Psalms 38

مزمور داود برای تذکر

1ای خداوند مرا در غضب خود توبیخ منما و در خشم خویش تادیبم مفرما.
2زیرا که تیرهای تو در من فرو رفته و دست تو برمن فرود آمده است.
3در جسد من به‌سبب غضب تو صحتی نیست و در استخوانهایم به‌سبب خطای خودم سلامتی نی.
4زیرا گناهانم از سرم گذشته است. مثل بارگران از طاقتم سنگین ترشده.
5جراحات من متعفن و مقروح شده است، به‌سبب حماقت من.
6به خود می‌پیچم وبی نهایت منحنی شده‌ام. تمامی روز ماتم‌کنان تردد می‌کنم.
7زیرا کمر من از سوزش پر شده است و در جسد من صحتی نیست.
8من بی‌حس و بی‌نهایت کوفته شده‌ام و از فغان دل خود نعره می‌زنم.

9‌ای خداوند تمامی آرزوی من در مد نظر تواست و ناله های من از تو مخفی نمی باشد.
10دل من می‌طپد و قوتم از من رفته است و نور چشمانم نیز با من نیست.
11دوستان و رفیقانم از بلای من برکنار می‌ایستند و خویشان من دور ایستاده‌اند.
12آنانی که قصد جانم دارند دام می‌گسترند و بداندیشانم سخنان فتنه انگیز می‌گویند و تمام روزحیله را تفکر می‌کنند.

13و اما من مثل کر نمی شنوم. مانند گنگم که دهان خود را باز نکند.
14و مثل کسی گردیده‌ام که نمی شنود و کسی‌که در زبانش حجتی نباشد.
15زیرا که‌ای خداوند انتظار تو را می‌کشم. تو‌ای یهوه خدایم جواب خواهی داد.
16چونکه گفته‌ام مبادا بر من شادی نمایند و چون پایم بلغزد بر من تکبر کنند.
17زیرا که برای افتادن نصب شده‌ام ودرد من همیشه پیش روی من است.
18زیرا گناه خود را اخبار می‌نمایم و از خطای خود غمگین هستم.
19اما دشمنانم زنده و زورآوراند و آنانی که بی‌سبب بر من بغض می‌نمایند بسیاراند.
20وآنانی که به عوض نیکی به من بدی می‌رسانند. برمن عداوت می‌ورزند زیرا نیکویی را پیروی می‌کنم.
21‌ای خداوند مرا ترک منما. ای خدای من از من دور مباش.
22و برای اعانت من تعجیل فرما‌ای خداوندی که نجات من هستی.

Copyright information for FarsiOPV