Psalms 148

Luku1Halleluja! Kiittäkäät Herraa taivaissa, kiittäkäät häntä korkeudessa. 2Kiittäkäät häntä kaikki hänen enkelinsä: kiittäkäät häntä kaikki hänen sotaväkensä. 3Kiittäkäät häntä aurinko ja kuu: kiittäkäät häntä kaikki kirkkaat tähdet. 4Kiittäkäät häntä, te taivasten taivaat, ja vedet, jotka taivasten päällä ovat. 5Heidän pitää Herran nimeä kiittämän; sillä hän käski, ja ne luoduksi tulivat. 6Hän pitää ylös ne aina ja ijankaikkisesti: hän asettaa heitä, ettei heidän toisin käymän pitäisi. 7Kiittäkäät Herraa maan päällä, te valaskalat ja kaikki syvyydet; 8Tuli ja rakeet, lumi ja sumu, tuulispää, jotka hänen sanansa toimittavat, 9Vuoret ja kaikki kukkulat, hedelmälliset puut ja kaikki sedripuut; 10Pedot ja kaikki eläimet, madot ja siivelliset linnut; 11Maan kuninkaat ja kaikki kansat, päämiehet ja kaikki tuomarit maan päällä; 12Nuorukaiset ja neitseet, vanhat nuorten kanssa: 13Kiittäkään Herran nimeä; sillä hänen ainoan nimensä on korotettu, ja hänen suuri kunniansa ylitse maan ja taivaan. 14Ja hän korottaa sarven kansallensa: kaikki hänen pyhänsä kiittäkäät, Israelin lapset, kansa joka häntä lähin on, Halleluja!
Copyright information for FinBiblia