Psalms 54

1ای خدا، به‌ قدرت‌ خود مرا نجات‌ ده‌ و به‌ قوت‌ خويش‌ از من‌ دفاع‌ كن‌.
2خدايا، دعای مرا بشنو و به‌ سخنانم‌ توجه‌ فرما،
3زيرا بدكاران‌ بر ضد من‌ برخاسته‌اند و ظالمان‌ قصد جان‌ مرا دارند. آنان‌ كسانی‌اند كه‌ تو را نمی‌شناسند.

4ای خداوند، تو مددكار من‌ هستی و جان‌ مرا حفظ‌ می‌كنی.
5تو دشمنان‌ مرا به‌ سزای اعمالشان‌ خواهی رساند. تو امين‌ هستی و آنها را ريشه‌ كن‌ خواهی كرد.

6ای خداوند، با ميل‌ و رغبت‌ قربانی به‌ تو تقديم‌ خواهم‌ كرد و تو را سپاس‌ خواهم‌ گفت‌ زيرا تو نيكو هستی.
7تو مرا از همه‌ء مشكلاتم‌ رهانيده‌ای و من‌ با چشمان‌ خود شكست‌ دشمنانم‌ را ديده‌ام‌.

Copyright information for FCB