ فداكاری مسيح‌، همه‌ء شما نيز كه‌ پيغام‌ نجات‌بخش‌ انجيل‌ را شنيديد و به‌ مسيح‌ ايمان‌ آورديد، بوسيله‌ء روح‌القدس‌ مُهر شديد تا مشخص‌ شود كه‌ متعلق‌ به‌ مسيح‌ هستيد. خدا از زمانهای گذشته‌، وعده‌ داده‌ بود كه‌ روح‌القدس‌ را به‌ همه‌ء ما مسيحيان‌ عطا كند؛
14و حضور روح‌القدس‌ در ما، ضمانت‌ می‌كند كه‌ خدا هرچه‌ وعده‌ داده‌ است‌، به‌ ما عطا خواهد فرمود. مهر روح‌ خدا بر ما، نمايانگر اينست‌ كه‌ خدا ما را باز خريد كرده‌ و ضمانت‌ نموده‌ است‌ كه‌ ما را به‌ حضور خود ببرد. اين‌ نيز دليل‌ ديگری است‌ برای آنكه‌ خدای شكوهمند خود را سپاس‌ گوييم‌!دعا و شكرگزاری برای مسيحيان‌ افسس‌

15به‌ همين‌ دليل‌، از زمانی كه‌ از ايمان‌ استوار شما به‌ عيسای خداوند و از محبتی كه‌ نسبت‌ به‌ همه‌ء برادران‌ خود داريد، آگاه‌ شدم‌،
16دائماً برای وجود شما خدا را سپاس‌ می‌گويم‌. همچنين‌، برای شما دعا می‌كنم‌ و از خدا كه‌ پدر پرجلال‌ خداوندمان‌ عيسی مسيح‌ است‌، درخواست‌ می‌كنم‌ كه‌ به‌ شما حكمت‌ عطا نمايد تا بطور روشن‌ و كامل‌ درک كنيد كه‌ عيسی كيست‌ و چه‌ فداكاريهايی در حق‌ شما انجام‌ داده‌ است‌.
18دعا می‌كنم‌ كه‌ چشمان‌ باطن‌ شما روشن‌ شود تا بتوانيد گوشه‌ای از بركاتی را كه‌ خدا برای آينده‌ء ما در نظر گرفته‌ است‌ ببينيد، و به‌ اين‌ حقيقت‌ پی ببريد كه‌ ارثی كه‌ خدا برای مؤمنين‌ تدارک ديده‌، چقدر پرشكوه‌ و غنی است‌.
19همچنين‌، دعا می‌كنم‌ تا درک كنيد كه‌ قدرت‌ خدا برای كمک به‌ مؤمنين‌ چقدر عظيم‌ است‌. اين‌ همان‌ قدرتی است‌ كه‌ مسيح‌ را پس‌ ازمرگ‌، زنده‌ كرد و او را در برترين‌ مقام‌ آسمانی، در دست‌ راست‌ خدا قرار داد،
21مقامی كه‌ برتر از منزلت‌ هر پادشاه‌ و رئيس‌ و سلطان‌ و رهبر اين‌ دنياست‌. بلی، مقام‌ او بسيار شكوهمندتر از هر مقام‌ ديگری، چه‌ در اين‌ دنيا و چه‌ در دنيای آينده‌ می‌باشد.
22خدا همه‌ چيز را زير پايهای مسيح‌ قرار داد، و او را مقرر كرد تا رئيس‌ و سرپرست‌ كليسا باشد،
23كليسايی كه‌ در حكم‌ بدن‌ اوست‌ و او آن‌ را از حيات‌ و وجود خود لبريز می‌سازد. او سرچشمه‌ و عطا كننده‌ء همه‌ چيز در همه‌ جاست‌.

Copyright information for FCB