Psalms 126

دعا برای بازيافتن‌ نعمت‌های گذشته‌

1هنگامی كه‌ خداوند ما را از اسارت‌ به‌ اورشليم‌ باز آورد، فكر كرديم‌ كه‌ خواب‌ می‌بينيم‌!
2سپس‌ دهان‌ ما از خنده‌ پر شد و سرود شادی سر داديم‌! آنگاه‌ قومهای ديگر درباره‌ء ما گفتند: "خداوند برای بنی‌اسرائيل‌ كارهای شگفت‌انگيز كرده‌ است‌!"

3آری خداوندا، تو برای ما كارهای شگفت‌انگيز كرده‌ای و ما را آزاد ساخته‌ای!

4ای خداوند، آنچه‌ را از دست‌ داده‌ايم‌ به‌ ما بازگردان‌؛ چنانكه‌ باران‌، آب‌ را به‌ زمين‌ خشک باز می‌گرداند.
5بگذار آنانی كه‌ با اشک می‌كارند، با شادی درو كنند!

6كسانی كه‌ با اميد و انتظار بيرون‌ رفته‌ بذر می‌افشانند، با شادی محصول‌ خود را باز خواهند آورد.

Copyright information for FCB