Psalms 120

رهايی از دست‌ بدكاران‌

1وقتی در زحمت‌ بودم‌، از خداوند كمک خواستم‌ و او به‌ داد من‌ رسيد.
2ای خداوند مرا از دست‌ دروغگويان‌ و مردم‌ حيله‌گر نجات‌ بده‌.
3ای حيله‌گران‌، می‌دانيد چه‌ در انتظار شماست‌؟
4تيرهای تيز و اخگرهای داغ‌!
5شما مانند مردمان‌ "ماشک‌" و خيمه‌ نشينان‌ "قيدار" شرور هستيد. وای بر من‌ كه‌ در بين‌ شما زندگی می‌كنم‌!
6از زندگی كردن‌ در ميان‌ اين‌ جنگ‌طلبان‌ خسته‌ شده‌ام‌.
7من‌ صلح‌ را دوست‌ دارم‌، اما آنان‌ طرفدار جنگ‌ هستند و به‌ سخنان‌ من‌ گوش‌ نمی‌دهند.

Copyright information for FCB