Psalms 51

برای سالار مغنیان. مزمور داود وقتی که ناتان نبی بعد از در‌آمدنش به بتشبع نزد او آمد

1ای خدا به حسب رحمت خود بر من رحم فرما. به حسب کثرت رافت خویش گناهانم را محو ساز.
2مرا از عصیانم به کلی شست و شو ده و از گناهم مرا طاهر کن.
3زیرا که من به معصیت خود اعتراف می‌کنم وگناهم همیشه در نظر من است.
4به تو و به تو تنهاگناه ورزیده، و در نظر تو این بدی را کرده‌ام. تا درکلام خود مصدق گردی و در داوری خویش مزکی شوی.

5اینک در معصیت سرشته شدم و مادرم درگناه به من آبستن گردید.
6اینک براستی در قلب راغب هستی. پس حکمت را در باطن من به من بیاموز.
7مرا با زوفا پاک کن تا طاهر شوم. مراشست و شو کن تا از برف سفیدتر گردم.
8شادی وخرمی را به من بشنوان تا استخوانهایی که کوبیده‌ای به وجد آید.
9روی خود را از گناهانم بپوشان و همه خطایای مرا محو کن.
10‌ای خدادل طاهر در من بیافرین و روح مستقیم در باطنم تازه بساز.
11مرا از حضور خود مینداز، و روح قدوس خود را از من مگیر.
12شادی نجات خودرا به من باز ده و به روح آزاد مرا تایید فرما.
13آنگاه طریق تو را به خطاکاران تعلیم خواهم داد، و گناه کاران بسوی تو بازگشت خواهند نمود.
14مرا از خونها نجات ده! ای خدایی که خدای نجات من هستی! تا زبانم به عدالت تو ترنم نماید.
15خداوندا لبهایم را بگشا تا زبانم تسبیح تو رااخبار نماید.
16زیرا قربانی را دوست نداشتی والا می‌دادم. قربانی سوختنی را پسند نکردی.
17قربانی های خدا روح شکسته است. خدایا دل شکسته و کوبیده را خوار نخواهی شمرد.
18به رضامندی خود بر صهیون احسان فرما وحصارهای اورشلیم را بنا نما.
19آنگاه ازقربانی های عدالت و قربانی های سوختنی تمام راضی خواهی شد و گوساله‌ها بر مذبح توخواهند گذرانید.

Copyright information for FarsiOPV