Zechariah 8

وعدهء‌ بركت‌ خدا به‌ اورشليم‌

1بار ديگر پيام‌ خداوند قادر متعال‌ بر من‌ نازل‌ گرديد:

2"از آنچه‌ كه‌ دشمنان‌ بر سر اورشليم‌ آورده‌اند بسيار خشمگين‌ هستم‌، زيرا من‌ اورشليم‌ را دوست‌ دارم‌.
3اكنون‌ به‌ سرزمين‌ خود اورشليم‌ باز می‌گردم‌ و در آنجا ساكن‌ می‌شوم‌؛ و اورشليم‌، "شهر امين‌" و كوه‌ خداوند "كوه‌ مقدس‌" ناميده‌ خواهد شد.

4"اورشليم‌ بار ديگر آباد خواهد شد و مردان‌ و زنان‌ پير عصا به‌ دست‌ باز در ميدانهای‌ شهر خواهند نشست‌،
5و كوچه‌های‌ آن‌ از بچه‌هايی‌ كه‌ سرگرم‌ بازی‌ هستند پر خواهد شد.

6"اين‌ شايد برای‌ شما كه‌ بازماندگان‌ قوم‌ هستيد باوركردنی‌ نباشد، ولی‌ انجام‌ آن‌ برای‌ من‌ كار آسانی‌ است‌.
7مطمئن‌ باشيد كه‌ من‌ قوم‌ خود را از مشرق‌ و مغرب‌ و هر جايی‌ كه‌ پراكنده‌ شده‌ باشند نجات‌ می‌دهم‌
8و آنها را برمی‌ گردانم‌ تا دركمال‌ امنيت‌ در اورشليم‌ ساكن‌ شوند. آنها قوم‌ من‌، و من‌ خدای‌ آنها خواهم‌ بود و با عدالت‌ و راستی‌ بر آنها حكمرانی‌ خواهم‌ كرد.

9"حال‌، دست‌ به‌ كار شويد و با دلگرمی‌ كار كنيد، زيرا از هنگامی‌ كه‌ پی‌ ريزی‌ خانه‌ء خدا را شروع‌ كرديد، انبيا با سخنان‌ خود پيوسته‌ شما را تشويق‌ كرده‌اند.
10قبل‌ از آن‌، فقر و ناامنی‌ همه‌ جا را فرا گرفته‌ بود و مردم‌ دشمن‌ يكديگر بودند،
11ولی‌ اينک‌ من‌ به‌ شما كه‌ بازماندگان‌ قوم‌ هستيد بركت‌ خواهم‌ داد؛
12بطوری‌ كه‌ در صلح‌ و آرامش‌ كشت‌ و زرع‌ خواهيد كرد و محصول‌ فراوان‌ به‌ دست‌ خواهيد آورد. درختان‌ انگور از ميوه‌ پر خواهند شد و بر زمين‌ باران‌ فراوان‌ خواهد باريد. تمام‌ اين‌ بركات‌ نصيب‌ بازماندگان‌ قوم‌ خواهد شد.
13در گذشته‌ وقتی‌ مردم‌ قومهای‌ ديگر می‌خواستند كسی‌ را نفرين‌ كنند، می‌گفتند: "خدا كند تو هم‌ مثل‌ يهودا و اسرائيل‌ فقير و درمانده‌ شوی‌!" ولی‌ ديگر اينطور نخواهد بود، چون‌ من‌ شما را نجات‌ داده‌، به‌ شما بركت‌ خواهم‌ بخشيد؛ و آنها پس‌ از اين‌ خواهند گفت‌: "خدا كند مثل‌ يهودا و اسرائيل‌ خوشبخت‌ و سعادتمند شوی‌!" پس‌ نترسيد و مأيوس‌ نشويد، بلكه‌ دست‌ بكار شده‌ خانه‌ء خدا را بازسازی‌ كنيد!
14اگر چنين‌ كنيد، به‌ شما بركت‌ خواهم‌ داد. وقتی‌ پدران‌ شما مرا به‌ خشم‌ آوردند، آنچه‌ گفتم‌، كردم‌. گفتم‌ آنها را مجازات‌ خواهم‌ كرد و همين‌ كار را نيز انجام‌ دادم‌. پس‌ وقتی‌ می‌گويم‌ شما را بركت‌ می‌دهم‌، بدانيد كه‌ حتماً بركت‌ خواهم‌ داد. پس‌ نترسيد!
16اما وظيفه‌ء شما اين‌ است‌: راستگو و با انصاف‌ باشيد و با همه‌ با صلح‌ و صفا رفتار كنيد.
17در فكر اذيت‌ ديگران‌ نباشيد و قسم‌ دروغ‌ نخوريد، چون‌ من‌ از اين‌ كارها نفرت‌ دارم‌."

18پيام‌ ديگری‌ از جانب‌ خداوند قادر متعال‌ بر من‌ نازل‌ شد:
19"روزه‌ها و ايام‌ سوگواری‌ای‌ كه‌ در ماههای‌ چهارم‌، پنجم‌، هفتم‌ و دهم‌ برگزار می‌كرديد به‌ پايان‌ خواهند رسيد و اين‌ مراسم‌ به‌ اعياد شاد و پرنشاط‌ تبديل‌ خواهند شد! پس‌ شما نيز از اين‌ ببعد راستی‌ و صلح‌ را دوست‌ بداريد.
20مردمان‌ بسياری‌ از ممالک‌ جهان‌ برای‌ زيارت‌ به‌ اورشليم‌ هجوم‌ خواهند آورد تا در اين‌ اعياد شركت‌ كنند. مردم‌ يک‌ شهر به‌ شهر ديگر رفته‌ خواهند گفت‌: "ما به‌ اورشليم‌ می‌رويم‌. شما هم‌ با ما بياييد تا برويم‌ از خداوند قادر متعال‌ طلب‌ بركت‌ كنيم‌."
22آری‌، بسياری‌ از مردم‌، و حتی‌ ملتهای‌ بزرگ‌ به‌ اورشليم‌ نزد خداوند قادر متعال‌ خواهند آمد تا او را عبادت‌ نموده‌ از او طلب‌ بركت‌ كنند.
23در آن‌ روزها ده‌ نفر از قومهای‌ مختلف‌ دست‌ به‌ دامن‌ يک‌ نفر يهودی‌ شده‌ خواهند گفت‌: ما را نيز با خود ببر چون‌ می‌دانيم‌ خدا با توست‌."

Copyright information for FCB