Numbers 33

1Nämä olivat israelilaisten matkat, jotka he kulkivat Egyptistä osastoittain Mooseksen ja Aaronin johdolla. 2Ja Mooses kirjoitti Herran käskyn mukaan muistiin ne paikat, joista he lähtivät liikkeelle matkoillansa. Ja nämä ovat heidän matkansa heidän lähtöpaikkojensa mukaan. 3He lähtivät liikkeelle Ramseksesta ensimmäisessä kuussa, ensimmäisen kuukauden viidentenätoista päivänä; pääsiäisen jälkeisenä päivänä israelilaiset lähtivät matkaan voimallisen käden suojassa, kaikkien egyptiläisten nähden, 4egyptiläisten haudatessa kaikkia esikoisiansa, jotka Herra heidän keskuudestaan oli surmannut, ja Herran antaessa tuomion kohdata heidän jumaliansa. 5Niin israelilaiset lähtivät Ramseksesta ja leiriytyivät Sukkotiin. 6Sitten he lähtivät Sukkotista ja leiriytyivät Eetamiin, joka on erämaan reunassa. 7Ja he lähtivät Eetamista ja kääntyivät takaisin Pii-Hahirotiin päin, joka on vastapäätä Baal-Sefonia, ja leiriytyivät Migdolin kohdalle. 8Ja he lähtivät Pii-Hahirotista ja kulkivat meren keskitse erämaahan ja vaelsivat kolmen päivän matkan Eetamin erämaassa ja leiriytyivät Maaraan. 9Sitten he lähtivät Maarasta ja tulivat Eelimiin. Eelimissä oli kaksitoista vesilähdettä ja seitsemänkymmentä palmupuuta, ja he leiriytyivät sinne. 10Ja he lähtivät Eelimistä ja leiriytyivät Kaislameren rannalle. 11Ja he lähtivät Kaislameren rannalta ja leiriytyivät Siinin erämaahan. 12Ja he lähtivät Siinin erämaasta ja leiriytyivät Dofkaan. 13Ja he lähtivät Dofkasta ja leiriytyivät Aalukseen. 14Ja he lähtivät Aaluksesta ja leiriytyivät Refidimiin; siellä ei ollut vettä kansan juoda. 15Ja he lähtivät Refidimistä ja leiriytyivät Siinain erämaahan. 16Ja he lähtivät Siinain erämaasta ja leiriytyivät Kibrot-Hattaavaan. 17Ja he lähtivät Kibrot-Hattaavasta ja leiriytyivät Haserotiin. 18Ja he lähtivät Haserotista ja leiriytyivät Ritmaan. 19Ja he lähtivät Ritmasta ja leiriytyivät Rimmon-Perekseen. 20Ja he lähtivät Rimmon-Pereksestä ja leiriytyivät Libnaan. 21Ja he lähtivät Libnasta ja leiriytyivät Rissaan. 22Ja he lähtivät Rissasta ja leiriytyivät Kehelataan. 23Ja he lähtivät Kehelatasta ja leiriytyivät Seferin vuoren juurelle. 24Ja he lähtivät Seferin vuoren juurelta ja leiriytyivät Haradaan. 25Ja he lähtivät Haradasta ja leiriytyivät Makhelotiin. 26Ja he lähtivät Makhelotista ja leiriytyivät Tahatiin. 27Ja he lähtivät Tahatista ja leiriytyivät Tarahiin. 28Ja he lähtivät Tarahista ja leiriytyivät Mitkaan. 29Ja he lähtivät Mitkasta ja leiriytyivät Hasmonaan. 30Ja he lähtivät Hasmonasta ja leiriytyivät Mooserotiin. 31Ja he lähtivät Mooserotista ja leiriytyivät Bene-Jaakaniin. 32Ja he lähtivät Bene-Jaakanista ja leiriytyivät Hoor-Gidgadiin. 33Ja he lähtivät Hoor-Gidgadista ja leiriytyivät Jotbataan. 34Ja he lähtivät Jotbatasta ja leiriytyivät Abronaan. 35Ja he lähtivät Abronasta ja leiriytyivät Esjon-Geberiin. 36Ja he lähtivät Esjon-Geberistä ja leiriytyivät Siinin erämaahan, se on Kaadekseen. 37Ja he lähtivät Kaadeksesta ja leiriytyivät Hoorin vuoren juurelle, Edomin maan rajalle. 38Ja pappi Aaron nousi Hoorin vuorelle Herran käskyn mukaan ja kuoli siellä neljäntenäkymmenentenä vuotena siitä, kun israelilaiset olivat lähteneet Egyptin maasta, viidennessä kuussa, kuukauden ensimmäisenä päivänä. 39Ja Aaron oli sadan kahdenkymmenen kolmen vuoden vanha kuollessaan Hoorin vuorella. 40Mutta Aradin kuningas, kanaanilainen, joka asui Kanaanin maan eteläosassa, sai kuulla israelilaisten tulosta. 41Ja he lähtivät Hoorin vuorelta ja leiriytyivät Salmonaan. 42Ja he lähtivät Salmonasta ja leiriytyivät Puunoniin. 43Ja he lähtivät Puunonista ja leiriytyivät Oobotiin. 44Ja he lähtivät Oobotista ja leiriytyivät Iije-Abarimiin Mooabin rajalle. 45Ja he lähtivät Iijimistä ja leiriytyivät Diibon-Gaadiin. 46Ja he lähtivät Diibon-Gaadista ja leiriytyivät Almon-Diblataimiin. 47Ja he lähtivät Almon-Diblataimista ja leiriytyivät Abarimin vuoristoon vastapäätä Neboa. 48Ja he lähtivät Abarimin vuoristosta ja leiriytyivät Mooabin arolle Jordanin rantaan, Jerikon kohdalle. 49Ja Jordanin rannalla heidän leirinsä ulottui Beet-Jesimotista aina Aabel-Sittimiin asti Mooabin arolle.

50Ja Herra puhui Moosekselle Mooabin arolla Jordanin rannalla, Jerikon kohdalla, sanoen: 51"Puhu israelilaisille ja sano heille: Kun olette kulkeneet Jordanin yli Kanaanin maahan, 52niin karkoittakaa tieltänne kaikki maan asukkaat ja hävittäkää kaikki heidän jumalankuvansa, hävittäkää kaikki heidän valetut kuvansa ja kukistakaa kaikki heidän uhrikukkulansa. 53Ottakaa sitten maa haltuunne ja asukaa siinä, sillä teille minä annan omaksi sen maan. 54Ja jakakaa maa keskenänne arvalla sukujenne mukaan; suuremmalle antakaa suurempi perintöosa ja pienemmälle pienempi perintöosa. Kukin saakoon perintöosansa siinä, mihin arpa sen hänelle määrää; isienne sukukuntien mukaan jakakaa maa keskenänne. 55Mutta jos ette karkoita maan asukkaita tieltänne, niin ne, jotka te heistä jätätte jäljelle, tulevat teille okaiksi silmiinne ja tutkaimiksi kylkiinne, ja he ahdistavat teitä siinä maassa, jossa te asutte. 56Ja silloin minä teen teille, niinkuin aioin tehdä heille."

Copyright information for FinPR