Romans 8

زندگی پاک بوسيله‌ء روح‌ خدا

1بنابراين‌، چون‌ به‌ عيسی مسيح‌ تعلق‌ داريم‌، هيچ‌ محكوميت‌ و مجازاتی در انتظار ما نيست‌.
2زيرا قدرت‌ حيات‌بخش‌ روح‌القدس‌ كه‌ به‌ لطف‌ مسيح‌ به‌ ما عطا شده‌، ما را از سلطه‌ء گناه‌ و مرگ‌ آزاد كرده‌ است‌.
3درواقع‌، ما با دانستن‌ احكام‌ مذهبی از چنگال‌ گناه‌ نجات‌ پيدا نكرديم‌، زيرا قادر به‌ رعايت‌ آنها نيستيم‌. به‌ همين‌ علت‌ خدا طرح‌ ديگری برای نجات‌ ما تهيه‌ ديد. او فرزند خود عيسی مسيح‌ را در بدنی مانند بدن‌ انسانی ما به‌ اين‌ جهان‌ فرستاد، با اين‌ تفاوت‌ كه‌ بدن‌ او مثل‌ بدن‌ ما تحت‌ سلطه‌ء گناه‌ نبود. او آمد و جانش‌ را در راه‌ آمرزش‌ گناهان‌ ما قربانی كرد، تا ما را نيز از سلطه‌ء گناه‌ آزاد سازد.
4پس‌ حال‌، قادريم‌ احكام‌ و دستورات‌ خدا را اطاعت‌ كنيم‌، زيرا عنان‌ زندگی ما در دست‌ روح‌ خداست‌ نه‌ در دست‌ طبيعت‌ كهنه‌ و گناه‌آلود ما.
5آنانی كه‌ عنان‌ زندگی خود را بدست‌ طبيعت‌ كهنه‌شان‌ می‌دهند، چيزی جز ارضای شهوات‌ خود نمی‌جويند. اما آنانی كه‌ تابع‌ روح‌ خدا هستند، اعمالی را بجا می‌آورند كه‌ خدا را خشنود می‌سازد.
6اگر از روح‌ خدا پيروی كنيم‌، حيات‌ و آرامش‌ نصيبمان‌ می‌گردد؛ اما اگر از طبيعت‌ كهنه‌ خود پيروی كنيم‌، چيزی جز مرگ‌ و هلاكت‌ بدست‌ نخواهيم‌ آورد.
7زيرا طبيعت‌ گناه‌آلود ما، برضد خداست‌ و هرگز از احكام‌ خدا اطاعت‌ نكرده‌ و نخواهد كرد.
8ازاينرو، آنانی كه‌ عنان‌ زندگی‌شان‌ در دست‌ طبيعت‌ كهنه‌ء گناه‌آلودشان‌ است‌ و هنوز در پی خواهشهای ناپاک سابق‌ خود هستند، نمی‌توانند خدا را راضی كنند.

9البته‌ شما چنين‌ نيستيد. چنانچه‌ روح‌ خدا در وجود شما ساكن‌ باشد، عنان‌ زندگی‌تان‌ در دست‌ طبيعت‌ تازه‌تان‌ خواهد بود. به‌ ياد داشته‌ باشيد كه‌ اگر روح‌ مسيح‌ در وجود كسی ساكن‌ نباشد، او اصلاً مسيحی نيست‌.
10با اينحال‌، اگر چه‌ مسيح‌ در وجود شما زندگی می‌كند، اما سرانجام‌ بدنتان‌ در اثر عواقب‌ گناه‌ خواهد مرد، ولی روحتان‌ زنده‌ خواهد ماند، زيرا مسيح‌ روحتان‌ را آمرزيده‌ است‌.
11و اگر روح‌ خدايی كه‌ عيسی مسيح‌ را پس‌ از مرگ‌ زنده‌ كرد، در وجود شما باشد، همان‌ خدا بدنهای فانی شما را نيز پس‌ از مرگ‌ بوسيله‌ء همين‌ روح‌ كه‌ در وجود شماست‌، زنده‌ خواهد كرد.

12پس‌، ای برادران‌ عزيز، شما ديگر به‌ هيچ‌ وجه‌ مجبور نيستيد از اميال‌ و خواهشهای طبيعت‌ گناه‌آلود سابق‌ خود پيروی كنيد،
13زيرا در اينصورت‌ گمراه‌ و هلاک خواهيد شد. اما اگر با قدرت‌ روح‌ خدا، اين‌ طبيعت‌ كهنه‌ را با اعمال‌ ناپاكش‌ نابود سازيد، زنده‌ خواهيد ماند.
14زيرا تمام‌ كسانی كه‌ از روح‌ خدا پيروی می‌كنند، فرزندان‌ خدا هستند.

15پس‌ همچون‌ برده‌ها، رفتارمان‌ آميخته‌ با ترس‌ و لرز نباشد، بلكه‌ مانند فرزندان‌ خدا رفتار نماييم‌، فرزندانی كه‌ به‌ عضويت‌ خانواده‌ء خدا پذيرفته‌ شده‌اند و خدا را پدر خود می‌خوانند.
16زيرا روح‌ خدا در عمق‌ وجود ما، به‌ ما می‌گويد كه‌ ما فرزندان‌ خدا هستيم‌.
17و اگر فرزندان‌ خدا هستيم‌، وارثان‌ او نيز خواهيم‌ بود. بعبارت‌ ديگر، خدا تمام‌ آن‌ جلال‌ و شكوهی را كه‌ به‌ فرزند خود عيسی مسيح‌ خواهد داد، به‌ ما نيز عطا خواهد فرمود. اما اگر می‌خواهيم‌ در آينده‌ در جلال‌ او شريک شويم‌، بايد اكنون‌ در دردها و رنجهای او نيز شريک گرديم‌.سختی‌های زمان‌ حاضر هيچ‌ است‌

18با وجود اين‌، سختی‌هايی كه‌ در زمان‌ حاضر متحمل‌ می‌شويم‌، در مقابل‌ جلال‌ و شكوهی كه‌ در آينده‌ خدا نصيبمان‌ خواهد ساخت‌، هيچ‌ است‌.
19تمام‌ آفرينش‌ نيز بی‌صبرانه‌ منتظر روزی است‌ كه‌ خدا فرزندان‌ خود را پس‌ از مرگ‌ زنده‌ كند.
20زيرا جهان‌ برخلاف‌ خواست‌ خود، به‌ دستور خدا محكوم‌ به‌ فنا شد. اما اين‌ اميد هست‌ كه‌ روزی جهان‌ از قيد فنا رها شود و در آزادی پرشكوهی كه‌ متعلق‌ به‌ فرزندان‌ خداست‌، شريک گردد.
22چون‌ می‌دانيم‌ كه‌ حتی حيوانات‌ و گياهان‌ نيز كه‌ گرفتار بيماری و مرگند، همچون‌ زنی كه‌ در حال‌ زاييدن‌ است‌، درد می‌كشند و در انتظار اين‌ واقعه‌ء بزرگ‌، روزشماری می‌كنند.
23حتی ما مسيحيان‌، با اينكه‌ روح‌ خدا را بعنوان‌ نشانه‌ای از شكوه‌ و جلال‌ آينده‌ در خود داريم‌، با آه‌ و ناله‌ در انتظاريم‌ تا از درد و رنج‌ آزاد شويم‌. بلی، ما نيز با اشتياق‌ بسيار، منتظر روزی هستيم‌ كه‌ خدا امتيازات‌ كامل‌ ما را بعنوان‌ فرزندانش‌، به‌ ما عطا كند. يكی از اين‌ امتيازات‌، طبق‌ وعدهء‌ او، بدن‌ تازه‌ای است‌ كه‌ نه‌ دچار بيماری می‌شود و نه‌ مرگ‌ بر آن‌ قدرت‌ دارد.
24ما با اميد، نجات‌ يافته‌ايم‌؛ و اميد يعنی انتظار دريافت‌ چيزی كه‌ هنوز نداريم‌؛ زيرا اگر كسی چيزی را در اختيار داشته‌ باشد، نيازی نيست‌ كه‌ به‌ اميد آن‌ باشد.
25پس‌ وقتی برای چيزی كه‌ هنوز رخ‌ نداده‌، به‌ خدا اميدواريم‌، بايد با صبر و حوصله‌ منتظر آن‌ بمانيم‌.

26به‌ اين‌ وسيله‌، يعنی بوسيله‌ء ايمان‌ ما، روح‌ خدا ما را در مشكلات‌ زندگی و در دعاهايمان‌ ياری می‌دهد، زيرا ما حتی نمی‌دانيم‌ چگونه‌ و برای چه‌ بايد دعا كنيم‌. اما روح‌ خدا با چنان‌ احساس‌ عميقی از جانب‌ ما دعا می‌كند كه‌ با كلمات‌ قابل‌ توصيف‌ نيست‌؛
27و خدا كه‌ از دل‌ ما باخبر است‌، می‌داند كه‌ روح‌القدس‌ چه‌ می‌گويد، زيرا آنچه‌ كه‌ او بجای ما دعا می‌كند، طبق‌ خواست‌ خداست‌.
28و ما می‌دانيم‌ كه‌ خدا همه‌ چيزها را برای خيريت‌ كسانی بكار می‌برد كه‌ او را دوست‌ دارند و فراخوانده‌ شده‌اند تا خواست‌ او را انجام‌ دهند.

29زيرا خدا كه‌ از ابتدا می‌دانست‌ چه‌ كسانی به‌ سوی او خواهند آمد، چنين‌ اراده‌ فرمود كه‌ اينان‌ به‌ شباهت‌ فرزندش‌ درآيند، تا مسيح‌ فرزند ارشد باشد و آنان‌، برادران‌ او.
30پس‌ هنگامی كه‌ ما را برگزيد، ما را به‌ نزد خود فراخواند؛ و چون‌ به‌ حضور او آمديم‌، ما را "بی‌گناه‌" بحساب‌ آورد و وعده‌ داد كه‌ ما را در شكوه‌ و جلال‌ خود شريک سازد!محبت‌ قابل‌ اعتماد مسيح‌

31پس‌ در مقابل‌ تمام‌ اين‌ چيزهای عالی، چه‌ بگوييم‌؟ اگر خدا با ماست‌، چه‌ كسی می‌تواند بضد ما باشد؟
32در جايی كه‌ خدا حتی فرزند خود را از ما دريغ‌ نكرد بلكه‌ او را فرستاد تا در راه‌ همه‌ء ما قربانی شود، آيا همه‌ چيزها را به‌ ما نخواهد بخشيد؟
33اكنون‌ كه‌ خدا ما را برای خود برگزيده‌ است‌، ديگر چه‌ كسی جرأت‌ خواهد كرد بر ما اتهامی وارد آورد؟ آيا خود او؟ هرگز! چون‌ اوست‌ كه‌ ما را بخشيده‌ و ما را به‌ حضور خود پذيرفته‌ است‌.

34پس‌ ديگر چه‌ كسی می‌تواند ما را محكوم‌ نمايد؟ آيا مسيح‌؟ نه‌! چون‌ اوست‌ كه‌ در راه‌ ما مرد و زنده‌ شد و اكنون‌ در بالاترين‌ مقام‌، در كنار خدا نشسته‌ است‌ و برای ما شفاعت‌ می‌كند.

35بنابراين‌، چه‌ اتفاقی ممكن‌ است‌ سبب‌ شود كه‌ مسيح‌ ديگر ما را محبت‌ نكند؟ زمانی كه‌ ناراحتی و مصيبتی پيش‌ می‌آيد، و يا سختی و جفايی روی می‌دهد، آيا علت‌ آن‌ اينست‌ كه‌ مسيح‌ ديگر ما را دوست‌ ندارد؟ و يا زمانی كه‌ در گرسنگی و تنگدستی هستيم‌ و يا با خطر و مرگ‌ روبرو می‌شويم‌، آيا اينها نشان‌ دهنده‌ء اينست‌ كه‌ خدا ما را ترک گفته‌ است‌؟

36هرگز! زيرا كتاب‌ آسمانی می‌فرمايد كه‌ ما بايد آماده‌ باشيم‌ تا بخاطر خدا هر آن‌ با مرگ‌ روبرو شويم‌. ما همچون‌ گوسفندانی هستيم‌ كه‌ برای سر بريدن‌ می‌برند.
37اما با وجود تمام‌ اينها، پيروزی كامل‌ و قطعی همواره‌ از آن‌ ماست‌! چگونه‌؟ به‌ ياری عيسی مسيح‌ كه‌ آنقدر ما را محبت‌ كرد كه‌ جانش‌ را در راه‌ ما فدا ساخت‌!
38زيرا من‌ يقين‌ می‌دانم‌ كه‌ هيچ‌ چيز نمی‌تواند محبت‌ مسيح‌ را از ما باز دارد. نه‌ مرگ‌، نه‌ زندگی، نه‌ فرشتگان‌ و نه‌ قدرتهای جهنم‌، هيچيک قدرت‌ چنين‌ كاری را ندارند. حوادث‌ امروز و نگرانيهای فردا نيز قادر نيستند خللی در اين‌ محبت‌ وارد كنند.
در اوج‌ آسمان‌ و در عمق‌ اقيانوسها، هيچ‌ موجودی نمی‌تواند ما را از محبت‌ خدا كه‌ در مرگ‌ فداكارانه‌ء خداوند ما عيسی مسيح‌ آشكار شده‌، محروم‌ سازد.

Copyright information for FCB