Psalms 126

دعا برای بازيافتن‌ نعمت‌های گذشته‌

هنگامی كه‌ خداوند ما را از اسارت‌ به‌ اورشليم‌ باز آورد، فكر كرديم‌ كه‌ خواب‌ می‌بينيم‌!
سپس‌ دهان‌ ما از خنده‌ پر شد و سرود شادی سر داديم‌! آنگاه‌ قومهای ديگر درباره‌ء ما گفتند: "خداوند برای بنی‌اسرائيل‌ كارهای شگفت‌انگيز كرده‌ است‌!"

آری خداوندا، تو برای ما كارهای شگفت‌انگيز كرده‌ای و ما را آزاد ساخته‌ای!

ای خداوند، آنچه‌ را از دست‌ داده‌ايم‌ به‌ ما بازگردان‌؛ چنانكه‌ باران‌، آب‌ را به‌ زمين‌ خشک باز می‌گرداند.
بگذار آنانی كه‌ با اشک می‌كارند، با شادی درو كنند!

كسانی كه‌ با اميد و انتظار بيرون‌ رفته‌ بذر می‌افشانند، با شادی محصول‌ خود را باز خواهند آورد.

Copyright information for FCB