Psalms 129

دعا برای شكست‌ دشمنان‌ اسرائيل‌

1ای اسرائيل‌ به‌ ما بگو هنگامی كه‌ جوان‌ بودی، دشمنانت‌ چگونه‌ بر تو ظلم‌ می‌كردند؟

2"هنگام‌ جوانی دشمنانم‌ بر من‌ ظلم‌ بسيار كردند، اما نتوانستند مرا از پای درآورند.
3ضربات‌ شلاق‌ آنان‌ پشت‌ مرا به‌ شكل‌ زمينی شيار شده‌ درآورد،
4اما خداوند مرا از اسارت‌ آنان‌ آزاد ساخت‌."

5سرنگون‌ شوند تمام‌ كسانی كه‌ از اسرائيل‌ نفرت‌ دارند!
6همچون‌ گياهی باشند كه‌ بر پشت‌ بامها می‌رويد، كه‌ پيش‌ از آنكه‌ آن‌ را بچينند، می‌خشكد و كسی آن‌ را جمع‌ نمی‌كند و به‌ شكل‌ بافه‌ نمی‌بندد.
8رهگذران‌ آنان‌ را بركت‌ ندهند و نگويند: "بركت‌ خداوند بر شما باد!" و يا "ما شما را به‌ نام‌ خداوند بركت‌ می‌دهيم‌."

Copyright information for FCB