Psalms 130

درخواست‌ ياری از خداوند

1ای خداوند، از گرداب‌ غم‌ نزد تو فرياد برمی‌آورم‌.
2خداوندا، صدای مرا بشنو و به‌ ناله‌ام‌ گوش‌ فرا ده‌!

3ای خداوند، اگر تو گناهان‌ مارا به‌ نظر آوری، كيست‌ كه‌ بتواند تبرئه‌ شود؟
4اما تو گناهان‌ ما را می‌بخشی ، پس‌ تو را گرامی می‌داريم‌ و از تو اطاعت‌ می‌كنيم‌.

5من‌ بی‌صبرانه‌ منتظر خداوند هستم‌ و به‌ وعده‌ای كه‌ داده‌ است‌ اميد بسته‌ام‌.
6آری، من‌ منتظر خداوند هستم‌ بيش‌ از كشيكچيانی كه‌ منتظر دميدن‌ سپيده‌ء صبح‌ هستند!

7ای اسرائيل‌، به‌ خداوند اميدوار باش‌، زيرا رحمت‌ او عظيم‌ است‌؛ اوست‌ كه‌ می‌تواند ما را نجات‌ بخشد.
8خداوند اسرائيل‌ را از همه‌ء گناهانش‌ نجات‌ خواهد داد.

Copyright information for FCB