1 Thessalonians 5

1Mutta aikakausista ja määrähetkistä ei teille, veljet, ole tarvis kirjoittaa; 2sillä itse te varsin hyvin tiedätte, että Herran päivä tulee niinkuin varas yöllä. 3Kun he sanovat: "Nyt on rauha, ei hätää mitään", silloin yllättää heidät yhtäkkiä turmio, niinkuin synnytyskipu raskaan vaimon, eivätkä he pääse pakoon. 4Mutta te, veljet, ette ole pimeydessä, niin että se päivä voisi yllättää teidät niinkuin varas; 5sillä kaikki te olette valkeuden lapsia ja päivän lapsia; me emme ole yön emmekä pimeyden lapsia.

6Älkäämme siis nukkuko niinkuin muut, vaan valvokaamme ja olkaamme raittiit. 7Sillä ne, jotka nukkuvat, ne yöllä nukkuvat, ja jotka juovat itsensä juovuksiin, ne yöllä juovuksissa ovat. 8Mutta me, jotka olemme päivän lapsia, olkaamme raittiit, ja olkoon pukunamme uskon ja rakkauden haarniska ja kypärinämme pelastuksen toivo. 9Sillä ei Jumala ole määrännyt meitä vihaan, vaan saamaan pelastuksen Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, 10joka on kuollut meidän edestämme, että me, valvoimmepa tai nukuimme, eläisimme yhdessä hänen kanssaan.

11Sentähden kehoittakaa toisianne ja rakentakaa toinen toistanne, niinkuin teettekin. 12Mutta me pyydämme teitä, veljet, antamaan tunnustuksenne niille, jotka tekevät työtä teidän keskuudessanne ja ovat teidän johtajanne Herrassa ja neuvovat teitä, 13sekä pitämään heitä erinomaisen rakkaina heidän työnsä tähden. Eläkää rauhassa keskenänne. 14Me kehoitamme teitä, veljet: nuhdelkaa kurittomia, rohkaiskaa alakuloisia, holhotkaa heikkoja, olkaa pitkämieliset kaikkia kohtaan. 15Katsokaa, ettei kukaan kosta kenellekään pahaa pahalla, vaan pyrkikää aina tekemään hyvää toinen toisellenne ja kaikille.

16Olkaa aina iloiset. 17Rukoilkaa lakkaamatta. 18Kiittäkää joka tilassa. Sillä se on Jumalan tahto teihin nähden Kristuksessa Jeesuksessa. 19Henkeä älkää sammuttako, 20profetoimista älkää halveksuko, 21mutta koetelkaa kaikki, pitäkää se, mikä hyvää on; 22karttakaa kaikenkaltaista pahaa.

23Mutta itse rauhan Jumala pyhittäköön teidät kokonansa, ja säilyköön koko teidän henkenne ja sielunne ja ruumiinne nuhteettomana meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen. 24Hän, joka teitä kutsuu, on uskollinen, ja hän on sen myös tekevä. 25Veljet, rukoilkaa meidän edestämme. 26Tervehtikää kaikkia veljiä pyhällä suunannolla. 27Minä vannotan teitä Herran kautta, että luetatte tämän kirjeen kaikille veljille. 28Meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armo olkoon teidän kanssanne.

Copyright information for FinPR