Proverbs 22

نيكنامی برتر از ثروت‌ هنگفت‌ است‌ و محبوبيت‌ گرانبهاتر از طلا و نقره‌.

دارا و ندار يک وجه‌ مشترک دارند: هر دو آنها را خداوند آفريده‌ است‌.

شخص‌ زيرک خطر را پيش‌بينی می‌كند و از آن‌ اجتناب‌ می‌نمايد ولی آدم‌ جاهل‌ بسوی آن‌ می‌رود و خود را گرفتار می‌سازد.

ثمره‌ء تواضع‌ و خداترسی، ثروت‌ و احترام‌ و عمر طولانی است‌.

راه‌ اشخاص‌ بدكار از خارها و دامها پوشيده‌ است‌، پس‌ اگر جان‌ خود را دوست‌ داری از رفتن‌ به‌ راه‌ آنها خودداری كن‌.

بچه‌ را در راهی كه‌ بايد برود تربيت‌ كن‌ و او تا آخر عمر از آن‌ منحرف‌ نخواهد شد.

فقير اسير ثروتمند است‌ و قرض‌ گيرنده‌ غلام‌ قرض‌ دهنده‌.

هر كه‌ ظلم‌ بكارد مصيبت‌ درو خواهد كرد و قدرتش‌ در هم‌ خواهد شكست‌.

شخص‌ سخاوتمندی كه‌ غذای خود را با فقرا تقسيم‌ می‌كند، بركت‌ خواهد يافت‌.

10 مسخره‌ كننده‌ را بيرون‌ بينداز تا نزاع‌ و مجادله‌ و فحاشی خاتمه‌ يابد.

11 اگر كسی پاكی قلب‌ را دوست‌ بدارد و سخنانش‌ دلنشين‌ باشد، حتی پادشاه‌ نيز دوست‌ او خواهد شد.

12 خداوند آدمهای درستكار را محفوظ‌ نگه‌ می‌دارد، اما نقشه‌های بدكاران‌ را باطل‌ می‌كند.

13 آدم‌ تنبل‌ در خانه‌ می‌ماند و می‌گويد: "اگر بيرون‌ بروم‌ شير مرا می‌خورد."

14 سخنان‌ زن‌ بدكار مانند يک دام‌ خطرناک است‌ و هر كه‌ مورد غضب‌ خداوند باشد در آن‌ می‌افتد.

15 حماقت‌ در وجود بچه‌ نهفته‌ است‌، ولی تنبيه‌ آن‌ را از او بيرون‌ می‌كند.

16 آنكه‌ بخاطر نفع‌ خودش‌ به‌ فقرا ظلم‌ كند و به‌ ثروتمندان‌ هديه‌ دهد، عاقبت‌ گرفتار فقر خواهد شد.

گفتار حكيمانه‌

17 به‌ اين‌ سخنان‌ مردان‌ حكيم‌ كه‌ به‌ تو ياد می‌دهم‌ گوش‌ فرا ده‌ و با تمام‌ وجود از آنها پيروی كن‌؛
18 زيرا حفظ‌ كردن‌ آنها در دل‌ و قرار دادن‌ آنها بر زبان‌، كار پسنديده‌ای است‌.
19 اين‌ سخنان‌ را امروز به‌ تو تعليم‌ می‌دهم‌ تا اعتماد تو بر خداوند باشد.
20 اين‌ كلمات‌ گزيده‌ را كه‌ مملو از حكمت‌ و اندرز است‌، برای تو نوشته‌ام‌
21 تا حقيقت‌ را آنچنان‌ كه‌ هست‌ به‌ تو ياد دهم‌ و تو نيز آن‌ را به‌ كسانی كه‌ از تو سؤال‌ می‌كنند، بياموزی.

22 اشخاص‌ فقير را كه‌ حامی ندارند، استثمار نكن‌ و حق‌ بيچارگان‌ را در دادگاه‌ پايمال‌ ننما؛
23 زيرا خداوند به‌ داد ايشان‌ خواهد رسيد و كسانی را كه‌ به‌ ايشان‌ ظلم‌ كرده‌اند بسزای اعمالشان‌ خواهد رسانيد.

24 با اشخاص‌ تندخو كه‌ زود عصبانی می‌شوند معاشرت‌ نكن‌،
25 مبادا مثل‌ آنها شوی و زندگی خود را تباه‌ كنی.

26 ضامن‌ ديگری نشو و تعهد نكن‌ كه‌ او قرض‌ خود را پس‌ خواهد داد،
27 زيرا اگر مجبور به‌ پرداخت‌ قرض‌ او شوی و نتوانی آن‌ را بپردازی، رختخوابت‌ را از زيرت‌ بيرون‌ می‌كشد.

28 سرحد ملک خود را كه‌ اجدادت‌ از قديم‌ آن‌ را تعيين‌ كرده‌اند، به‌ نفع‌ خود تغيير نده‌.

29 اگر كسی در كار خود ماهر باشد، بدان‌ كه‌ جزو افراد گمنام‌ نخواهد بود، بلكه‌ به‌ دربار پادشاهان‌ راه‌ خواهد يافت‌.

Copyright information for FCB