Psalms 66

Luku1Davidin Psalmi ja veisu, edelläveisaajalle. Ihastukaa Jumalalle, kaikki maa. 2Veisatkaat kiitosta hänen nimensä kunniaksi, ylistäkäät häntä suuresti. 3Sanokaat Jumalalle: kuinka ihmeelliset ovat sinun työs! sinun vihollisiltas pitää puuttuman, sinun suuren väkes tähden. 4Kaikki maa kumartakoon sinua, ja veisatkaan kiitosta sinun nimelles, Sela! 5Tulkaat ja katsokaat Jumalan tekoja, joka niin ihmeellinen on töissänsä ihmisten lasten seassa. 6Hän muuttaa meren kuivaksi, niin että jalkaisin käydään veden ylitse: siitä me hänessä iloitsemme. 7Hän hallitsee voimansa kautta ijankaikkisesti, hänen silmänsä katselevat kansoja: eripuraiset ei pidä voiman korottaa itseänsä, Sela! 8Kiittäkäät te pakanat, meidän Jumalaamme: kajahtakaan hänen kiitoksensa ääni kauvas, 9Joka meidän sielumme elättää, eikä salli jalkamme liukastella. 10Sillä sinä, Jumala, olet meitä koetellut, ja valanut meitä niinkuin hopia valetaan. 11Sinä veit meitä vankeuteen, ja panit kuorman meidän lanteillemme. 12Sinä olet antanut ihmiset meidän päämme päällitse mennä: me olemme tuleen ja veteen tulleet, mutta sinä veit meitä ulos, ja virvoitit. 13Sentähden minä menen polttouhrilla sinun huoneeses, ja maksan sinulle lupaukseni, 14Joita minun huuleni lupasivat, ja minun suuni puhunut on tuskassani. 15Lihavat polttouhrit minä teen sinulle oinasten suitsutuksella: minä uhraan sinulle naudat kauristen kanssa, Sela! 16Tulkaat, kuulkaat te kaikki, jotka Jumalaa pelkäätte: minä ilmoitan, mitä hän minun sielulleni on tehnyt. 17Häntä minä suullani huusin, ja ylistin kielelläni. 18Jos minä jotakin vääryyttä pitäisin sydämessäni, niin ei Herra minua kuulisi. 19Sentähden Jumala on minua kuullut, ja ottanut vaarin minun rukoukseni äänestä. 20Kiitetty olkoon Jumala, joka ei hylkää rukoustani, eikä käännä laupiuttansa pois minusta!
Copyright information for FinBiblia