Psalms 46

Luku1Koran lasten veisu nuoruudesta, edelläveisaajalle. Jumala on meidän turvamme ja väkevyytemme, joka on sangen sovelias apu tuskissa. 2Sentähden emme pelkää, jos vielä maailma hukkuis, ja vuoret keskelle merta vajoisivat, 3Vaikka vielä meri pauhais ja lainehtis, niin että siitä pauhinasta mäet kukistuisivat, Sela! 4Kuitenkin on Jumalan kaupunki ihana virtoinensa, jossa Korkeimman pyhät asumiset ovat. 5Jumala on hänen keskellänsä, sentähden se kyllä pysyy: Jumala auttaa häntä varhain. 6Pakanain pitää hämmästymän ja valtakunnat lankeeman; ja maa hukkuu, kuin hän äänensä antaa. 7Herra Zebaot on meidän kanssamme, Jakobin Jumala on meidän tukemme, Sela! 8Tulkaat ja katsokaat Herran tekoja, joka maan päällä senkaltaiset hävitykset tekee, 9Joka hallitsee sodat kaikessa maailmassa, joka joutsen särkee ja rikkoo keihään, ja rattaat tulessa polttaa. 10Lakatkaat ja tietäkäät, että minä olen Jumala: minä olen voittava kunnian pakanain seassa ja minä ylennetään maan päällä. 11Herra Zebaot on meidän kanssamme: Jakobin Jumala on meidän tukemme, Sela!
Copyright information for FinBiblia