Psalms 120

سرود درجات

نزد خداوند در تنگی خود فریادکردم و مرا اجابت فرمود.
‌ای خداوند جان مرا خلاصی ده از لب دروغ و از زبان حیله گر.
چه چیز به تو داده شود و چه چیز بر توافزوده گردد، ای زبان حیله گر؟
تیرهای تیزجباران با اخگرهای طاق!

وای بر من که در ماشک ماوا گزیده‌ام و در خیمه های قیدار ساکن شده‌ام.
چه طویل شدسکونت جان من با کسی‌که سلامتی را دشمن می‌دارد.
من از اهل سلامتی هستم، لیکن چون سخن می‌گویم، ایشان آماده جنگ می‌باشند.

Copyright information for FarsiOPV