Proverbs 13

1Viisas poika kuulee isän kuritusta, mutta pilkkaaja ei ota nuhdetta kuullaksensa.

2Suunsa hedelmästä saa nauttia hyvää, mutta uskottomilla on halu väkivaltaan.

3Joka suistaa suunsa, se säilyttää henkensä, mutta avosuinen joutuu turmioon.

4Laiskan sielu haluaa, saamatta mitään, mutta ahkerain sielu tulee ravituksi.

5Vanhurskas vihaa valhepuhetta, mutta jumalattoman meno on iljettävä ja häpeällinen.

6Vanhurskaus varjelee nuhteettomasti vaeltavan, mutta jumalattomuus syöksee syntisen kumoon.

7Toinen on olevinaan rikas, omistamatta mitään, toinen olevinaan köyhä, vaikka on tavaraa paljon.

8Rikkautensa saa mies antaa henkensä lunnaiksi, mutta köyhän ei tarvitse uhkauksia kuunnella.

9Vanhurskasten valo loistaa iloisesti, mutta jumalattomien lamppu sammuu.

10Ylpeys tuottaa pelkkää toraa, mutta jotka ottavat neuvon varteen, niillä on viisaus.

11Tyhjällä saatu tavara vähenee, mutta joka vähin erin kokoaa, se saa karttumaan.

12Pitkä odotus tekee sydämen sairaaksi, mutta täyttynyt halu on elämän puu.

13Joka sanaa halveksii, joutuu sanan pantiksi; mutta joka käskyä pelkää, saa palkan.

14Viisaan opetus on elämän lähde kuoleman paulain välttämiseksi.

15Hyvä ymmärrys tuottaa suosiota, mutta uskottomien tie on koleikkoa.

16Jokainen mielevä toimii taitavasti, mutta tyhmä levittää hulluutta.

17Jumalaton sanansaattaja suistuu turmioon, mutta uskollinen lähetti on kuin lääke.

18Köyhyys ja häpeä kuritusta vierovalle, kunnia nuhdetta noudattavalle!

19Tyydytetty halu on sielulle suloinen, pahan karttaminen tyhmille kauhistus.

20Vaella viisasten kanssa, niin viisastut; tyhmäin seuratoverin käy pahoin.

21Syntisiä vainoaa onnettomuus, mutta vanhurskaat saavat onnen palkakseen.

22Hyvä jättää perinnön lastensa lapsillekin, mutta syntisen tavara talletetaan vanhurskaalle.

23Köyhien uudiskyntö antaa runsaan ruuan; mutta moni tuhoutuu, joka ei oikeudessa pysy.

24Joka vitsaa säästää, se vihaa lastaan; mutta joka häntä rakastaa, se häntä ajoissa kurittaa.

25Vanhurskas saa syödä kylläksensä, mutta jumalattomain vatsa jää vajaaksi.

Copyright information for FinPR