Psalms 48

Luku1Koran lasten Veisu-Psalmi. Suuri on Herra, ja sangen kiitettävä, meidän Jumalamme kaupungissa, pyhällä vuorellansa. 2Zionin vuori on kauniilla paikalla, koko maan ilo, pohjan puolella, suuren kuninkaan kaupunki. 3Jumala on tunnettu huoneessansa, että hän sen varjelia on. 4Sillä katso, kuninkaat olivat kokoontuneet, ja ynnä menivät ohitse. 5He ihmettelivät, kuin he tämän näkivät: he hämmästyivät, ja kiiruhtivat pois, 6Vavistus on heidät siellä käsittänyt, ahdistus niinkuin synnyttäväisen. 7Sinä särjet haahdet meressä itätuulella. 8Niinkuin me kuulimme, niin me sen näemme Herran Zebaotin kaupungissa, meidän Jumalamme kaupungissa: Jumala sen vahvistaa ijankaikkisesti, Sela! 9Jumala! me odotamme sinun hyvyyttäs sinun templissäs. 10Jumala! niinkuin sinun nimes on, niin myös on sinun kiitokses hamaan maailman ääreen: sinun oikia kätes on täynnä vanhurskautta. 11Riemuitkaan Zionin vuori, ja Juudan tyttäret iloitkaan sinun oikeuttes tähden. 12Menkäät Zionin ympäri ja piirittäkäät häntä: lukekaat hänen torninsa. 13Turvatkaat hänen muurinsa, vahvistakaat hänen salinsa, että te sitä juttelisitte tulevaisille sukukunnille. 14Sillä tämä Jumala on meidän Jumalamme aina ja ijankaikkisesti: hän johdattaa meitä kuolemaan asti.
Copyright information for FinBiblia