Malachi 2

1ای‌ كاهنان‌، به‌ اين‌ اخطار خداوند قادر متعال‌ گوش‌ دهيد:

"اگر خود را اصلاح‌ نكنيد و نام‌ مرا احترام‌ ننماييد، شما را شديداً مجازات‌ خواهم‌ كرد، و بجای‌ اينكه‌ شما را بركت‌ دهم‌، شما را لعنت‌ خواهم‌ نمود. در واقع‌ از همين‌ حالا شما زير لعنت‌ هستيد، زيرا اوامر مرا در دل‌ خود جای‌ نمی‌دهيد.

3"فرزندان‌ شما را تنبيه‌ می‌كنم‌ و سرگين‌ حيواناتی‌ را كه‌ برايم‌ قربانی‌ می‌كنيد به‌ صورتتان‌ می‌پاشم‌ و شما را مثل‌ سرگين‌ بيرون‌ می‌اندازم‌.
4آنگاه‌ خواهيد فهميد به‌ اين‌ دليل‌ چنين‌ اخطاری‌ به‌ شما كردم‌ تا شما را بسوی‌ قوانين‌ و دستوراتی‌ كه‌ به‌ جدتان‌ لاوی‌ داده‌ بودم‌، بازگردانم‌.
5هدف‌ از اين‌ قوانين‌ اين‌ بود كه‌ به‌ كاهنان‌ نسل‌ لاوی‌ حيات‌ و آرامش‌ ببخشد تا ايشان‌ با اجرای‌ آنها نشان‌ دهند كه‌ احترام‌ و ترس‌ مرا در دل‌ دارند.
6كاهنان‌ نسل‌ لاوی‌ قوانين‌ حقيقی‌ را به‌ قوم‌ تعليم‌ می‌دادند. نه‌ دروغ‌ می‌گفتند و نه‌ تقلب‌ می‌كردند بلكه‌ از راههای‌ من‌ پيروی‌ نموده‌، آنچه‌ را كه‌ راست‌ بود بعمل‌ می‌آوردند. آنها توانستند بسياری‌ را از راههای‌ گناه‌آلود بازگردانند.

7"كاهنان‌ بايد قوانين‌ را تعليم‌ دهند تا مردم‌ بتوانند خدا را بشناسند، زيرا كاهنان‌ سخنگويان‌ خداوند قادر متعال‌ هستند و مردم‌ بايد برای‌ راهنمايی‌ پيش‌ آنها بيايند؛
8ولی‌ شما راههای‌ خداوند را ترک‌ كرده‌ايد و با راهنماييهای‌ خود بسياری‌ را از راه‌ راست‌ منحرف‌ ساخته‌ايد. شما قوانين‌ كاهنان‌ را شكسته‌ايد.
9بنابراين‌، من‌ شما را در نظر مردم‌ پست‌ و خوار می‌گردانم‌، زيرا احكام‌ مرا نگه‌ نمی‌داريد و در اجرای‌ قوانين‌، انصاف‌ را رعايت‌ نمی‌كنيد."

خيانت‌ به‌ خدا

10آيا همهء‌ ما از يک‌ پدر نيستيم‌؟ آيا همگی‌ ما بوسيلهء‌ يک‌ خدا آفريده‌ نشده‌ايم‌؟ پس‌ چرا به‌ يكديگر خيانت‌ می‌كنيم‌ و عهدی‌ را كه‌ خدا با پدران‌ ما بست‌ می‌شكنيم‌؟
11مردم‌ يهودا، در اورشليم‌ و در سراسر خاک‌ اسرائيل‌ به‌ خدا خيانت‌ ورزيده‌، گناه‌ بزرگی‌ مرتكب‌ شده‌اند، زيرا مردان‌ يهودا با گرفتن‌ زنان‌ بت‌پرست‌، خانه‌ء مقدس‌ و محبوب‌ خداوند را آلوده‌ كرده‌اند.
12خداوند تمام‌ كسانی‌ را كه‌ چنين‌ كرده‌اند خواه‌ كاهن‌ باشند، خواه‌ غيركاهن‌، از قوم‌ خود اسرائيل‌ اخراج‌ خواهد كرد.

13شما قربانگاه‌ خداوند را با اشكهای‌ خود پر می‌كنيد، زيرا ديگر خداوند هدايای‌ شما را نمی‌پذيرد و بركتی‌ به‌ شما نمی‌دهد.
14می‌گوييد: "چرا خداوند ما را ترک‌ كرده‌ است‌؟" دليلش‌ اينست‌ كه‌ شما به‌ همسرتان‌ كه‌ در جوانی‌ با وی‌ پيوند وفاداری‌ بسته‌ بوديد، خيانت‌ كرده‌ايد و خداوند كه‌ شاهد اين‌ پيوند بوده‌، خيانت‌ شما را ديده‌ است‌.
15خداوند شما را با يكديگر پيوند داد و شما در نظر او يک‌ تن‌ شديد. حال‌، خدا از شما چه‌ می‌خواهد؟ او می‌خواهد كه‌ فرزندان‌ خداشناس‌ داشته‌ باشيد. پس‌ مواظب‌ باشيد كه‌ به‌ همسر خود خيانت‌ نكنيد.

16خداوند، خدای‌ اسرائيل‌ می‌فرمايد: "من‌ از طلاق‌ نفرت‌ دارم‌، و نيز از اينكه‌ كسی‌ ظلم‌ را همچون‌ جامه‌ به‌ تن‌ كند. پس‌ مواظب‌ روحهای‌ خود باشيد و از خيانت‌ بپرهيزيد."

روز داوری‌

17شما با حرفهايی‌ كه‌ می‌زنيد خداوند را خسته‌ كرده‌ايد!

می‌پرسيد: "با كدام‌ حرفها؟"

با اين‌ حرفها كه‌ می‌گوييد: "خدايی‌ كه‌ به‌ انصاف‌ داوری‌ می‌كند كجاست‌؟ مثل‌ اينكه‌ او بدكاران‌ را دوست‌ دارد و از آنها راضی‌ است‌!"

Copyright information for FCB