Philippians 1سلام و درود از پولس

1ازطرف‌ پولس‌ و تيموتائوس‌، خدمتگزاران‌ عيسی مسيح‌، به‌ كشيشان‌ و خدمتگزاران‌ كليسا، و تمام‌ مسيحيان‌ راستين‌ در شهر فيليپی.
2از درگاه‌ پدرمان‌ خدا و خداوندمان‌ عيسی مسيح‌، طالب‌ فيض‌ و آرامش‌ برای شما هستم‌.شكرگزاری و دعای پولس

3هرگاه‌ شما را به‌ ياد می‌آورم‌، خدا را برای وجودتان‌ سپاس‌ می‌گويم‌.
4هر بار كه‌ برای شما دعا می‌كنم‌، قلبم‌ لبريز از شادی می‌گردد،
5زيرا شما از همان‌ روزی كه‌ پيغام‌ انجيل‌ را شنيديد تابحال‌، كمكهای بسياری در اشاعه‌ و گسترش‌ آن‌ نموده‌ايد.
6اطمينان‌ دارم‌ خدا كه‌ اين‌ عمل‌ نيكو را در شما آغاز نمود، شما را ياری خواهد داد تا در فيض‌ او رشد كنيد تا به‌ هنگام‌ بازگشت‌ عيسی مسيح‌، كار او در شما تكميل‌ شده‌ باشد.
7اين‌ طبيعی است‌ كه‌ دربارهء شما چنين‌ احساسی داشته‌ باشم‌، چون‌ همهء شما در دل‌ من‌ جای داريد. چه‌، زمانی كه‌ در زندان‌ بودم‌ و چه‌، زمانی كه‌ آزادانه‌ در ميان‌ شما بسر می‌بردم‌، به‌ اتفاق‌ هم‌ از حقيقت‌ دفاع‌ می‌كرديم‌ و خبر نجات‌ مسيح‌ را به‌ گوش‌ مردم‌ می‌رسانديم‌؛ به‌ همين‌ جهت‌ همواره‌ با هم‌ در بركات‌ خدا شريک بوده‌ايم‌.
8فقط‌ خدا می‌داند كه‌ عيسی مسيح‌ چه‌ محبت‌ و اشتياق‌ عميقی نسبت‌ به‌ شما در من‌ گذاشته‌ است‌.

9از اين‌ رو، برای شما دعا می‌كنم‌ كه‌ محبتتان‌ نسبت‌ به‌ ديگران‌ روزبروز فزونی يابد و دانش‌ و بينش‌ روحانی‌تان‌ نيز به‌ حد كمال‌ برسد،
10تا بتوانيد فرق‌ ميان‌ خوب‌ و بد، و درست‌ و نادرست‌ را تشخيص‌ دهيد. دعا می‌كنم‌ كه‌ زندگی‌تان‌ چنان‌ پاک گردد كه‌ هيچكس‌ نتواند تا زمان‌ بازگشت‌ خداوند ما مسيح‌، عيبی در شما بيابد.
11همچنين‌ دعا می‌كنم‌ كه‌ همواره‌ به‌ اعمال‌ نيكو بپردازيد، اعمالی كه‌ باعث‌ ستايش‌ و جلال‌ خداوند می‌گردند و نشان‌ می‌دهند كه‌ شما فرزند خدا هستيد.شادی پولس برای بشارت انجيل مسيح

12برادران‌ عزيز، می‌خواهم‌ اين‌ را نيز بدانيد كه‌ آنچه‌ برای من‌ پيش‌ آمده‌، در واقع‌ به‌ اشاعه‌ و گسترش‌ پيغام‌ انجيل‌ منجر شده‌ است‌؛
13زيرا اكنون‌ همه‌، منجمله‌ سربازان‌ گارد، بخوبی می‌دانند كه‌ من‌ بعلت‌ مسيحی بودن‌، در زندان‌ بسر می‌برم‌.
14بعلاوه‌، زندانی بودن‌ من‌ باعث‌ شده‌ كه‌ بسياری از مسيحيان‌ اينجا، ديگر ترسی از زندان‌ نداشته‌ باشند؛ و صبر و تحمل‌ من‌ به‌ آنان‌ جرأت‌ بخشيده‌ كه‌ با شهامت‌ بيشتری پيغام‌ مسيح‌ را اعلام‌ كنند.
15البته‌، بعضی به‌ كاری كه‌ خدا توسط‌ من‌ انجام‌ می‌دهد، حسادت‌ می‌ورزند و به‌ همين‌ علت‌ می‌كوشند كه‌ خودشان‌ نيز انجيل‌ را موعظه‌ كنند؛ هدف‌ ايشان‌ از اين‌ كار اينست‌ كه‌ مورد تشويق‌ و توجه‌ ديگران‌ قرار گيرند. اما بعضی نيز انگيزه‌ و هدفی خالص‌ برای اين‌ كار دارند؛
16اينان‌ مرا دوست‌ دارند و پی برده‌اند كه‌ خدا مرا برای دفاع‌ از حقيقت‌ به‌ اينجا آورده‌ است‌. عده‌ای هم‌ برای اين‌ موعظه‌ می‌كنند كه‌ حسادت‌ مرا برانگيزند، با اين‌ تصور كه‌ پيشرفت‌ كار آنان‌، غمی به‌ غمهای من‌ در زندان‌ می‌افزايد.
18اما هركس‌ با هر انگيزه‌ و هدفی انجيل‌ را موعظه‌ كند، باعث‌ شادی من‌ می‌شود، چون‌ بهرحال‌ پيغام‌ نجات‌بخش‌ مسيح‌ به‌ گوش‌ همه‌ می‌رسد.

بلی، شادی من‌ پايان‌ نخواهد پذيرفت‌،
19زيرا می‌دانم‌ تا زمانی كه‌ شما برايم‌ دعا می‌كنيد و روح‌القدس‌ نيز مرا ياری می‌نمايد، تمام‌ اين‌ امور به‌ نفع‌ من‌ تمام‌ خواهد شد.زندگی پولس برای مسيح

20آرزوی قلبی و اميد من‌ اينست‌ كه‌ هرگز در انجام‌ وظايف‌ خود، شرمنده‌ و سرافكنده‌ نشوم‌، بلكه‌ همواره‌ آماده‌ باشم‌ تا در تمام‌ سختيها با كمال‌ دليری دربارهء مسيح‌ سخن‌ بگويم‌، همانطور كه‌ در گذشته‌ نيز چنين‌ كرده‌ام‌؛ تا بدينوسيله‌، چه‌ زنده‌ باشم‌ و چه‌ بميرم‌، باعث‌ سربلندی مسيح‌ گردم‌.
21چون‌ برای من‌، "زندگی" فرصتی است‌ برای خدمت‌ به‌ مسيح‌، و "مرگ‌" به‌ معنی رفتن‌ به‌ نزد او می‌باشد.
22اما اگر زنده‌ ماندن‌ من‌، سبب‌ خواهد شد كه‌ عدهء بيشتری را بسوی مسيح‌ هدايت‌ كنم‌، در اينصورت‌ واقعاً نمی‌دانم‌ كدام‌ بهتر است‌، مردن‌ يا زنده‌ ماندن‌.
23گاه‌ می‌خواهم‌ زنده‌ بمانم‌ و گاه‌ آرزو می‌كنم‌ كه‌ اين‌ زندگی را ترک گويم‌ و به‌ نزد مسيح‌ بشتابم‌، كه‌ اين‌ برای من‌ خيلی بهتر است‌.
24اما در حقيقت‌ اگر زنده‌ بمانم‌، می‌توانم‌ كمک بيشتری به‌ شما بكنم‌.
25بلی، وجود من‌ هنوز در اينجا لازم‌ است‌؛ از اينرو يقين‌ دارم‌ كه‌ باز مدتی در اين‌ دنيا خواهم‌ ماند و به‌ رشد و شادی شما در ايمان‌، كمک خواهم‌ نمود.
26ماندن‌ من‌، شما را شاد خواهد ساخت‌؛ و هنگامی كه‌ نزد شما بيايم‌، مطمئنم‌ او را تجليل‌ خواهيد كرد كه‌ مرا سالم‌ نگاه‌ داشته‌ است‌.

زندگی در مقام شهروندان آسمان

27اما هر چه‌ برای من‌ پيش‌ آيد، چه‌ شما را بار ديگر ببينم‌، چه‌ نبينم‌، به‌ ياد داشته‌ باشيد كه‌ همواره‌ بايد همچون‌ مسيحی واقعی زندگی كنيد، تا هميشه‌ خبرهای خوب‌ در بارهء شما به‌ من‌ برسد و بشنوم‌ كه‌ دوش‌ به‌ دوش‌ يكديگر، استوار ايستاده‌ايد و هدف‌ همگی‌تان‌ اينست‌ كه‌ بدون‌ توجه‌ به‌ مخالفتهای دشمن‌، پيغام‌ نجات‌بخش‌ انجيل‌ را به‌ همه‌ اعلام‌ كنيد. همين‌ امر برای ايشان‌ نشانهء هلاكت‌ است‌، اما برای شما نشانهء اينست‌ كه‌ خدا با شماست‌ و به‌ شما زندگی جاويد عطا كرده‌ است‌.
29زيرا خدا به‌ شما اين‌ افتخار را داده‌ است‌ كه‌ نه‌ فقط‌ به‌ او ايمان‌ آوريد، بلكه‌ در راه‌ او متحمل‌ زحمات‌ و مشقات‌ نيز بشويد.
30در اين‌ مجاهده‌ و پيكار، ما با يكديگر شريک می‌باشيم‌. شما در گذشته‌ شاهد زحمات‌ من‌ در راه‌ مسيح‌ بوده‌ايد، و همانطور كه‌ می‌دانيد هنوز هم‌ درگير همان‌ زحمات‌ و مبارزات‌ هستم‌.

Copyright information for FCB