Psalms 37

سرنوشت‌ نيكان‌ و بدان‌

1بسبب‌ بدكاران‌ خود را آزرده‌ خاطر مكن‌ و بر آدمهای شرور حسد مبر.
2آنها مانند علف‌ بی‌دوام‌، بزودی پژمرده‌ شده‌، از بين‌ خواهند رفت‌.

3بر خداوند توكل‌ نما و نيكويی كن‌ تا در زمين‌ خود در كمال‌ امنيت‌ زندگی كنی.
4با خدا خوش‌ باش‌ و او آرزوی دلت‌ را به‌ تو خواهد داد.
5خودت‌ را به‌ خداوند بسپار و بر او تكيه‌ كن‌ و او تو را ياری خواهد داد؛
6او از حق‌ تو دفاع‌ خواهد كرد و خواهد گذاشت‌ حقانيت‌ تو مانند روز روشن‌ بر همه‌ آشكار شود.

7در حضور خداوند سكوت‌ نما و با صبر و شكيبايی منتظر عمل‌ او باش‌. به‌ كسانی كه‌ با نيرنگ‌ و حيله‌ در زندگی موفق‌ می‌شوند، حسادت‌ مورز.
8خشم‌ و غضب‌ را ترک كن‌. خاطر خود را آزرده‌ مساز تا گناه‌ نكنی.
9كسانی كه‌ انتظار خداوند را می‌كشند از بركات‌ او برخوردار خواهند شد.

10اشخاص‌ شرور چندان‌ دوامی نخواهند داشت‌؛ مدتی خواهند بود، ولی بعد از نظر ناپديد خواهند شد.
11اما اشخاص‌ فروتن‌ از بركات‌ خود برخوردار خواهند شد و زندگی‌شان‌ با صلح‌ و صفا توام‌ خواهد بود.

12آدم‌ شرور از انسانهای با ايمان‌ و نيكوكار نفرت‌ دارد و برای آنها توطئه‌ می‌چيند،
13اما خداوند به‌ او می‌خندد، زيرا می‌بيند كه‌ روز داوری او نزديک است‌.

14اشخاص‌ شرور شمشيرهای خود را كشيده‌اند و كمانهای خود را زه‌ كرده‌اند تا فقيران‌ و نيازمندان‌ را هدف‌ حملات‌ خود قرار دهند و درستكاران‌ را نابود سازند.
15اما شمشيرهای آنها به‌ قلب‌ خودشان‌ فرو خواهد رفت‌ و كمانهايشان‌ شكسته‌ خواهد شد.

16اندک دارايی شخص‌ نيكوكار با ارزشتر از ثروت‌ هنگفت‌ آدم‌ بدكار است‌.
17زيرا خداوند نيروی بدكاران‌ را از آنها سلب‌ خواهد كرد، اما نيكوكاران‌ را محافظت‌ خواهد نمود.

18خداوند از زندگی افراد درستكار و امين‌ مراقبت‌ می‌كند؛ او به‌ ايشان‌ ارثی فسادناپذير خواهد بخشيد!
19آنها در زمان‌ بلا زحمت‌ نخواهند ديد و حتی در ايام‌ قحطی سير خواهند بود.
20اما بدكاران‌ نابود خواهند شد و دشمنان‌ خداوند همچون‌ گلهای وحشی زودگذر، پژمرده‌ و فانی خواهند گرديد و مانند دود ناپديد خواهند شد.
21آدم‌ شرور قرض‌ می‌گيرد و پس‌ نمی‌دهد، اما شخص‌ نيک با سخاوتمندی به‌ ديگران‌ كمک می‌كند.
22كسانی كه‌ بركت‌ خداوند بر آنها باشد بسلامتی زندگی خواهند كرد، اما آنانی كه‌ زير لعنت‌ خداوند قرار دارند ريشه‌ كن‌ خواهند شد.

23خداوند مردم‌ را به‌ راهی كه‌ بايد بروند هدايت‌ می‌كند و آنانی را كه‌ از ايشان‌ راضی باشد، حفظ‌ می‌نمايد.
24اگر بيفتند به‌ آنان‌ آسيبی نخواهد رسيد، زيرا خداوند دست‌ ايشان‌ را می‌گيرد.
25از دوران‌ جوانی تا امروز كه‌ پير هستم‌ نديده‌ام‌ كه‌ انسان‌ نيكوكار را خداوند ترک گفته‌ باشد و فرزندانش‌ گرسنه‌ و محتاج‌ نان‌ باشند!
26انسان‌ نيكوكار با سخاوتمندی می‌بخشد و قرض‌ می‌دهد و خداوند فرزندانش‌ را بركت‌ می‌دهد.

27اگر از بدی دوری نمايی ونيكويی كنی در زندگی پايدار و كامياب‌ خواهی شد.
28زيرا خداوند انصاف‌ را دوست‌ دارد و عزيزان‌ خود را ترک نمی‌كند، بلكه‌ هميشه‌ از آنها مراقبت‌ می‌نمايد. اما نسل‌ شروران‌ ريشه‌كن‌ خواهد شد.
29نيكان‌، دنيا را به‌ ارث‌ خواهند برد و تا به‌ ابد در آن‌ سكونت‌ خواهند نمود.

30از دهان‌ انسان‌ درستكار، حكمت‌ بيرون‌ می‌آيد و زبان‌ او آنچه‌ را راست‌ است‌ بيان‌ می‌كند.
31او احكام‌ و دستورات‌ خداوند را در دل‌ خود جای داده‌ است‌ و از راه‌ راست‌ منحرف‌ نخواهد شد.
32بدكاران‌، نيكوكاران‌ را هدف‌ قرار می‌دهند و درصددند آنها را از بين‌ ببرند.
33اما خداوند ايشان‌ را به‌ دست‌ بدكاران‌ نخواهد سپرد و نخواهد گذاشت‌ به‌ هنگام‌ داوری محكوم‌ شوند.

34به‌ خداوند اميدوار باش‌ و احكام‌ او را نگاهدار و او بموقع‌ تو را بركت‌ خواهد داد و سرافراز خواهد نمود و تو به‌ چشم‌ خود نابودی بدكاران‌ را خواهی ديد.

35شخص‌ بدكار و ظالمی را ديدم‌ كه‌ همچون‌ درختی سبز به‌ هر سو شاخ‌ و برگ‌ گسترده‌ بود.
36اما طولی نكشيد كه‌ از بين‌ رفت‌ و اثری از او باقی نماند؛ سراغش‌ را گرفتم‌، ولی پيدا نشد.
37اما شخص‌ پاک و درستكار را ملاحظه‌ كن‌! او عاقبت‌ به‌ خير خواهد شد.
38اما عاقبت‌ بدی در انتظار بدكاران‌ است‌؛ همه‌ء آنها هلاک خواهند شد.

39خداوند نيكان‌ را نجات‌ خواهد داد و در سختيهای زندگی حامی آنها خواهد بود.
40خداوند به‌ كمک آنها خواهد شتافت‌ و آنها را از چنگ‌ بدكاران‌ خواهد رهانيد، زيرا به‌ او پناه‌ می‌برند.

Copyright information for FCB