Isaiah 62

نام‌ جديد اورشليم‌

1من‌ برای اورشليم‌ دعا خواهم‌ كرد و ساكت‌ نخواهم‌ نشست‌. آنقدر دعا خواهم‌ كرد تا اورشليم‌ نجات‌ يابد و پيروزی او مانند مشعلی در تاريكی بدرخشد.
2ای اوشليم‌، قومها پيروزی تو را به‌ چشم‌ خواهند ديد و پادشاهان‌ شكوه‌ و عظمت‌ تو را مشاهده‌ خواهند كرد. خداوند نام‌ جديدی بر تو خواهد نهاد،
3و تو برای خداوند تاج‌ افتخار خواهی بود.
4تو را ديگر "متروک‌" نخواهند خواند و اسرائيل‌ را "زن‌ ترک شده‌" نخواهند ناميد. نام‌ جديد تو "مرغوب‌" و نام‌ جديد اسرائيل‌، "عروس‌" خواهد بود، زيرا خداوند به‌ تو رغبت‌ خواهد داشت‌ و اسرائيل‌ را همسر خود خواهد دانست‌.
5همانگونه‌ كه‌ يک مرد جوان‌، دوشيزه‌ای را به‌ عقد خود در می‌آورد، آفريننده‌ء تو نيز تو را همسر خود خواهد ساخت‌. همانگونه‌ كه‌ داماد به‌ تازه‌ عروسش‌ دل‌ می‌بندد، خداوند نيز به‌ تو دل‌ خواهد بست‌.

6ای اورشليم‌، بر حصارهايت‌ ديده‌بانانی گماشته‌ام‌ كه‌ روز و شب‌ دعا می‌كنند. آنان‌ ساكت‌ نخواهند شد تا هنگامی كه‌ خداوند به‌ وعده‌هايش‌ عمل‌ كند. ای كسانی كه‌ دعا می‌كنيد، خداوند را آرامی ندهيد تا هنگامی كه‌ اورشليم‌ را استوار كند و آن‌ را محل‌ عبادت‌ تمام‌ مردم‌ جهان‌ سازد.

8خداوند برای اورشليم‌ قسم‌ خورده‌ و با قدرت‌ خويش‌ به‌ آن‌ عمل‌ خواهد كرد. او گفته‌ است‌: "ديگر اجازه‌ نخواهم‌ داد دشمنان‌ تو بر تو يورش‌ آورند و غله‌ و شرابت‌ را كه‌ برايش‌ زحمت‌ كشيده‌ای غارت‌ كنند.
9ساكنان‌ تو نانی را كه‌ از غله‌ء خود بدست‌ آورده‌اند خواهند خورد و خداوند را شكر خواهند گفت‌؛ آنها شرابی را كه‌ با دست‌ خود درست‌ كرده‌اند در صحن‌ خانه‌ء خداوند خواهند نوشيد."

10ای مردم‌ اورشليم‌ از شهر خارج‌ شويد و جاده‌ای برای بازگشت‌ قوم‌ خود آماده‌ سازيد! سنگها را از سر راه‌ برداريد و پرچم‌ را برافرازيد تا قومها آن‌ را ببينند و بدانند
11كه‌ خداوند به‌ تمام‌ مردم‌ جهان‌ اعلان‌ می‌كند كه‌ به‌ شما بگويند: "ای مردم‌ اورشليم‌، خداوند به‌ نجات‌ شما می‌آيد و قوم‌ خود را كه‌ آزاد ساخته‌ است‌ همراه‌ خود می‌آورد!"
12ای مردم‌ اورشليم‌، شما "قوم‌ مقدس‌ خدا" و "نجات‌ يافتگان‌ خداوند" ناميده‌ خواهيد شد و اورشليم‌ "شهر محبوب‌ خدا" و "شهر مبارک خداوند" خوانده‌ خواهد شد.

Copyright information for FCB