Proverbs 31

نصيحت‌ به‌ يک پادشاه‌

اينها سخنان‌ گزيده‌ای است‌ كه‌ مادر لموئيلِ پادشاه‌ به‌ او تعليم‌ داد:

ای پسر من‌، ای پسری كه‌ تو را در جواب‌ دعاهايم‌ يافته‌ام‌،
نيروی جوانی خود را صرف‌ زنان‌ نكن‌، زيرا آنها باعث‌ نابودی پادشاهان‌ شده‌اند.

ای لموئيل‌، شايسته‌ء پادشاهان‌ نيست‌ كه‌ ميگساری كنند،
چون‌ ممكن‌ است‌ قوانين‌ را فراموش‌ كرده‌ نتوانند به‌ داد مظلومان‌ برسند.
شراب‌ را به‌ كسانی بده‌ كه‌ در انتظار مرگند و به‌ اشخاصی كه‌ دلتنگ‌ و تلخكام‌ هستند،
تا بنوشند و فقر و بدبختی خود را فراموش‌ كنند.

دهان‌ خود را باز كن‌ و از حق‌ كسانی كه‌ بی‌زبان‌ و بی‌چاره‌اند دفاع‌ كن‌.
دهان‌ خود را باز كن‌ و به‌ انصاف‌ داوری نما و به‌ داد فقيران‌ و محتاجان‌ برس‌.

خصوصيات‌ يک همسر خوب‌

10 يک زن‌ خوب‌ را چه‌ كسی می‌تواند پيدا كند؟ ارزش‌ او از جواهرات‌ هم‌ بيشتر است‌!
11 او مورد اعتماد شوهرش‌ می‌باشد و نمی‌گذارد شوهرش‌ به‌ چيزی محتاج‌ شود.
12 در تمام‌ روزهای زندگی به‌ شوهرش‌ خوبی خواهد كرد، نه‌ بدی.
13 پشم‌ و كتان‌ می‌گيرد و با دستهای خود آنها را می‌ريسد.
14 او برای تهيه‌ خوراک‌، مانند كشتيهای بازرگانان‌ به‌ راه‌های دور می‌رود.
15 قبل‌ از روشن‌ شدن‌ هوا، بيدار می‌شود و برای خانواده‌اش‌ خوراک آماده‌ می‌كند و دستورات‌ لازم‌ را به‌ كنيزانش‌ می‌دهد.
16 مزرعه‌ای را در نظر می‌گيرد و پس‌ از بررسيهای لازم‌ آن‌ را می‌خرد و با دسترنج‌ خود تاكستان‌ ايجاد می‌كند.
17 او قوی و پركار است‌.
18 به‌ امور خريد و فروش‌ رسيدگی می‌نمايد و شبها تا ديروقت‌ در خانه‌ كار می‌كند.
19 با دستهای خود نخ‌ می‌ريسد و پارچه‌ می‌بافد.
20 او دست‌ و دل‌ باز است‌ و به‌ فقرا كمک می‌كند.
21 از برف‌ و سرما باكی ندارد، چون‌ برای تمام‌ اهل‌ خانه‌اش‌ لباس‌ گرم‌ بافته‌ است‌.
22 برای خود نيز لباسهای زيبا از پارچه‌های نفيس‌ می‌دوزد.
23 او لباس‌ و كمربند تهيه‌ می‌كند و به‌ تاجرها می‌فروشد. شوهر چنين‌ زنی در ميان‌ بزرگان‌ شهر مورد احترام‌ خواهد بود.

25 او زنی است‌ قوی و با وقار و از آينده‌ نمی‌ترسد.
26 سخنانش‌ پر از حكمت‌ و نصايحش‌ محبت‌آميز است‌.
27 او تنبلی نمی‌كند، بلكه‌ به‌ احتياجات‌ خانواده‌اش‌ رسيدگی می‌نمايد.
28 فرزندانش‌ او را می‌ستايند و شوهرش‌ از او تمجيد نموده‌، می‌گويد:
29 "تو در ميان‌ تمام‌ زنانِ خوب‌، بی‌نظير هستی!"

30 زيبايی فريبنده‌ و ناپايدار است‌، اما زنی كه‌ خداترس‌ باشد قابل‌ ستايش‌ است‌.
پاداش‌ كارهايش‌ را به‌ او بدهيد و بگذاريد همه‌ او را تحسين‌ كنند.

Copyright information for FCB