Psalms 135

Luku1Halleluja! Ylistäkäät Herran nimeä, kiittäkäät, Herran palveliat. 2Te kuin seisotte Herran huoneessa, meidän Jumalamme esihuoneissa. 3Kiittäkäät Herraa, sillä Herra on hyvä, ja veisatkaat kiitosta hänen nimellensä; sillä se on suloinen. 4Sillä Herra on itsellensä valinnut Jakobin, Israelin omaksensa. 5Minä tiedän, että Herra on suuri, ja meidän Jumalamme kaikkein jumalain ylitse. 6Kaikki, mitä Herra tahtoo, niin hän tekee, taivaassa ja maassa, meressä ja kaikessa syvyydessä; 7Joka pilvet nostaa maan ääristä, joka pitkäisen leimauksesta sateen saattaa, ja tuulen tuo ulos tavaroistansa; 8Joka esikoiset Egyptissä löi, sekä ihmisistä että karjasta, 9Ja antoi merkkinsä ja ihmeensä tulla Egyptin keskelle, Pharaolle ja kaikille hänen palvelioillensa; 10Joka monet pakanat löi, ja tappoi väkevät kuninkaat: 11Sihonin Amorilaisten kuninkaan, ja Ogin Basanin kuninkaan, ja kaikki Kanaanin valtakunnat, 12Ja antoi heidän maansa perimiseksi, Israelille kansallensa perimiseksi. 13Herra, sinun nimes pysyy ijankaikkisesti: Herra, sinun muistos pysyy suvusta sukuun. 14Sillä Herra tuomitsee kansansa, ja on palvelioillensa armollinen. 15Pakanain epäjumalat ovat hopia ja kulta, ihmisten käsillä tehdyt. 16Heillä on suu, ja ei puhu: heillä ovat silmät, ja ei näe; 17Heillä ovat korvat, ja ei kuule: eikä ole henkeä heidän suussansa. 18Jotka niitä tekevät, he ovat niiden kaltaiset, ja kaikki, jotka heihin uskaltavat. 19Te Israelin huoneesta, kiittäkäät Herraa! te Aaronin huoneesta, kiittäkäät Herraa! 20Te Levin huoneesta, kiittäkäät Herraa! te jotka Herraa pelkäätte, kiittäkäät Herraa! 21Kiitetty olkoon Herra Zionista, joka Jerusalemissa asuu! Halleluja!
Copyright information for FinBiblia