Matthew 10

1(باجگير معروف‌)، يعقوب‌ (پسر حلفی)، تِدی،
2اين‌ است‌ نامهای آن‌ دوازده‌ شاگرد: شمعون‌ (معروف‌ به‌ پِطرُس‌)، اَندرياس‌ (برادر پطرس‌)، يعقوب‌ (پسر زِبِدی)، يوحنا (برادر يعقوب‌)،
3فيليپ‌، بَرتولما، توما، متی‌
4شمعون‌ (عضو حزب‌ "فدائيان‌") و يهودا اِسخريوطی (كسی كه‌ در آخر به‌ عيسی خيانت‌ كرد).
5عيسی ايشان‌ را به‌ مأموريت‌ فرستاده‌، چنين‌ گفت‌: "نزد غير يهوديان‌ و سامريان‌ نرويد،
6بلكه‌ فقط‌ نزد قوم‌ اسرائيل‌ كه‌ گوسفندان‌ گمشده‌ء خدا هستند، برويد.
7برويد و به‌ ايشان‌ خبر دهيد كه‌ خداوند ملكوت‌ خود را برقرار می‌سازد.
8بيماران‌ را شفا دهيد، مرده‌ها را زنده‌ كنيد، جذامی‌ها را شفا دهيد، و ارواح‌ ناپاک را از وجود مردم‌ بيرون‌ كنيد. مفت‌ گرفته‌ايد، مفت‌ هم‌ بدهيد.

9"پول‌ با خود بر نداريد،
10حتی كوله‌بار و كفش‌ و لباس‌ اضافی و چوب‌دستی نيز با خود نبريد. زيرا مردمی كه‌ به‌ كمكشان‌ می‌شتابيد، خوراک و پوشاک شما را فراهم‌ خواهند ساخت‌.
11وقتی وارد شهر يا دهی می‌شويد، سراغ‌ آدم‌ خداشناسی را بگيريد، و تا روزی كه‌ آنجا هستيد، در خانه‌ء او بمانيد.
12وقتی وارد خانه‌ای می‌شويد، سلام‌ گوييد.
13اگر آن‌ خانواده‌ شايسته‌ باشد، بركت‌ سلام‌ شما بر آن‌ خانه‌ قرار خواهد گرفت‌؛ اگر نباشد، بركت‌ به‌ خودتان‌ باز خواهد گشت‌.
14اگر اهل‌ خانه‌ای يا شهری شما را راه‌ ندادند، و يا به‌ سخنانتان‌ گوش‌ ندادند، گرد و خاک آنجا را نيز به‌ هنگام‌ بازگشت‌، از پايهايتان‌ بتكانيد.
15مطمئن‌ باشيد كه‌ در روز قيامت‌، وضع‌ مردم‌ فاسد سدوم‌ و عموره‌ خيلی بهتر از وضع‌ آنان‌ خواهد بود.

16"من‌ شما را همچون‌ گوسفندان‌ به‌ ميان‌ گرگان‌ می‌فرستم‌. پس‌ مثل‌ مار، هوشيار باشيد و مثل‌ كبوتر، بی‌آزار.
17ولی مواظب‌ باشيد، زيرا مردم‌ شما را گرفته‌، به‌ محاكمه‌ خواهند كشيد و حتی در عبادتگاه‌ها شما را شلاق‌ خواهند زد.
18بلی، شما را بخاطر من‌، پيش‌ فرماندهان‌ و پادشاهان‌ خواهند برد تا از شما بازجويی كنند. و اين‌ برای شما فرصتی خواهد بود تا درباره‌ء من‌ با آنان‌ سخن‌ گوييد و ايشان‌ را آگاه‌ سازيد.

19"وقتی شما را می‌گيرند، نگران‌ نباشيد كه‌ موقع‌ بازجويی چه‌ بگوييد، چون‌ كلمات‌ مناسب‌ بموقع‌ به‌ شما عطا خواهد شد.
20زيرا اين‌ شما نيستيد كه‌ سخن‌ می‌گوييد، بلكه‌ روح‌ پدر آسمانی شماست‌ كه‌ بوسيله‌ء شما سخن‌ خواهد گفت‌.

21"برادر، برادر خود را و پدر، فرزندش‌ را تسليم‌ مرگ‌ خواهد كرد. فرزندان‌ بر ضد والدين‌ برخاسته‌، ايشان‌ را خواهند كشت‌.
22همه‌ بخاطر من‌ از شما متنفر خواهند شد. ولی از ميان‌ شما كسانی نجات‌ خواهند يافت‌ كه‌ تا به‌ آخر زحمات‌ را تحمل‌ كنند.

23"هرگاه‌ شما را در شهری اذيت‌ كنند، به‌ شهر ديگر فرار كنيد. قبل‌ از اينكه‌ بتوانيد به‌ تمام‌ شهرهای اسرائيل‌ برويد، من‌ خواهم‌ آمد.
24شاگرد از استاد خود والاتر نيست‌، و نه‌ نوكر از اربابش‌.
25شاگرد در سرنوشت‌ استاد خود شريک است‌ و نوكر نيز در سرنوشت‌ اربابش‌. اگر مرا كه‌ سرپرست‌ خانه‌ هستم‌ شيطان‌ بگويند، چقدر بيشتر شما را شيطان‌ خطاب‌ خواهند كرد.
26ولی از آنان‌ كه‌ شما را تهديد می‌كنند نترسيد، زيرا وقت‌ آن‌ خواهد رسيد كه‌ هر حقيقتی آشكار گردد؛ توطئه‌های مخفی آنان‌ نيز برای همه‌ آشكار خواهد شد.

27"سخنانی كه‌ اكنون‌ در تاريكی به‌ شما می‌گويم‌، آنها را در روز روشن‌ به‌ همه‌ اعلام‌ كنيد؛ و هر چه‌ در گوش‌ شما می‌گويم‌، از بامها فرياد كنيد.

28"نترسيد از كسانی كه‌ می‌توانند فقط‌ بدن‌ شما را بكشند ولی نمی‌توانند به‌ روحتان‌ صدمه‌ای بزنند. از خدا بترسيد كه‌ قادر است‌ هم‌ بدن‌ و هم‌ روح‌ شما را در جهنم‌ هلاک كند.
29قيمت‌ دو گنجشک چقدر است‌؟ خيلی ناچيز. ولی حتی يک گنجشک نيز بدون‌ اطلاع‌ پدر آسمانی شما بر زمين‌ نمی‌افتد.
30تمام‌ موهای سر شما نيز حساب‌ شده‌ است‌.
31پس‌ نگران‌ نباشيد. در نظر خدا شما خيلی بيشتر از گنجشكهای دنيا ارزش‌ داريد.

32"اگر كسی نزد مردم‌ اعتراف‌ كند كه‌ به‌ من‌ ايمان‌ دارد، من‌ نيز از او نزد پدر آسمانی خود تعريف‌ خواهم‌ نمود.
33ولی اگر كسی پيش‌ مردم‌ مرا رد كند، من‌ هم‌ نزد پدر آسمانی خود، او را رد خواهم‌ نمود.

34"گمان‌ مبريد كه‌ آمده‌ام‌ صلح‌ و آرامش‌ را بر زمين‌ برقرار سازم‌. نه‌، من‌ آمده‌ام‌ تا شمشير را برقرار نمايم‌.
35من‌ آمده‌ام‌ تا پسر را از پدر جدا كنم‌، دختر را از مادر، و عروس‌ را از مادر شوهر.
36بطوريكه‌ دشمنان‌ هر كس‌، اهل‌ خانه‌ء خود او خواهند بود.
37اگر پدر و مادر خود را بيش‌ از من‌ دوست‌ بداريد، لايق‌ من‌ نيستيد؛ و اگر پسر و دختر خود را بيش‌ از من‌ دوست‌ بداريد، لايق‌ من‌ نيستيد.
38اگر نخواهيد صليب‌ خود را برداريد و از من‌ پيروی كنيد، لايق‌ من‌ نمی‌باشيد.

39"اگر بخواهيد جان‌ خود را حفظ‌ كنيد، آن‌ را از دست‌ خواهيد داد؛ ولی اگر جانتان‌ را بخاطر من‌ از دست‌ بدهيد، آن‌ را دوباره‌ بدست‌ خواهيد آورد.

40"هر كه‌ شما را بپذيرد، مرا پذيرفته‌ است‌؛ و كسی كه‌ مرا پذيرفته‌ در واقع‌ خدايی را كه‌ مرا فرستاده‌، پذيرفته‌ است‌.
41هر كه‌ پيامبری را بعنوان‌ پيامبر قبول‌ داشته‌ باشد، خود نيز پاداش‌ يک پيامبر را خواهد گرفت‌ و هر كه‌ شخص‌ صالحی را بخاطر صالح‌ بودنش‌ بپذيرد، پاداش‌ يک آدم‌ صالح‌ را خواهد گرفت‌.
و اگر كسی به‌ يكی از كوچكترين‌ شاگردان‌ من‌، بخاطر اينكه‌ شاگرد من‌ است‌، حتی يک ليوان‌ آب‌ خنک بدهد، او برای اين‌ كارش‌ پاداش‌ خواهد يافت‌."

Copyright information for FCB