Luke 20

اقتدار و اختيارات‌ عيسی‌

1در يكی از همان‌ روزها كه‌ عيسی در خانه‌ء خدا تعليم‌ می‌داد و پيغام‌ نجات‌بخش‌ خدا را به‌ مردم‌ اعلام‌ می‌كرد، كاهنان‌ اعظم‌ و ساير علمای دين‌ با اعضای مجلس‌ شورای يهود نزد او آمدند،
2تا بپرسند با چه‌ اجازه‌ و اختياری، فروشندگان‌ را از خانه‌ خدا بيرون‌ كرده‌ است‌.
3عيسی پاسخ‌ داد: "پيش‌ از آنكه‌ جواب‌ شما را بدهم‌، می‌خواهم‌ از شما سؤالی بكنم‌:
4آيا يحيی را خدا فرستاده‌ بود تا مردم‌ را تعميد دهد، يا با اختيار خودش‌ تعميد می‌داد؟"

5ايشان‌ درباره‌ اين‌ موضوع‌ با يكديگر مشورت‌ كرده‌، گفتند: "اگر بگوييم‌ از سوی خدا فرستاده‌ شده‌ بود، خود را به‌ دام‌ انداخته‌ايم‌، زيرا خواهد پرسيد: پس‌ چرا به‌ او ايمان‌ نياورديد؟
6و اگر بگوييم‌ كه‌ خدا او را نفرستاده‌ بود، مردم‌ ما را سنگسار خواهند كرد، چون‌ يحيی را فرستاده‌ خدا می‌دانند."
7بنابراين‌ جواب‌ دادند: "ما نمی‌دانيم‌!"

8عيسی فرمود: "پس‌ من‌ نيز جواب‌ سؤال‌ شما را نخواهم‌ داد!"حكايت‌ باغبانهای ظالم‌

9آنگاه‌ رو به‌ جماعت‌ كرده‌، اين‌ حكايت‌ را برای ايشان‌ تعريف‌ كرد: "شخصی تاكستانی درست‌ كرد و آن‌ را به‌ چند باغبان‌ اجاره‌ داد و خودش‌ به‌ سرزمين‌ دوردستی سفر كرد تا در آنجا زندگی كند.
10در فصل‌ انگورچينی، يكی از خدمتگزاران‌ خود را فرستاد تا سهم‌ خود را از محصول‌ تاكستان‌ بگيرد. اما باغبانها او را زدند و دست‌ خالی بازگرداندند.
11پس‌ صاحب‌ باغ‌ يک نفر ديگر را فرستاد. اما باز هم‌ بی‌فايده‌ بود؛ او نيز كتک خورد، ناسزا شنيد و دست‌ خالی بازگشت‌.
12سومی را فرستاد. او را نيز زدند و زخمی كردند و از باغ‌ بيرون‌ انداختند.
13"صاحب‌ باغ‌ با خود گفت‌: حال‌ چه‌ بايد كرد؟ فهميدم‌ چه‌ كنم‌! پسر عزيزم‌ را خواهم‌ فرستاد. يقيناً به‌ او احترام‌ خواهند گذاشت‌.

14"وقتی باغبانها پسر او را ديدند، با خود فكر كرده‌، گفتند: اين‌ بهترين‌ فرصت‌ است‌! پس‌ از مرگ‌ صاحب‌ باغ‌، تمام‌ ملک به‌ اين‌ پسر خواهد رسيد. پس‌ بياييد او را بكشيم‌ تا باغ‌ به‌ خودمان‌ برسد.

15"بنابراين‌، او را گرفتند و كشان‌كشان‌ از باغ‌ بيرون‌ بردند و كشتند. حال‌ بنظر شما، صاحب‌ باغ‌ چه‌ خواهد كرد؟
16بگذاريد بگويم‌ چه‌ خواهد كرد: او خواهد آمد و همه‌ باغبانها را خواهد كشت‌ و باغ‌ را به‌ ديگران‌ اجاره‌ خواهد داد."

شنوندگان‌ اعتراض‌كنان‌ گفتند: "باغبانها هرگز چنين‌ كاری نخواهند كرد!"

17عيسی نگاهی به‌ ايشان‌ كرد و گفت‌: "پس‌ منظور كلام‌ خدا چيست‌ كه‌ می‌گويد: سنگی كه‌ معماران‌ دور انداختند، سنگ‌ اصلی ساختمان‌ شد؟
18هركس‌ بر آن‌ سنگ‌ بيفتد، خرد خواهد شد و اگر آن‌ سنگ‌ بر كسی بيفتد، او را له‌ خواهد كرد!"

19وقتی كاهنان‌ اعظم‌ و علمای دين‌ اين‌ داستان‌ را شنيدند، خواستند همانجا او را دستگير كنند، چون‌ متوجه‌ شدند كه‌ اين‌ داستان‌ را درباره‌ ايشان‌ گفته‌، و منظورش‌ از باغبانهای ظالم‌، آنان‌ بوده‌ است‌. اما می‌ترسيدند كه‌ اگر خودشان‌ دست‌ به‌ چنين‌ كاری بزنند، آشوب‌ به‌ پا شود.جواب‌ دندان‌شكن‌

20از اينرو می‌كوشيدند او را وادار كنند سخنی بگويد تا از آن‌، عليه‌ او استفاده‌ كنند و او را به‌ مقامات‌ رومی تحويل‌ دهند. به‌ همين‌ منظور چند مأمور مخفی نزد او فرستادند كه‌ خود را حقجو نشان‌ می‌دادند.
21ايشان‌ به‌ عيسی گفتند: "استاد، ما می‌دانيم‌ كه‌ آنچه‌ تو می‌گويی و تعليم‌ می‌دهی، راست‌ و درست‌ است‌. ما می‌دانيم‌ كه‌ تو بدون‌ توجه‌ به‌ مقام‌ و موقعيت‌ افراد، هميشه‌ حقيقت‌ را می‌گويی و راه‌ خدا را تعليم‌ می‌دهی.
22حال‌ بفرما آيا طبق‌ شريعت‌ موسی، درست‌ است‌ كه‌ ما به‌ دولت‌ روم‌ باج‌ و خراج‌ بدهيم‌؟"
23عيسی كه‌ متوجه‌ مكر و حيله‌ء‌ ايشان‌ شده‌ بود، گفت‌:
24"سكه‌ای به‌ من‌ نشان‌ دهيد. نقش‌ و نام‌ چه‌ كسی بر روی آن‌ است‌؟"

جواب‌ دادند: "امپراطور روم‌."

25فرمود: "هر چه‌ مال‌ امپراطور است‌، به‌ امپراطور بدهيد، و هر چه‌ مال‌ خداست‌، به‌ خدا!"

26به‌ اين‌ ترتيب‌، تلاش‌ آنان‌ برای به‌ دام‌ انداختن‌ عيسی بی‌اثر ماند و از جواب‌ او مات‌ و مبهوت‌ ماندند و ديگر حرفی نزدند.آيا قيامتی در كار هست‌؟

27سپس‌ عده‌ای از صدوقی‌ها نزد او آمدند. صدوقی‌ها معتقد به‌ روز قيامت‌ نبودند و می‌گفتند كه‌ مرگ‌ پايان‌ زندگی است‌. ايشان‌ مسئله‌ای را مطرح‌ كردند
28و چنين‌ گفتند: "در تورات‌ موسی آمده‌ كه‌ اگر مردی بی‌اولاد بميرد، برادرش‌ بايد بيوه‌ء‌ او را به‌ همسری اختيار كند و فرزندان‌ ايشان‌، فرزندان‌ آن‌ برادر مرده‌ بحساب‌ خواهند آمد تا نسل‌ او برقرار بماند.
29باری، در خانواده‌ای هفت‌ برادر بودند. برادر بزرگتر همسری گرفت‌ و بی‌اولاد مرد.
30برادر كوچكترش‌ با آن‌ بيوه‌ ازدواج‌ كرد و او هم‌ بی‌اولاد مرد.
31به‌ اين‌ ترتيب‌، تا برادر هفتم‌، همه‌ يكی پس‌ از ديگری، با آن‌ زن‌ ازدواج‌ كردند و همه‌ نيز بی‌اولاد مردند.
32در آخر، آن‌ زن‌ نيز مرد.
33حال‌، سؤال‌ ما اينست‌ كه‌ در روز قيامت‌، او زن‌ كداميک از آن‌ هفت‌ برادر خواهد بود؟ چون‌ هر هفت‌ برادر با او ازدواج‌ كرده‌ بودند؟"
34عيسی جواب‌ داد: "ازدواج‌، برای مردم‌ فانی اين‌ دنياست‌؛
35اما كسانی كه‌ شايسته‌ شمرده‌ شوند كه‌ پس‌ از مرگ‌ زنده‌ گردند، وقتی به‌ آن‌ عالم‌ بروند، نه‌ ازدواج‌ می‌كنند و نه‌ می‌ميرند؛ و از اين‌ لحاظ‌ مانند فرشتگان‌ و فرزندان‌ خدا می‌شوند؛ زيرا از مرگ‌ به‌ يک زندگی تازه‌ منتقل‌ شده‌اند.

37"اما درباره‌ سؤال‌ اصلی شما، يعنی اينكه‌ آيا قيامت‌ مردگان‌ وجود دارد يا نه‌، موسی به‌ روشنی نشان‌ داد كه‌ قيامت‌ وجود خواهد داشت‌. زيرا وقتی موسی بازگو می‌كند كه‌ چگونه‌ خدا در بوته‌ سوزان‌ بر او ظاهر شد، از خدا بعنوان‌ خدای ابراهيم‌، خدای اسحاق‌ و خدای يعقوب‌ نام‌ می‌برد.
38و هنگامی كه‌ خدا، خدای كسی ناميده‌ می‌شود، منظور آنست‌ كه‌ آن‌ شخص‌ زنده‌ است‌ و نه‌ مرده‌! زيرا در نظر خدا، همه‌ زنده‌ هستند!"

39چند نفر از علمای دين‌ كه‌ آنجا ايستاده‌ بودند، گفتند: "استاد، بسيار خوب‌ جواب‌ دادی!"
40و از آن‌ پس‌ ديگر كسی جرأت‌ نكرد سؤالی از او بكند!مسيح پسر کيست؟

41اما اينبار عيسی خود سؤالی از ايشان‌ كرد. او فرمود: "چرا می‌گويند كه‌ مسيح‌ موعود بايد از نسل‌ داود پادشاه‌ باشد؟
42در حاليكه‌ خود داود، در كتاب‌ زبور نوشته‌ است‌ كه‌ خدا به‌ خداوند من‌، مسيح‌، گفت‌: بدست‌ راست‌ من‌ بنشين‌

تا دشمنانت‌ را زير پايهايت‌ بيفكنم‌.

44چگونه‌ ممكن‌ است‌ كه‌ مسيح‌، هم‌ پسر داود باشد و هم‌ خداوند او؟"تظاهر به‌ دينداری‌

45سپس‌ درحاليكه‌ جمعيت‌ به‌ او گوش‌ می‌دادند، رو به‌ شاگردان‌ خود كرد و گفت‌:
46"از اين‌ علمای متظاهر دوری كنيد كه‌ دوست‌ دارند با قباهای بلند، خودنمايی كنند و به‌ هنگام‌ عبور از كوچه‌ و بازار، مردم‌ به‌ ايشان‌ تعظيم‌ كنند؛ و چقدر دوست‌ دارند كه‌ در عبادتگاه‌ها و جشنهای مذهبی، بالای مجلس‌ بنشينند.
47اما حتی وقتی دعاهای طولانی می‌كنند و تظاهر به‌ دينداری می‌نمايند، تمام‌ هوش‌ و حواسشان‌ به‌ اينست‌ كه‌ چگونه‌ اموال‌ بيوه‌ زنان‌ را تصاحب‌ كنند. از اينرو مجازات‌ آنان‌ بسيار شديد خواهد بود."

Copyright information for FCB