Psalms 70

برای سالار مغنیان. مزمور داود به جهت یادگاری

1خدایا، برای نجات من بشتاب! ای خداوند به اعانت من تعجیل فرما!
2آنانی که قصد جان من دارند، خجل و شرمنده شوند، و آنانی که در بدی من رغبت دارند، روبرگردانیده و رسوا گردند،
3و آنانی که هه هه می‌گویند، به‌سبب خجالت خویش رو برگردانیده شوند.

4و اما جمیع طالبان تو، در تو وجد و شادی کنند، و دوست دارندگان نجات تو دائم گویند: «خدا متعال باد!»
5و اما من مسکین و فقیر هستم. خدایا برای من تعجیل کن. تو مددکار ونجات‌دهنده من هستی. ای خداوند تاخیر منما.

Copyright information for FarsiOPV