Proverbs 31

نصيحت‌ به‌ يک پادشاه‌

1اينها سخنان‌ گزيده‌ای است‌ كه‌ مادر لموئيلِ پادشاه‌ به‌ او تعليم‌ داد:

2ای پسر من‌، ای پسری كه‌ تو را در جواب‌ دعاهايم‌ يافته‌ام‌،
3نيروی جوانی خود را صرف‌ زنان‌ نكن‌، زيرا آنها باعث‌ نابودی پادشاهان‌ شده‌اند.

4ای لموئيل‌، شايسته‌ء پادشاهان‌ نيست‌ كه‌ ميگساری كنند،
5چون‌ ممكن‌ است‌ قوانين‌ را فراموش‌ كرده‌ نتوانند به‌ داد مظلومان‌ برسند.
6شراب‌ را به‌ كسانی بده‌ كه‌ در انتظار مرگند و به‌ اشخاصی كه‌ دلتنگ‌ و تلخكام‌ هستند،
7تا بنوشند و فقر و بدبختی خود را فراموش‌ كنند.

8دهان‌ خود را باز كن‌ و از حق‌ كسانی كه‌ بی‌زبان‌ و بی‌چاره‌اند دفاع‌ كن‌.
9دهان‌ خود را باز كن‌ و به‌ انصاف‌ داوری نما و به‌ داد فقيران‌ و محتاجان‌ برس‌.

خصوصيات‌ يک همسر خوب‌

10يک زن‌ خوب‌ را چه‌ كسی می‌تواند پيدا كند؟ ارزش‌ او از جواهرات‌ هم‌ بيشتر است‌!
11او مورد اعتماد شوهرش‌ می‌باشد و نمی‌گذارد شوهرش‌ به‌ چيزی محتاج‌ شود.
12در تمام‌ روزهای زندگی به‌ شوهرش‌ خوبی خواهد كرد، نه‌ بدی.
13پشم‌ و كتان‌ می‌گيرد و با دستهای خود آنها را می‌ريسد.
14او برای تهيه‌ خوراک‌، مانند كشتيهای بازرگانان‌ به‌ راه‌های دور می‌رود.
15قبل‌ از روشن‌ شدن‌ هوا، بيدار می‌شود و برای خانواده‌اش‌ خوراک آماده‌ می‌كند و دستورات‌ لازم‌ را به‌ كنيزانش‌ می‌دهد.
16مزرعه‌ای را در نظر می‌گيرد و پس‌ از بررسيهای لازم‌ آن‌ را می‌خرد و با دسترنج‌ خود تاكستان‌ ايجاد می‌كند.
17او قوی و پركار است‌.
18به‌ امور خريد و فروش‌ رسيدگی می‌نمايد و شبها تا ديروقت‌ در خانه‌ كار می‌كند.
19با دستهای خود نخ‌ می‌ريسد و پارچه‌ می‌بافد.
20او دست‌ و دل‌ باز است‌ و به‌ فقرا كمک می‌كند.
21از برف‌ و سرما باكی ندارد، چون‌ برای تمام‌ اهل‌ خانه‌اش‌ لباس‌ گرم‌ بافته‌ است‌.
22برای خود نيز لباسهای زيبا از پارچه‌های نفيس‌ می‌دوزد.
23او لباس‌ و كمربند تهيه‌ می‌كند و به‌ تاجرها می‌فروشد. شوهر چنين‌ زنی در ميان‌ بزرگان‌ شهر مورد احترام‌ خواهد بود.

25او زنی است‌ قوی و با وقار و از آينده‌ نمی‌ترسد.
26سخنانش‌ پر از حكمت‌ و نصايحش‌ محبت‌آميز است‌.
27او تنبلی نمی‌كند، بلكه‌ به‌ احتياجات‌ خانواده‌اش‌ رسيدگی می‌نمايد.
28فرزندانش‌ او را می‌ستايند و شوهرش‌ از او تمجيد نموده‌، می‌گويد:
29"تو در ميان‌ تمام‌ زنانِ خوب‌، بی‌نظير هستی!"

30زيبايی فريبنده‌ و ناپايدار است‌، اما زنی كه‌ خداترس‌ باشد قابل‌ ستايش‌ است‌.
پاداش‌ كارهايش‌ را به‌ او بدهيد و بگذاريد همه‌ او را تحسين‌ كنند.

Copyright information for FCB