Job 34

اليهو خدا را عادل‌ اعلام‌ می‌كند

1ای مردان‌ حكيم‌ و دانا به‌ من‌ گوش‌ دهيد.
3همچنانكه‌ زبان‌ طعم‌ غذای خوب‌ را می‌فهمد همانگونه‌ نيز گوش‌ سخنان‌ درست‌ را تشخيص‌ می‌دهد؛
4پس‌ بياييد آنچه‌ را كه‌ خوب‌ و درست‌ است‌ تشخيص‌ داده‌، آن‌ را اختيار كنيم‌.
5ايوب‌ گفته‌ است‌: "من‌ گناهی ندارم‌، ولی خدا مرا گناهكار می‌داند.
6هر چند كه‌ تقصيری ندارم‌ او مرا دروغگو می‌داند. با اينكه‌ هيچ‌ خطايی نكرده‌ام‌، اما سخت‌ تنبيه‌ شده‌ام‌."

7ببينيد ايوب‌ چه‌ حرفهای توهين‌آميزی می‌زند! حتماً با بدكاران‌ همنشين‌ بوده‌ است‌!
9زيرا می‌گويد: "برای انسان‌ چه‌ فايده‌ای دارد كه‌ درصدد خشنود ساختن‌ خدا برآيد؟"

10ای كسانی كه‌ فهم‌ و شعور داريد، به‌ من‌ گوش‌ دهيد. چطور ممكن‌ است‌ خدای قادر مطلق‌، بدی و ظلم‌ بكند؟
11او هركس‌ را موافق‌ عملش‌ جزا می‌دهد.
12براستی كه‌ خدای قادر مطلق‌، بدی و بی‌انصافی نمی‌كند.
13اقتدار و اختيار تمام‌ جهان‌ در دست‌ اوست‌.
14اگر خدا اراده‌ كند كه‌ روح‌ و نفس‌ خود را از انسان‌ بگيرد،
15اثری از زندگی در او باقی نمی‌ماند و او به‌ خاک باز می‌گردد.

16حال‌، اگر فهم‌ داری، گوش‌ كن‌.
17اگر خدا از عدالت‌ و انصاف‌ متنفر بود آيا می‌توانست‌ جهان‌ را اداره‌ كند؟ آيا می‌خواهی آن‌ داور بزرگ‌ را محكوم‌ كنی؟
18او كسی است‌ كه‌ پادشاهان‌ و نجبا را به‌ بدكاری و بی‌انصافی متهم‌ می‌كند،
19هرگز از قدرتمندان‌ طرفداری نمی‌نمايد و ثروتمند را بر فقير ترجيح‌ نمی‌دهد، زيرا همهء‌ انسانها آفريدهء‌ دست‌ او هستند.
20خدا می‌تواند نيمه‌ شب‌ در يک لحظه‌ جان‌ انسان‌ را بگيرد و با يک اشاره‌ قدرتمندترين‌ انسانها را از پای درآورد.

21خدا تمام‌ كارهای انسان‌ را به‌ دقت‌ زير نظر دارد و همه‌ را می‌بيند.
22هيچ‌ ظلمتی نمی‌تواند آدمهای بدكار را از نظر او پنهان‌ سازد.
23پس‌ خدا احتياجی ندارد كه‌ برای داوری كردن‌ انسان‌ صبر كند.
24بی‌آنكه‌ نيازی به‌ تحقيق‌ و بررسی باشد خدا قدرتمندان‌ را خرد و متلاشی می‌كند و ديگران‌ را بجای آنها می‌نشاند،
25زيرا او از كارهای ايشان‌ آگاه‌ است‌ و در يک شب‌ ايشان‌ را سرنگون‌ می‌سازد.
26او آنها را در حضور همگان‌ به‌ سزای اعمالشان‌ می‌رساند،
27چون‌ از پيروی او انحراف‌ ورزيده‌ به‌ احكام‌ او توجهی نكرده‌اند،
28و آنچنان‌ بر فقرا ظلم‌ نموده‌اند كه‌ فريادشان‌ به‌ گوش‌ خدا رسيده‌ است‌. بلی، خدا ناله‌ء مظلومان‌ را می‌شنود.

29وقتی او آرام‌ است‌، كيست‌ كه‌ بتواند او را مضطرب‌ كند؟ و چون‌ روی خود را بپوشاند، كيست‌ كه‌ بتواند او را ببيند؟ هيچ‌ قومی و هيچ‌ انسانی نمی‌تواند.
30او نمی‌گذارد بدكاران‌ بر مردم‌ حكومت‌ رانند و آنها را اسير كنند.

31ای ايوب‌، آيا گناهانت‌ را پيش‌ خدا اعتراف‌ نموده‌ای؟ آيا به‌ او قول‌ داده‌ای كه‌ ديگر گناه‌ نكنی؟
32آيا از خدا خواسته‌ای كه‌ خطاهايت‌ را به‌ تو نشان‌ دهد؟ آيا حاضری از آنها دست‌ بكشی؟
33تا زمانی كه‌ دست‌ از مخالفت‌ برنداری نمی‌توانی انتظار داشته‌ باشی كه‌ خدا آنطور كه‌ تو می‌خواهی رفتار كند. حال‌ تصميم‌ با توست‌، نه‌ با من‌. بگو چه‌ فكر می‌كنی.
34هر انسان‌ فهميده‌ و با شعوری اين‌ حرف‌ مرا تصديق‌ خواهد كرد كه‌ تو مثل‌ آدم‌ احمق‌ حرف‌ می‌زنی.
36مستحقی كه‌ تو را بخاطر سخنان‌ كفرآميزت‌ به‌ اشد مجازات‌ برسانند،
37زيرا اكنون‌ نافرمانی، كفر و اهانت‌ به‌ خدا را برگناهان‌ ديگر خود افزوده‌ای.

Copyright information for FCB