Isaiah 26

سرود ستايش‌

1در آن‌ روز، اين‌ سرود در سرزمين‌ يهودا خوانده‌ خواهد شد:

شهر ما قوی و محكم‌ است‌ و خدا با حصار نجاتبخش‌ خود ما را حفظ‌ می‌كند.
2دروازه‌ها را بگشاييد تا قوم‌ عادل‌ و با ايمان‌ وارد شوند.
3ای خداوند، تو كسانی را كه‌ به‌ تو توكل‌ دارند و در عزم‌ خود راسخند در آرامش‌ كامل‌ نگاه‌ خواهی داشت‌.
4هميشه‌ بر خداوند توكل‌ كنيد؛ او جانپناه‌ جاودانی ماست‌!
5خدا اشخاص‌ مغرور را پست‌ گردانيده‌ و شهر مستحكم‌ آنان‌ را با خاک يكسان‌ كرده‌ است‌.
6كسانی كه‌ زير ظلم‌ و ستم‌ بوده‌اند اينک پيروزمندانه‌ بر خرابه‌های شهر قدم‌ می‌گذارند و آن‌ را لگدمال‌ می‌كنند.

7راه‌ درستكاران‌ راست‌ است‌؛ پس‌ ای خدای راستی راه‌ ايشان‌ را هموار ساز.
8ای خداوند، ما از خواست‌ تو پيروی می‌كنيم‌ و به‌ تو اميد بسته‌ايم‌؛ اشتياق‌ قلب‌ ما تنها تو هستی.
9شب‌ را در اشتياق‌ تو بسر می‌برم‌ و هنگام‌ سپيده‌ دم‌ تو را می‌طلبم‌. هنگامی كه‌ تو جهان‌ را داوری كنی آنگاه‌ مردم‌ مفهوم‌ عدالت‌ را خواهند آموخت‌.

10هر چند تو نسبت‌ به‌ گناهكاران‌ رحيم‌ هستی، اما آنان‌ هرگز ياد نمی‌گيرند كه‌ خوبی كنند. آنان‌ در اين‌ سرزمين‌ خوبان‌ به‌ بدكاری خود ادامه‌ می‌دهند و به‌ جلال‌ و عظمت‌ تو توجه‌ نمی‌كنند.
11دشمنانت‌ نمی‌دانند كه‌ تو آنها را مجازات‌ خواهی كرد. خداوندا، آنها را مجازات‌ كن‌ و نشان‌ بده‌ كه‌ قومت‌ را دوست‌ داری. بگذار سرافكنده‌ شوند؛ بگذار در آتش‌ خشم‌ تو بسوزند.

12خداوندا، می‌دانيم‌ تو برای ما صلح‌ و سلامتی به‌ ارمغان‌ خواهی آورد، زيرا تابحال‌ هر موفقيتی كه‌ كسب‌ كرده‌ايم‌، در واقع‌ تو به‌ ما عنايت‌ فرموده‌ای.
13ای خداوند، اربابان‌ بسياری بر ما حكومت‌ كرده‌اند، اما ارباب‌ واقعی ما تو هستی و ما تنها تو را پرستش‌ خواهيم‌ كرد.
14آنان‌ مردند و از بين‌ رفتند و ديگر هرگز باز نمی‌گردند. تو آنها را به‌ سزای اعمالشان‌ رساندی و نابود كردی و نامشان‌ را از خاطرها محو ساختی.
15ای خداوند، قوم‌ خود را افزودی و مملكت‌ ما را وسيع‌ ساختی. اين‌ سبب‌ شده‌ است‌ كه‌ تو معروف‌ شوی و نامت‌ بر سر زبانها بيافتد.

16خداوندا، تو قومت‌ را تنبيه‌ كردی و ايشان‌ هنگام‌ سختی، در خفا به‌ درگاه‌ تو دعا كردند.
17ای خداوند، ما در حضور تو مثل‌ زن‌ حامله‌ای هستيم‌ كه‌ هنگام‌ زاييدن‌ درد می‌كشد و فرياد برمی‌آورد.
18هر چند حامله‌ شده‌، درد كشيديم‌، ولی چيزی نزاييديم‌ و نتوانستيم‌ برای ساكنان‌ زمين‌ نجات‌ به‌ ارمغان‌ آوريم‌.

19اما مردگان‌ قوم‌ تو زنده‌ شده‌، از خاک بر خواهند خاست‌؛ زيرا شبنم‌ تو بر بدنهای ايشان‌ خواهد نشست‌ و به‌ آنها حيات‌ خواهد بخشيد. كسانی كه‌ در خاک زمين‌ خفته‌اند بيدار شده‌، سرود شادمانی سر خواهند داد.

مجازات‌ و رستگاری اسرائيل‌

20ای قوم‌ من‌، به‌ خانه‌های خود برويد و درها را پشت‌ سر خود ببنديد. مدت‌ كوتاهی خود را پنهان‌ كنيد تا غضب‌ خدا بگذرد.
21زيرا خداوند از آسمان‌ می‌آيد تا مردم‌ دنيا را بسبب‌ گناهانشان‌ مجازات‌ كند. زمين‌ تمام‌ خونهای ريخته‌ شده‌ را آشكار خواهد ساخت‌ و ديگر اجساد كشته‌شدگان‌ را در خود پنهان‌ نخواهد كرد.

Copyright information for FCB