Exodus 23

عدل‌ و انصاف‌

1"خبر دروغ‌ را منتشر نكن‌ و با دادن‌ شهادت‌ دروغ‌ با خطاكار همكاری منما.
2دنباله‌رو جماعت‌ در انجام‌ كار بد مشو. وقتی در دادگاه‌ در مقام‌ شهادت‌ ايستاده‌ای تحت‌ تأثير نظر اكثريت‌، عدالت‌ را پايمال‌ نكن‌،
3و از كسی صرفاً بخاطر اينكه‌ فقير است‌ طرفداری منما.

4"اگر به‌ گاو يا الاغ‌ گمشدهء‌ دشمن‌ خود برخوردی آن‌ را پيش‌ صاحبش‌ برگردان‌.
5اگر الاغ‌ دشمنت‌ را ديدی كه‌ در زير بار افتاده‌ است‌، بی‌اعتنا از كنارش‌ رد نشو، بلكه‌ به‌ او كمک كن‌ تا الاغ‌ خود را از زمين‌ بلند كند.

6"در دادگاه‌، حق‌ شخص‌ فقير را پايمال‌ نكن‌.
7تهمت‌ ناروا به‌ كسی نزن‌ و نگذار شخص‌ بی‌گناه‌ به‌ مرگ‌ محكوم‌ شود. من‌ كسی را كه‌ عدالت‌ را زير پا گذارد بی‌سزا نخواهم‌ گذاشت‌.

8"رشوه‌ نگير، چون‌ رشوه‌ چشمان‌ بينايان‌ را كور می‌كند و راستگويان‌ را به‌ دروغگويی واميدارد.

9"به‌ اشخاص‌ غريب‌ ظلم‌ نكن‌، چون‌ خود تو در مصر غريب‌ بودی و از حال‌ غريبان‌ آگاهی.

هفتمين‌ سال‌ و هفتمين‌ روز

10"در زمين‌ خود شش‌ سال‌ كشت‌ و زرع‌ كنيد، و محصول‌ آن‌ را جمع‌ نماييد.
11اما در سال‌ هفتم‌ بگذاريد زمين‌ استراحت‌ كند و آنچه‌ را كه‌ در آن‌ می‌رويد واگذاريد تا فقرا از آن‌ استفاده‌ كنند و آنچه‌ از آن‌ باقی بماند حيوانات‌ صحرا بخورند. اين‌ دستور در مورد باغ‌ انگور و باغ‌ زيتون‌ نيز صدق‌ می‌كند.

12"شش‌ روز كار كنيد و در روز هفتم‌ استراحت‌ نماييد تا غلامان‌ و كنيزان‌ و غريبانی كه‌ برايتان‌ كار می‌كنند و حتی چارپايانتان‌ بتوانند استراحت‌ نمايند.

13"از آنچه‌ كه‌ به‌ شما گفته‌ام‌ اطاعت‌ كنيد. نزد خدايان‌ غير دعا نكنيد و حتی اسم‌ آنها را بر زبان‌ نياوريد.

سه‌ عيد بزرگ‌

(خروج‌ 34: 18-26، تثنيه‌ 16: 1-17)

14"هر سال‌ اين‌ سه‌ عيد را به‌ احترام‌ من‌ نگاهداريد.
15اول‌، عيد فطير: همانطور كه‌ قبلاً دستور دادم‌ در اين‌ عيد هفت‌ روز نان‌ فطير بخوريد. اين‌ عيد را بطور مرتب‌ در ماه‌ ابيب‌ هر سال‌ برگزار كنيد، چون‌ در همين‌ ماه‌ بود كه‌ از مصر بيرون‌ آمديد. در اين‌ عيد همه‌ء شما بايد به‌ حضور من‌ هديه‌ بياوريد.
16دوم‌، عيد حصاد: آن‌ وقتی است‌ كه‌ شما بايد نوبر محصولات‌ خود را به‌ من‌ تقديم‌ كنيد. سوم‌، عيد جمع‌آوری: اين‌ عيد را در آخر سال‌، هنگام‌ جمع‌آوری محصول‌ برگزار كنيد.
17هر سال‌ در اين‌ سه‌ عيد، تمام‌ مردان‌ بنی‌اسرائيل‌ بايد در حضور خداوند حاضر شوند.

18"خون‌ حيوان‌ قربانی را همراه‌ با نان‌ خمير مايه‌دار به‌ من‌ تقديم‌ نكنيد. نگذاريد پيه‌ قربانی‌هايی كه‌ به‌ من‌ تقديم‌ كرده‌ايد تا صبح‌ بماند.

19"نوبر هر محصولی را كه‌ درو می‌كنيد، به‌ خانه‌ء خداوند، خدايتان‌ بياوريد.

"بزغاله‌ را در شير مادرش‌ نپزيد.

وعده‌های خدا

20"من‌ فرشته‌ای پيشاپيش‌ شما می‌فرستم‌ تا شما را بسلامت‌ به‌ سرزمينی هدايت‌ كند كه‌ برای شما آماده‌ كرده‌ام‌.
21به‌ سخنان‌ او توجه‌ كنيد و از دستوراتش‌ پيروی نماييد. از او تمّرد نكنيد، زيرا گناهان‌ شما را نخواهد بخشيد، چراكه‌ او نماينده‌ء من‌ است‌ و نام‌ من‌ بر اوست‌.
22اگر مطيع‌ او باشيد و تمام‌ دستورات‌ مرا اطاعت‌ كنيد، آنگاه‌ من‌ دشمن‌ دشمنان‌ شما خواهم‌ شد.
23فرشته‌ء من‌ پيشاپيش‌ شما خواهد رفت‌ و شما را به‌ سرزمين‌ اموری‌ها، حيتی‌ها، فرزی‌ها، كنعانی‌ها، حوی‌ها و يبوسی‌ها هدايت‌ خواهد كرد و من‌ آنها را هلاک خواهم‌ نمود.
24بتهای آنها را سجده‌ و پرستش‌ نكنيد و مراسم‌ ننگين‌ آنها را بجا نياوريد. اين‌ قومها را نابود كنيد و بتهايشان‌ را بشكنيد.

25"خداوند، خدای خود را عبادت‌ كنيد و او نان‌ و آب‌ شما را بركت‌ خواهد داد و بيماری را از ميان‌ شما دور خواهد كرد.
26در ميان‌ شما سقط‌ جنين‌ و نازايی وجود نخواهد داشت‌. او به‌ شما عمر طولانی خواهد بخشيد.

27"به‌ هر سرزمينی كه‌ هجوم‌ بريد، ترس‌ خداوند بر مردمانش‌ مستولی خواهد شد و آنها از برابر شما خواهند گريخت‌.
28من‌ زنبورهای سرخ‌ می‌فرستم‌ تا قوم‌های حوی، كنعانی و حيتی را از حضور شما بيرون‌ كنند.
29البته‌ آن‌ قومها را تا يک سال‌ بيرون‌ نخواهم‌ كرد مبادا زمين‌ خالی و ويران‌ گردد و حيوانات‌ درنده‌ بيش‌ از حد زياد شوند.
30اين‌ قومها را بتدريج‌ از آنجا بيرون‌ می‌كنم‌ تا كم‌كم‌ جمعيت‌ شما زياد شود و تمام‌ زمين‌ را پر كند.
31مرز سرزمين‌ شما را از دريای سرخ‌ تا كرانه‌ء فلسطين‌ و از صحرای جنوب‌ تا رود فرات‌ وسعت‌ می‌دهم‌ و به‌ شما كمک می‌كنم‌ تا ساكنان‌ آن‌ سرزمين‌ را شكست‌ داده‌، بيرون‌ كنيد.

32"با آنها و خدايان‌ ايشان‌ عهد نبنديد
33و نگذاريد در ميان‌ شما زندگی كنند مبادا شما را به‌ بت‌ پرستی كشانده‌، به‌ مصيبت‌ عظيمی گرفتار سازند."

Copyright information for FCB